• Трахоми
 • Кон'юнктивiту новонароджених
 • Пахового (венеричного) лiмфогранулематозу
 • Пієлонефриту
 • Остеомієліту
 • Зiскоби з кон'юнктиви
 • Змиви iз носоглотки, уретри
 • Харкотиння та мазки зi слизових оболонок дихальних шляхiв, мазки зi сечостатевих шляхiв
 • Кров протягом перiоду гарячки
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Бактерiологiчного методу
 • Молекулярної діагностики
 • Методiв серологiчної дiагностики
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Бактерiологiчне дослiдження харкотиння
 • Тест латекс-аглютинацiї в сечi для Нaemophilus influenzae тип В
 • Тест латекс-аглютинаццї кровi для Streptococcus pneumoniae
 • Серологiчне дослiдження для Мycoplasma pneumoniae
 • Вiрусологiчне дослiдження змиву з носоглотки
 • Облiгатний внутрiшньоклiтинний мiкроорганiзм
 • Характеризується унiкальним циклом розвитку
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Трахому
 • Кон'юнктивiт новонароджених
 • Респiраторний хламiдiоз
 • Паховий (венеричний) лiмфогранулематоз
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Еритромiцин
 • Сумамед
 • Кларiтромiцин
 • Пенiцилiн