• Пошкодження легень i абсорбцiйне ателектазуваня
 • Рiвень рО2 вище 760 torr
 • Ретролентальну фiброплазiю
 • Обструкцiя видиху протягом тривалого часу
 • Обструкцiя вдиху протягом тривалого часу
 • Анемiчна гiпоксiя
 • Травматичний шок
 • Збудження пiд час iндукцiї
 • Негайне введення розчину бiкарбонату натрiю
 • Введення дихальних аналептикiв
 • Iнгаляцiю кисню
 • Негайну трахеостомiю
 • Iнтубацiю трахеї i ШВЛ
 • Оглянути ротову порожнину
 • Постукати по спинi i стимулювати кашель
 • Провести аускультацiю i перкусiю органiв грудної порожнини. Викликати карету швидкої допомоги i направити дитину в стацiонар для рентген-контролю
 • Збільшити дихальний об’єм
 • Ввести гідрокарбонат натрію з розрахунку 2мекв/кг
 • Збільшити FiО2
 • Збільшити частоту дихання
 • Ввести гідрокарбонат натрія з розрахунку 2мекв/кг
 • Легкий
 • Важкий
 • Показники КОС нормальнi
 • За даними КОС не можна судити про ступiнь перенесеної асфiксiї
 • Є iстотне вiдхилення у бiк метаболiчного ацидозу
 • Є iстотне вiдхилення у бiк дихального ацидозу
 • Є сполучення метаболiчного ацидозу з дихальним алкалозом
 • КОС вiдповiдає даним, одержуваним звичайно у бiльшостi новонароджених
 • Інтубація трахеї під прямою ларингоскопією до вдихувальних спроб дитини
 • Відсмоктування рідини з трахеї черех інтубаційну трубку
 • Стимуляція самостійного дихання
 • Стимуляція кашля та аспірація слизу і меконія з носоглотки
 • Тільки режим кювеза
 • Доза не є адекватною
 • Потрiбно ввести бiльше кетамiну, щоб припинити рухи
 • Доза надлишкова
 • Доза є адекватною для анестезiї
 • У хворого апоплексичний удар
 • ШВЛ
 • Спонтанного дихання з постiйно позитивним тиском
 • Спонтанного дихання газовою сумiшшю з 50% киснем
 • Фармакологiчна стимуляцiя дихання
 • Введення манiтолу 1 г/кг маси
 • Введення кофеїну
 • Внутрiшньовенне введення альбумiну
 • Дихання з постiйно-позитивним тиском
 • Провести інтубацію трахеї, ШВЛ, непрямий масаж серця, ендотрахеально вводити медикаменти для проведення серцево-легеневої реанімації
 • Відновити прохідність дихальних шляхів, проводити ШВЛ, оксигенацію, непрямий масаж серця, забезпечити внутрішньокісткове введення медикаментів для проведення серцево-легеневої реанімації
 • Декомпенсований метаболiчний ацидоз
 • Частково компенсований метаболiчний ацидоз
 • Частково компенсований респiраторний ацидоз
 • Гiпервентиляцiю при проведеннi анестезiї
 • Пiлоростеноз
 • Метаболiчний ацидоз
 • Частково компенсований метаболiчний ацидоз
 • Частково компенсований респiраторний ацидоз
 • Гiпервентиляцiю при проведеннi анестезiї
 • Пiлоростеноз
 • Метаболiчний алкалоз i гiпохлоремiя
 • Метаболiчний ацидоз i гiпохлоремiя
 • Газовий алкалоз i гiпохлоремiя
 • Газовий ацидоз i гiпохлоремiя
 • Дiабетичний кетоацідоз
 • Частково компенсований метаболiчний ацидоз
 • Компенсований респiраторний ацідоз
 • Гiпервентиляцiю при проведеннi анестезiї
 • Пiлоростеноз
 • Дiабетичний кетоацидоз
 • Частково компенсований метаболiчний ацідоз
 • Частково компенсований респiраторний ацідоз
 • Гiпервентиляцiю при проведеннi анестезiї
 • Декомпенсований метаболiчний алкалоз
 • Високим рiвнем катаболiзму
 • Депонуванням альбумiну в селезiнцi
 • Депонуванням альбумiну в просторах Дiссе
 • Високим рiвнем АКТГ
 • Журавлиного киселю
 • Вiдвареного м'яса
 • Виноградного соку
 • Гарбузової кашi
 • Нежирного сиру
 • Киселю
 • Вiдвареного м'яса
 • Мiцного м'ясного бульйону
 • Про початок процесу вiдновлення функцiї нирок
 • Про прогрессування гострої ниркової недостатностi
 • Про приєднання печiнкової недостатностi
 • Про помилку в дослiдженнях
 • Бактерiальнi тромби в судинах нирок
 • Iшемiя нирок внаслiдок гiповолемiї
 • Тiльки вплив нефротоксичних антибiотикiв
 • Мала мiсце лихоманка
 • Мала мiсце гiпертермiя
 • Введення антипiретикiв у даному випадку не показане
 • Температура тiла найбiльш ефективно могла бути нормалiзована фiзичними методами охолодження
 • Можливо, було забруднення розчину бактерiальними ендотоксинами
 • Мала мiсце гiпертермiя
 • Введення антипiретикiв у даному випадку не показане
 • Температура тiла найбiльш ефективно могла бути нормалiзована фiзичними методами охолодження
 • Пiдвищення температури тiла було викликано ендогенним пiрогеном (iнтерлейкiном-1)
 • Мала мiсце гiпертермiя
 • Введення антипiретикiв у даному випадку не показане
 • Температура тiла найбiльш ефективно могла бути нормалiзована фiзичними методами охолодження
 • Температура тiла могла бути нормалiзована введенням iнгiбiторiв простагландiнсинтетази
 • Температура тiла найбiльш ефективно могла бути нормалiзована фiзичними методами охолодження
 • Введення антипiретикiв у даному випадку не показане
 • Алергiчна реакцiя на тлi сенсибiлiзацiї
 • Токсична реакцiя
 • Анафилактоїдна реакцiя
 • Токсична реакцiя
 • Судоми викликанi гiпервентиляцiєю
 • Негайне припинення подачi галотану
 • Внутрiшньовенне введення 1 мл норадреналiну
 • ШВЛ чистим киснем
 • Внутрішньовенне введення прозерину
 • Ретельно перевiрити наркозний апарат
 • Перевiрити прохiднiсть дихальних шляхiв
 • Припинити подачу закису азоту
 • Треба вiдкрити екстренну подачу кисню та форсувати дихання
 • Додатково ввести наркотичні аналгетики
 • Рефлекторна стимуляцiя блукаючого нерва
 • Депресiя симпатичної iнервацiї серця
 • Надмiрна премедикацiя
 • М'язовий паралiч кiнцiвок
 • Збiльшення вдвiчi часу циркуляцiї
 • Припинити подачу iнгаляцiйних анестетикiв
 • Поглибити анестезiю
 • Провести iнгаляцiю 100%-вого кисню
 • Провести аспiрацiю секрету з iнтубацiйної трубки
 • Iнтубацiї
 • Вiдсмоктування
 • Зниження FiO2
 • Високого FiO2
 • Штучної вентиляцiї легень при необхiдностi