• Креатинфосфокiнази
 • Аспартатамiнотрансферази
 • Альдолази
 • Лактатдегiдрогенази
 • Лужної фосфатази
 • Інфекцiйними мiозитами
 • Нервово-м'язовими захворюваннями
 • Ендокринними порушеннями
 • Метаболiчними мiопатiями
 • Токсичними мiопатiями
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Ревматична полiмiалгiя
 • Фiбромiалгiя
 • Полiартрити
 • Системнi васкулiти
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Полiмiозит дорослих
 • Дерматомiозит дорослих
 • Дерматомiозити або полiмiозити при злоякiсних пухлинах
 • Ювенiльний дерматомiозит
 • Полiмiозит у поєднаннi з iншими захворюваннями сполучної тканини
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Слабкiсть в проксимальних м'язах кiнцiвок
 • Пiдвищення активностi м'язових ферментiв
 • Змiни на електромiограмi
 • Данi бiопсiї м'язiв (некроз, запалення)
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гелiотропна" еритема на повiках
 • Папули Готтрона
 • Гiперемiя нiгтьових валикiв, гiперкератоз, розширення капiлярiв
 • Виразки шкiри
 • Ревматоїднi вузлики
 • Поверхневi бляшки або вузлики переважно на кiнцiвках
 • Глибокi пухлиноподiбнi депозити проксимальних м'язiв
 • Мiжм'язовi фасцiальнi лiнiйнi депозити
 • Поширенi пiдшкiрнi депозити
 • Змiшанi форми
 • Антитiла до гiстiдiл-тРНК-синтетази анти-jо-1
 • Анти-SRP-антитiла
 • Анти-Мi-2-антитiла
 • Антинуклеарнi антитiла