• Фатальний перебіг інфекційного мононуклеозу
 • Гіпо- та агамаглобулінемії
 • Злоякісна лімфома
 • Апластична анемія
 • Усі відповіді вірні
 • Безконтрольна проліферація В-лімфоцитів, підвищена активність цитотоксичних Т-лімфоцитів поряд з неадекватною відповіддю на інфіковані Епштейн-Барр вірусом В-лімфоцити
 • Підвищена активність натуральних кілерів
 • Порушення відповіді лімфоцитів на мітогени
 • Гіпогамаглобулінемія
 • Гепатоспленомегалія
 • Цитопенія
 • Гемофагоцитоз при гістологічному дослідженні кісткового мозку, лімфатичих вузлів, селезінки
 • Розрив селезінки
 • Відсутність антитіл анти-EBNA IgG
 • Низький рівень анти VCA EBV Ig G
 • Підвищений рівень СД8+ Т-лімфоцитів
 • Гіпогамаглобулінемія
 • Усі відповіді вірні