• Вiдразу пiсля народження
 • Через 1 годину пiсля народження
 • Протягом першої доби пiсля народження
 • Протягом декiлькох днiв пiсля народження
 • Протягом декiлькох мiсяцiв пiсля народження
 • Протерти шкiру ефiром
 • Занурювати дитину поперемiнно то в холодну, то в гарячу воду
 • Провести ШВЛ з позитивним тиском на вдосi
 • Зробити легкий масаж спини
 • Не завдавати жодного подразнення
 • Пiдвищує їхню чутливiсть до анестетикiв
 • Ступiнь ацидозу є вірогідним показником гiпоксiї
 • Виражений ацидоз може бути пов'язаним з низьким утриманням кисню
 • Помiрний ацидоз завжди пов'язаний з низьким утриманням СО2
 • 1/8 системного
 • 1/6 системного
 • 1/4 системного
 • 1/2 системного
 • системному
 • Альфа-глобулiнiв
 • Бета-глобулiнiв
 • Гама-глобулiнiв
 • У першi години пiсля народження
 • Через двi доби
 • Через тиждень
 • У першу добу
 • Вiдповiдає такiй у дорослих
 • Знижена
 • Пiдвищена
 • Не визначається
 • Тактильна стимуляцiя дихання
 • Припинення ШВЛ
 • Продовження ШВЛ
 • Продовження закритого масажу серця
 • Припинення закритого масажу серця
 • Продовження закритого масажу серця
 • Тактильна стимуляцiя дихання
 • Припинення ШВЛ
 • Продовження ШВЛ
 • Продовження закритого масажу серця
 • Припинення закритого масажу серця
 • Збiльшення ЧСС
 • Поява самостiйного дiхання
 • Полiпшення кольору шкiрних покривiв i слизових оболонок
 • Поява смоктального рефлексу
 • Вище соскової лiнiї
 • Нижче соскової лiнiї
 • На сосковiй лiнiї
 • Мечоподiбний вiдросток
 • Дiти з густим меконiєм в навколоплiдних водах
 • Дiти з оцiнкою по Апгар пiсля першої хвилини 8 балiв i вище
 • Всi дiти з апное i недоношенi дiти (менше 32 тижнiв)
 • Дiти, у яких Ви пiдозрюєте дiафрагмальну грижу
 • Дiти з оцiнкою по Апгар пiсля 1 хвилини 3 бали i нижче
 • Всi дiти з апное i недоношенi дiти (менше 32 тижнiв)
 • Дiти з оцiнкою по Апгар пiсля 1 хвилини 8 бали i вище
 • Всi дiти з апное i недоношенi дiти (менше 32 тижнiв)
 • Дiти з неефективною вентиляцiєю через маску
 • Бiльше, нiж у дорослого
 • Менше, нiж у дорослого
 • Однаковий iз таким у дорослого
 • 2-3 день пiсля народження
 • 5-6 день пiсля народження
 • 10-12 день пiсля народження
 • 21-28 день після народження
 • Викликається
 • Не викликається
 • Залежить вiд функцiонального стану ЦНС
 • У перший мiсяць життя
 • Продовжується до року
 • Продовжується до 2-х рокiв
 • Продовжується до 12 рокiв
 • У 1-8 добу пiсля народження
 • До 30-ї доби пiсля народження
 • До 6-ти мiсяцiв пiсля народження
 • Нижчий, нiж у дорослих
 • Вищий, нiж у дорослих
 • Не вiдрiзняється вiд вмiсту води у дорослих
 • Характеризуется невизначенiстю
 • Компенсований метаболiчний алкалоз
 • Декомпенсований метаболiчний алкалоз
 • Компенсований метаболiчний ацидоз
 • Декомпенсований метаболiчний ацидоз
 • Декомпенсований дихальний ацидоз
 • Декомпенсований дихальний алкалоз
 • Декомпенсований метаболiчний ацидоз
 • Декомпенсований метаболiчний алкалоз
 • Вище норми
 • Нижче норми
 • Не вiдрiзняється вiд дiурезу здорових дiтей
 • Характеризується невизначенiстю
 • Бiльш iнтенсивно
 • Менш iнтенсивно
 • Не вiдрiзняється вiд такого у доношеної дитини
 • Характеризується невизначенiстю
 • Пiдвищенi
 • Зниженi
 • Не змiненi
 • Характеризуються невизначенiстю