• Своєчасно проведеній дефібриляції
 • Своєчасно проведеній дефібриляції та при адекватній ШВЛ та непрямому масажі серця
 • Калiпсолу
 • Анестезiї фторотаном
 • Барбiтуратiв внутрiшньом"язево
 • Керованої гiпотонiї пiд час анестезiї
 • Збiльшеннi парцiального тиску СО2
 • Застосуваннi метоксифлюрану, фторотану
 • Збiльшеннi концентрацiї кисню у вдихуванiй сумiшi
 • 1.Внутрішньовенний 2.Внутрішньокістковий 3.Ендотрахеальний
 • 1.Внутрішньовенний 2. Ендотрахеальний 3.Внутрішньокістковий дітям до 6 років
 • Вiдсутнiстю виражених порушень функцiї дихання, серцево- судинної системи i метаболiзму мозку в мiжнападному перiодi
 • Прогредiєнтнiстю перебiгу
 • Наявнiстю менiнгеального синдрому
 • Збереженням ясної свiдомостi в мiжнападному перiодi
 • Втрата свiдомостi
 • Сутiнкове помутнiння свiдомостi
 • Незмiнена свiдомiсть
 • рСО2 вище, нiж в артерiальнiй кровi
 • Питома вага 1,040
 • Об'єм її в середньої дорослої людини складає 60 мл
 • Корекцiя метаболiчного ацидозу
 • Усунення порушень зсiдання кровi
 • Попередження метаболiчного ацидозу
 • Гiперкальцiємiя
 • Ацидоз
 • Передозування дигiталiсу
 • Передозування АТФ
 • Втратою умовних i поступовою втратою безумовних рефлексiв
 • Дезорiєнтацiєю, стомлюванiстю, помiрною сонливiстю зi збереженням мовного контакту
 • Вiдсутнiстю мовного контакту при збереженнi безумовних рефлексiв i можливiстю виконання пацiєнтом простих iнструкцiй
 • Втратою умовних i поступовою втратою безумовних рефлексiв
 • Дезорiєнтацiєю, стомлюванiстю, сонливiстю зi збереженням мовного контакту з пацiєнтом
 • Вiдсутнiстю мовного контакту при збереженнi безумовних рефлексiв i можливостi виконання пацiєнтом простих iнструкцiй (вiдкривання очей, рухливiсть пальцiв руки, i т.п.)
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi, поступовою втратою безумовних рефлексiв, при збереженнi вегетативної регуляцiї функцiй дихання i ССС
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi при збереженнi безумовно-рефлекторної i вегетативної регуляцiї
 • Втратою усiх видiв рефлекторної дiяльностi
 • Можливiстю виконання хворим простих iнструкцiй
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi, поступовою втратою безумовних рефлексiв, при збереженнi вегетативної регуляцiї функцiй дихання i серцево-судинної системи
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi при збереженнi безумовно-рефлекторної i вегетативної регуляцiї
 • Втратою всiх видiв рефлекторної дiяльностi
 • Можливiстю виконання хворим простих iнструкцiй
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi, поступовою втратою безумовних рефлексiв, при збереженнi вегетативної регуляцiї функцiй дихання i серцево-судинної системи
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi при збереженнi безумовно-рефлекторної i вегетативної регуляцiї
 • Втратою всiх видiв рефлекторної дiяльностi
 • Можливiстю виконання хворим простих iнструкцiй
 • Вiдсутнiстю будь-якої реакцiї
 • Генералiзованою тонiчною руховою реакцiєю
 • Цiлеспрямованою захисною руховою реакцiєю
 • Захисною руховою реакцiєю i мовним вираженням незадоволення
 • Вiдсутнiстю будь-якої реакцiї
 • Генералiзованою тонiчною руховою реакцiєю
 • Цiлеспрямованою захисною руховою реакцiєю
 • Захисною руховою реакцiєю i мовним вираженням незадоволення
 • Вiдсутнiстю будь-якої реакцiї
 • Генералiзованою тонiчною руховою реакцiєю
 • Цiлеспрямованою захисною руховою реакцiєю
 • Захисною руховою реакцiєю i словесним вираженням незадоволення
 • Визначається
 • Не визначається
 • Визначається непостiйно
 • Синдромом зниженого внутрiшньочерепного тиску
 • Синдромом пiдвищеного внутрiшньочерепного тиску
 • Синдромом дистонiчного внутрiшньочерепного тиску
 • Стовбурових структур
 • Пiдкiркових i глибинних структур великих пiвкуль
 • Кори великих пiвкуль
 • Одночасно у всiх структурах мозку
 • Які розчиняються в ліпідах (адранелін, атропін, лідокаін,налоксон)
 • Які не розчиняються в ліпідах (препарати кальцію, бікарбонат натрію, глюкоза)
 • Вводиться болюсом 5 мг/кг маси тіла
 • Вводиться в дозі 300 мг для дорослого
 • В дитячому віці не застосовується
 • Гiперкальцiємiя
 • Гiперкалiємiя
 • Передозування дигiталiсу
 • Передозування АТФ
 • Доза для однократного введення 1 ммоль/кг маси тіла
 • Молярний розчин - 8,4%
 • Можна застосовувати для ендотрахеального введення
 • Застосовується при гіперкаліємії,отруєнні трициклічними антидепресантами, декомпенсованному метаболічному ацидозі, при довготривалій зупинці серцевої діяльності
 • Інактивує адреналін
 • Адреналiн, атропiн, бiкарбонат натрiю, дексаметазон
 • Адреналiн, атропiн, бiкарбонат натрiю
 • Впливає на внутрішньочерепний тиск в одноразовій дозі 0,25-1 г/кг маси тіла при фракційному введенні
 • Довготривале застосування препарату не пошкоджує гематоенцефалічний бар’єр
 • 5% або 10% розчин глюкози в дозі 10-20 мл/кг маси тіла
 • Ізотонічний солевий розчин в дозі 10-20 мл/кг маси тіла
 • Викликати карету "Швидкої допомоги"
 • Взяти дитину на руки
 • Закрити дитинi рот i нiс долонею
 • Обхопити дитинi голову долонями i, запрокинувши, фiксувати її
 • Прийом Геймліха
 • Прийом піддіафрагмального поштовху
 • Прийом Сафара
 • Прийом Хольгера-Нільсена
 • Повітропровід
 • Ларингеальна маска
 • Інтубаційна трубка
 • Комбіт”юб
 • Прийом Сафара
 • Прийом Геймліха
 • Прийом тяги за нижню щелепу
 • Прийом Геймліха
 • Прийом Нільсена
 • Прийом Геймліха в модіфікації Сафара
 • Прийом постукування в міжлопаточній ділянці
 • Прийом постукування в міжлопаточній ділянці в сполученні з прийомом Геймліха
 • Супроводжується збільшенням внутрішньогрудного тиску, зниженням перфузії коронарних та мозкових судин
 • Збільшує вірогідність виживаємості
 • Не збільшує ефективність кровообігу та виживаємості
 • Збільшує ефективність кровообігу та виживаємості
 • Кора, мозочок, довгастий мозок, спинний мозок
 • Кора, довгастий мозок, мозочок, спинний мозок
 • Кора, довгастий мозок, спинний мозок, мозочок
 • Довгастий мозок, кора, мозочок, спинний мозок
 • Кора, мозочок, спинний мозок, довгастий мозок
 • Введення специфiчних антагонiстiв (налоксон)
 • Введення стимуляторiв дихання рефлекторного типу (цитiтон, лобелiн)
 • Форсований дiурез
 • Введення симпатомiметикiв