• Це підвищена чутливість організму до чужорідних речовин
 • Це реакція організму, яка перебігає з ушкодженням тканин організму
 • Це імунна реакція організму, що супроводжується ушкодженням власних тканин
 • Це підвищена імунна реакція організму, що викликає ушкодження власних тканин при повторному введенні антигену
 • Анафілактична /атопічна/ реакція обумовлена дією реагінів /гомоцитотропних антитіл IgG, IgE/
 • Імунореагентами цитотоксичної реакції є IgG, IgE
 • Імунокомплексна реакція обумовлена дією IgG і IgE і відбувається з фіксацією комплементу
 • Імунокомплексна реакція обумовлена дією IgE і відбувається з активацією комплементу
 • Імунореагентами клітинної реакції сповільненого типу є сенсибілізовані Т-лімфоцити
 • Гостра кропив'янка
 • Набряк Квінке
 • Бронхіальна астма
 • Анафілаксія
 • Синдром Уотерхауз-Фрідеріксена
 • Спадкова схильність
 • Гіперпродукція IgE
 • Еозинофілія
 • Зниження рівня СD8(цитотоксичних)
 • Підвищення рівня циркулюючих імунних комплексів
 • Спадкова схильність, гіперпродукція IgE, еозинофілія, зниження рівня СD8
 • Спадкова схильність
 • Гіперпродукція IgE
 • Еозинофілія
 • Підвищення циркулюючих імунних комплексів
 • Зниження Т-лімфоцитів
 • Гіперпродукція імуноглобулінів
 • Зниження рівня СD8 (Т-цитотоксичних клітин)
 • Гіперпродукція імуноглобулінів, зниження рівня СD8 (Т-цитотоксичних клітин)
 • Мешканців промислових міст
 • Мешканців сільської місцевості
 • Серед дітей, які мешкають в умовах вологого клімату
 • Серед дітей, які проживають у гірських умовах
 • Захворюваність серед усіх контингентів дітей однакова
 • Професійні шкідливі фактори, які діють на організм вагітної жінки 1,0"Застосування вагітною жінкою лікарських засобів
 • Надлишкове вживання вагітною жінкою високо сенсибілізуючих продуктів
 • Високий рівень експозиції побутових і харчових алергенів під час вагітності
 • Антенатальна гіпоксія, обумовлена пізнім гестозом вагітності
 • Зниження Т-лімфоцитів
 • Гіперпродукція IgE, рідше IgG та IgM, зниження СD8
 • Зниження фагоцитозу
 • Зниження рівня СD4
 • Інактивація гістаміну за допомогою гістамінази
 • Зв'язування гістаміну білками сироватки крові
 • Інактивація гістаміну метилюванням азоту
 • Активація гістаміну, серотоніну і ацетилхоліну
 • Беруть участь преципітуючі антитіла
 • Антитіла походять з IgG і IgМ
 • При надлишку антигену утворюються ЦІК (циркулюючі імунні комплекси) у великій кількості
 • Клітиною - "мішенню" є Т-лімфоцит
 • У результаті впливу ЦІК розвивається васкуліт
 • Це реакція клітинного типу
 • Головний учасник реакції - це сенсибілізований Т-лімфоцит
 • Медіаторами реакції є лімфокіни
 • Клітиною -"мішенню" є В-лімфоцит
 • Це гіперчутливість негайного типу
 • У реакції беруть участь антитіла класу IgЕ і різні антигени
 • Реакція антиген+антитіло проходить самостійно, без участі будь-яких факторів
 • Клітиною - "мішенню" в даному є мастоцит
 • Кінцевим результатом реакції антиген+антитіло є висока концентрація біологічно активних речовин
 • Зниження секреторного IgА
 • Гіперпродукція імуноглобулінів Е
 • Зниження рівня CD8 (Т-цитотоксичних лімфоцитів)
 • Зниження активності компонентів комплементу
 • Збільшення рівня CD4 (Т-хелперів)
 • Перебігають за участю антитіл класів IgМ та G
 • Перебігають за участю антитіл субкласу IgG4
 • Обов'язково, але не завжди, беруть участь компоненти комплементу
 • Реакція антиген+антитіло відбувається на поверхні мастоцитів
 • Антигеном є клітина, найчастіше клітина крові
 • Інтерлейкін-1 (IL-1)
 • Інтерлейкін-2 (IL-2)
 • альфа-інтерферон
 • Інтерлейкін-4 (IL-4)
 • гама-інтерферон
 • Ліберація гістаміну
 • Дефіцит С1-естерази системи комплементу
 • Порушення метаболізму арахідонової кислоти
 • Пропердиновий шлях активації комплементу
 • Утворення сенсибілізованих лімфоцитів
 • Патофізіологічна стадія
 • Імунологічна стадія
 • Патохімічна стадія
 • Початок захворювання у ранньому дитячому віці
 • Висока активність біологічно активних речовин
 • Позитивний ефект від лікування антигістамінними препаратами
 • Загострення захворювання після контакту з алергеном
 • Позитивний ефект від елімінації "винного" чинника
 • Наявність атопічних захворювань у родині і в самого хворого
 • Наявність специфічного IgЕ у сироватці крові
 • Позитивні шкірні тести зі специфічним алергеном
 • Відсутність дозозалежного ефекту
 • Позитивний ефект від елімінації "винного алергену"
 • Патологія органів дихання
 • Патологія гепатобіліарної системи
 • Хронічна інфекція носоглотки
 • Карієс зубів
 • Кардіо-езофагальна недостатність
 • Гістамін
 • Простагландини
 • Лейкотрієни
 • Еозинофільні хемотаксичні фактори
 • Фосфоліпаза D
 • Лімфокіни клітинних реакцій імунітету
 • Значна еозинофілія, ураження шкіри, нирок і легень
 • Значна еозинофілія, ураження слизових оболонок дихальних шляхів, очей
 • Значна еозинофілія, прогресуюче ураження серцево-судинної і нервової систем
 • Аміноглікозиди
 • Пеніціліни
 • Сульфаніламіди
 • Макроліди
 • Коронаролітики
 • Кожна серія готується з крові, яка взята від великої кількості донорів
 • Кожна серія готується з крові, яка взята тільки в одного донора
 • Має домішок А і В-групоспецифічних антигенів крові
 • Є тенденція до агрегації молекул імуноглобулінів
 • Ліберацією гістаміну
 • Пригніченням циклоксигенази, посиленням утворення лейкотрієнів
 • Пригніченням ліпоксигенази, посиленням утворення простагландинів
 • Активацією класичного шляху метаболізму комплементу
 • Недостатністю моноаміноксидази
 • Поліартритами
 • Нейродермітом
 • Гемолітичними кризами
 • Набряком Квінке
 • Кропив'янкою
 • Надлишковий вміст гістаміну та амінів у їжі
 • Гістаміноліберація
 • Дисбіоз
 • Порушення інактивації гістаміну кишково-печінковим бар'єром
 • Токсична дія харчових продуктів
 • Поліартрити
 • Гепатомегалія
 • Поліморфний висип
 • Тривала лихоманка
 • Гіпергамаглобулінемія в комбінації з наявністю антинуклеарних антитіл
 • Наявність атопічних захворювань у сім'ї й у самого хворого
 • Наявність специфічного IgЕ у сироватці крові
 • Позитивні шкірні тести зі специфічним алергеном
 • Відсутність залежності між дозою алергену і ступенем реакції
 • Негативний ефект елімінації
 • Псевдоалергія - самостійна нозологічна форма, в основі якої лежить імунний механізм
 • Псевдоалергія - самостійна нозологічна форма, в основі якої відсутній імунний механізм
 • Псевдоалергія - не є самостійною нозологічною формою, а є одним із ознак основного захворювання
 • Атопічної реакції
 • Імунокомплексної реакції
 • Цитотоксичних реакцій
 • Клітинно-опосередкованої реакції
 • Гістаміновий шлях
 • Надлишкове вивільнення лейкотрієнів
 • Гіперпродукція сироваткового ІgЕ
 • Підвищення рівня серотоніну
 • Підвищення рівня простагландинів
 • Наявністю атопічних проявів у хворого
 • Наявністю атопічних захворювань у сім'ї
 • Появою симптомів захворювання на тлі патології шлунково-кишкового тракту
 • Високим рівнем сироваткового ІgЕ
 • Початком захворювання в грудному віці
 • Чіткою залежністю загострення від дії причинно-значущого алергену
 • Наявністю атопічних захворювань у сім'ї
 • Рецидивним перебігом із короткими, неповними ремісіями
 • Відсутністю ефекту від елімінації алергену
 • Поширеним, дифузним процесом
 • Обмеженим процесом
 • Постійно рецидивним перебігом
 • Короткочасними неповними ремісіями
 • Чітким зв'язком загострень із дією причинно-значущого чинника
 • Гіпертензійно-гідроцефального синдрому
 • Латентної інфекції сечовивідних шляхів
 • Хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту
 • Хронічного синусита
 • Хронічної бронхолегеневої патології
 • Вроджених вад серця
 • Позитивними шкірними пробами з передбачуваним алергеном
 • Позитивними провокаційними пробами з передбачуваним алергеном
 • Еозинофілією
 • Нормальним рівнем сироваткового ІgE
 • Позитивним тестом гальмування міграції лейкоцитів
 • Елімінаційна дієта
 • Специфічна імунотерапія
 • Елімінаційна дієта в комбінації з антигістамінними препаратами
 • Комплексна неспецифічна терапія+антигістамінні препарати
 • Монотерапія антигістамінними препаратами
 • Патології гепатобіліарної системи
 • Гастродуоденіта
 • Вегетативної дисфункції
 • Гіпертензійно-гідроцефального синдрому
 • Патології підшлункової залози
 • Гіперімуноглобулінемія Е
 • Вплив живих личинок
 • Вплив дорослих особин
 • Вплив загиблих паразитів
 • Вплив випорожнень паразитів
 • Аскаридоз
 • Трихінельоз
 • Токсокароз
 • Малярія
 • Токсоплазмоз
 • Плазматичні клітини, які синтезують IgE, знаходяться переважно у лімфоїдній тканині органів дихання і травлення
 • Найвищі концентрації IgE - у мигдаликах і аденоїдних вегетаціях
 • Час напівжиття IgE у крові - 2-3 доби
 • Найбільший вміст IgE - у лікворі
 • Час напівжиття IgE у шкірі - 14-15 діб
 • Витяснення гістаміну з Н1-гістамінових рецепторів
 • Блокаді Н1-гістамінових рецепторів
 • Конкурентній дії по відношенню до гістаміну
 • Руйнуванні гістаміну
 • Блокаді ІgE-рецепторів опасистих клітин