• Проби проводять під час ремісії захворювання
 • Алергени повинні бути стандартизованими
 • Проби ставлять з речовинами, на які в анамнезі були анафілактичні реакції
 • В кабінеті алергопроб повинен бути протишоковий набір
 • Проби не ставлять з речовинами, на які в анамнезі були анафілактичні реакції
 • Загострення алергічного чи будь-якого захворювання
 • Вагітність
 • Відсутність алергологічного анамнезу
 • Тривале вживання бронхолітиків
 • Анафілактичний шок в анамнезі
 • В період загострення алергічного захворювання
 • В період ремісії алергічного захворювання
 • На тлі терапії антигістамінними препаратами
 • При негативних внутрішньошкірних пробах з гістаміном
 • При негативних пробах з тест-контрольною рідиною
 • Наявність проявів алергії в анамнезі
 • Застосування декількох методів з тим самим алергеном
 • Застосування подвійного контролю
 • Проведення поряд із пробами імунологічного обстеження
 • Через 5 хвилин після постановки проби
 • Через 20 хвилин після постановки проби
 • Через 24 години після постановки проби
 • Через 72 години після постановки проби
 • У періоді яскравих клінічних проявів алергійного захворювання
 • У періоді стихання загострення
 • У періоді ремісії
 • В будь-якому періоді захворювання
 • За 1 день при короткочасному прийомі і за 6 днів при тривалому їх застосуванні
 • Відповідно за 3 дні і 10 днів
 • Відповідно за 1 місяць і 3 місяці
 • Не відміняються
 • За день до проведення проб
 • За 3 дні
 • За 1 місяць
 • Не відміняються
 • Шкірна проба з інфекційним алергеном, яка проведена на хворому
 • Непряма шкірна проба із сироваткою хворого й алергенами, яка проведена на здорових людях
 • Скарифікаційна алергопроба з неінфекційними алергенами
 • Дихального об'єму
 • Пікової швидкості видиху
 • Життєвої ємкості легенів
 • Частоти дихальних рухів
 • Параметрів петлі "потік-об'єм"
 • Одиниця виміру біологічної активності пилкових алергенів
 • Одиниця білкового азоту
 • Концентрація алергену в 1 мл розчину
 • Необхідність застосування антибіотиків пеніцилінового ряду у всіх хворих
 • Реакція на препарат в анамнезі, якщо його не можна замінити
 • Професійний контакт із препаратом
 • При потребі призначення високоалергійного препарату хворим з алергійними захворюваннями, якщо він уже раніш застосовувався
 • Позитивними шкірними пробами з передбачуваним алергеном
 • Позитивними провокаційними пробами з передбачуваним алергеном
 • Еозинофілією
 • Нормальним рівнем сироваткового Іg E
 • Позитивним тестом гальмування міграції лейкоцитів
 • Гіперемія без пухиря в місті скарифікації
 • Пухир 2-3 мм, помітний тільки при натягуванні шкіри, з гіперемією
 • Папула 5 мм з гіперемією навкруги
 • Пухир в діаметрі не більше 10 мм, добре видний без натягування шкіри, з гіперемією навкруги
 • Сезон цвітіння рослин, період загострення
 • Період ремісії, поза сезоном цвітіння
 • Період загострення, поза сезоном цвітіння
 • Період ремісії під час цвітіння
 • Папула 3 мм в діаметрі, без гіперемії
 • Пухирець 2-4 мм, помітний лише при натягуванні шкіри
 • Гіперемія без пухирця в місці скарифікації
 • Пухир розсмоктується повільніше, ніж в контролі
 • 0,01-0,02 шкірні дози (3-4 мл)
 • 0,1-0,2 шкірні дози (1,5 мл)
 • 1-2 шкірні дози (1,5 мл)
 • 1-2 шкірні дози (3-4 мл)
 • гіперемія без пухиря на місці скарифікації, помітна при натягуванні шкіри
 • пухир 2 - 3 мм із гіперемією
 • пухир 5 мм із гіперемією
 • пухир не більше 10 мм із гіперемією і псевдоподіями
 • пухир більше 10 мм із гіперемією і псевдо подіями
 • + пухир діаметром 4 - 8 мм, оточений гіперемією
 • + гіперемія і легка інфільтрація до 5 мм у діаметрі
 • + + гіперемія й інфільтрація 5 - 10 мм у діаметрі
 • + + + гіперемія й інфільтрація 10 - 20 мм у діаметрі
 • + + + + гіперемія й інфільтрація більше 20 мм у діаметрі, можлива виразка
 • + пухир діаметром 4 - 8 мм, оточений гіперемією
 • + + пухир 8 - 15 мм у діаметрі, оточений гіперемією
 • + + + пухир 5 - 20 мм у діаметрі з псевдоподіями, оточений гіперемією
 • + + + гіперемія й інфільтрація 10 - 20 мм у діаметрі
 • + + + + пухир більш 20 мм у діаметрі з псевдоподіями, лімфоцитозом, додатковими пухирями по периферії і яркою гіперемією
 • Анафілактична /атопічна/ реакція обумовлена дією реагінів /гомоцитотропних антитіл IgG, IgE/
 • Імунореагентами цитотоксичної реакції є IgG, IgE
 • Імунокомплексна реакція обумовлена дією IgG і IgE і відбувається з фіксацією комплементу
 • Імунокомплексна реакція обумовлена дією IgG і IgE і відбувається з активацією комплементу
 • Імунореагентами клітинної реакції сповільненого типу є сенсибілізовані Т-лімфоцити
 • Удаваний круп
 • Кон'юнктивіт
 • Риніт
 • Кропивниця
 • Набряк Квінке
 • Приступ астми
 • Спадкова схильність
 • Гіперпродукція Ig E
 • Еозинофілія
 • Гіперплазія тимусу
 • Гіпергамаглобулінемія
 • Шкірні проби з алергенами
 • Провокаційні тести
 • Елімінаційні тести
 • Визначення рівнів специфічних IgЕ у крові
 • Визначення рівня IgG у крові
 • Визначення рівня циркулюючих імунних комплексів у крові
 • Алергологічний анамнез
 • Клінічна враженість алергічних реакцій
 • Алерготестування
 • Визначення рівня загального та специфічних IgЕ
 • Обстеження стану клітинного імунітету
 • Наявність характерного анамнезу та клінічних симптомів
 • Спадкова схильність до алергії
 • Позитивні шкірні проби із специфічними алергенами
 • Наявність хронічної екстагенітальної патології у матері
 • Наявність специфічних IgЕ у крові та секретах
 • Холодові
 • Теплові
 • Скарифікаційні з медіаторами
 • Скарифікаційні з алергенами
 • Оцінка дермографізму