База тестів

 • фiбрiноген
 • проконвертин
 • проакцелерiн
 • протромбiн
 • гепарiн
 • Захворювання шкiри, викликане личинками мух
 • Захворювання шкiри i м'язiв, викликане грибами
 • Мимовiльнi атетознi рухи кiнцiвок
 • Нездатнiсть хворого сiсти
 • Нездатнiсть хворого пiдняти i утримувати голову 5 секунд
 • Обмеження рухливостi мiмiчних м'язiв
 • Співвідношення Т4/Т1 0,7-0,9 в TOF-режимі роботи стимулятора периферичних нервів
 • Співвідношення Т4/Т1 0,5-0,7 в TOF-режимі роботи стимулятора периферичних нервів
 • Співвідношення Т4/Т1 0,1-0,4 в TOF-режимі роботи стимулятора периферичних нервів
 • Посттетанічний рахунок, що дорівнює 8, під час застосування тетанічного подразнення під час роботи стимулятором периферичних нервів
 • Можливість прогнозування відновлення м`язового тонусу
 • Диференційний діагноз між деполяризуючим та недеполярізуючим м`язовим блоком
 • Можливість визначення залишкової релаксації без додаткових до стимулятора периферичних нервів приладів
 • Визначення ступеню м`язової релаксації
 • Сукцинілхолін
 • Мівакурій
 • Атракурій
 • Рокуроній
 • Рокуроній
 • Мівакурій
 • Сукцинілхолін
 • Векуроній
 • Справжньою холінестеразою
 • Псевдохолінестеразою
 • Під час елімінації Гофмана
 • Ферментативною системою Р-450 клітин печінки
 • Деполярізуючих м`язових релаксантів
 • Недеполярізуючих м`язових релаксантів
 • Дантролену
 • Налоксону
 • Ваголітичний вплив різного ступеню
 • Відсутність ваголітичного впливу
 • Відсутність вивільнення гістаміну
 • Гістамінолібераторний вплив різного ступеню
 • Ваголітичний вплив різного ступеню
 • Відсутність ваголітичного впливу
 • Відсутність вивільнення гістаміну
 • Гістамінолібераторний вплив різного ступеню
 • Застосовуються для припинення дії недеполярізуючих м`язових релаксантів
 • Посилюють дію деполярізуючих м`язових релаксантів
 • Застосовуються для припинення дії деполярізуючих м`язових релаксантів
 • Підвищують активність псведохолінестерази
 • Подовження дії деполярізуючих м`язових релаксантів
 • Брадикардію
 • Бронхоспазм
 • Спазм кишечника
 • Парез кишечника
 • Депресивною дiєю анестетикiв i наркотичних анальгетикiв
 • Залишковою дiєю релаксантiв
 • Аноксичним ушкодженням мозку
 • Паралiчем мiжреберних м'язiв при високiй спинальнiй або епiдуральнiй анестезiї
 • Закінченням дії м'язових релаксантів
 • Мiкрогенiї
 • Синдромi П'єра-Робена
 • Хворобi Бехтерева
 • Пухлинi кореня язика
 • Оцінці за шкалою Малампаті 1 бал
 • Відстань між щитоподібним хрящем та підборіддям менша за 6 см
 • Відстань між підборіддям та яремною інцізурою менша за 12,5 см
 • Навіть не візуалізується м`яке піднебіння
 • Візуалізується м`яке піднебіння
 • Відстань між щитоподібним хрящем та підборіддям менша за 6 см
 • Відстань між підборіддям та яремною інцізурою менша за 12,5 см
 • Навіть не візуалізується м`яке піднебіння
 • Візуалізується м`яке піднебіння
 • Інтубація із застосуванням фібробронхоскопу
 • Ретроградна інтубація
 • Інтубація під місцевою анестезією
 • Ларингеальна маска
 • Комбітьюб
 • Інтубація трубкою Коула без вікових обмежень
 • Компресiйнi ушкодження грудної клiтини з порушенням вентиляцiї
 • Важкi захворювання легень iз порушенням легеневої функцiї (емфiзема легень, фiброз легень)
 • Нейром"язовi захворювання (полiомiєлiт, мiастенiя)
 • Пухлина ротоглотки, щелепи або м'яких тканин шиї, що розпадається
 • Атрезія хоан
 • Положення пацiєнта пiд час введення препарату
 • Положення пацiєнта пiсля iн'єкцiї
 • Напрямок скосу голки
 • Об'єм розчину
 • Швидкостi газотока
 • В'язкостi газу
 • Довжинi трубки
 • Дiаметру трубки
 • Всiм зазначеним параметрам
 • Атмосферного тиску
 • Питомої теплоємностi судини
 • Температури рiдини
 • Теплопровiдностi судини
 • Парцiального тиску газу
 • Однакову щiльнiсть
 • Однакову кiлькiсть молекул
 • Однакову швидкiсть молекул
 • Однакову кiлькiсть атомiв
 • Ту саму питому вагу
 • Залишок кислоти й анiон
 • Залишок кислоти й iон металу
 • Два рiзних анiони
 • Метал i ОН- радикал
 • Залишок кислоти i Н+
 • З киснем
 • З скрапленим закисом азоту
 • З скрапленим циклопропаном
 • З гелiєм
 • Вище 60%
 • Нижче 40%
 • Нижче 30%
 • Вологiсть не має значення
 • Диетиловий ефiр
 • Дивініловий ефiр
 • Трилен
 • Азеотропна сумiш
 • 10% iз киснем
 • 2% iз киснем
 • 5% iз киснем
 • Не займається нi в якiй концентрацiї
 • Балони не повиннi зберiгатися поблизу займистих матерiалiв
 • Займистi i пiдтримуючi горiння гази повиннi зберiгатися в окремих помешканнях
 • Балони не повиннi зберiгатися поблизу джерел тепла
 • Повнi i використанi балони повиннi зберiгатися окремо
 • Прокладки в перехідниках повинні бути просичені олією
 • Видалення газових домiшок
 • Засвiдчитися, що в балонi є газ
 • Засвiдчитися, що газ, який знаходиться в балонi, - кисень
 • Видалити пилюку й iншi займистi речовини з рiзьблення вентиля балона
 • Перевiрка вентиля балона
 • Витоки iз системи високого тиску
 • Витоки поблизу маски
 • Витоки з ємностi адсорбера
 • Витоки з флоуметра
 • Витоки з клапанiв
 • 10 мг у 1 мл
 • 1 мг у 1 мл
 • 50 мг у 1 мл
 • 1000 мг у 1 мл
 • 100 мг у 1 мл
 • Можливiсть опiку трахеї внаслiдок перегрiву
 • Можливiсть водного перевантаження пацiєнта
 • Накопичення води в шлангах
 • Зниження опору дихальних шляхiв
 • Відкритого контуру
 • Реверсівного контуру
 • Контуру Мейплсона
 • Напівзакритого контуру
 • Недорогі
 • Дорогі
 • Прості за устроєм
 • Складні за устроєм
 • Вимагають застосування направляючих клапанів
 • Не вимагають застосування направляючих клапанів
 • Натронне вапно
 • Індикатор рН
 • Кремнезем
 • Вода
 • Натрія фторид
 • Дорівнює поглинанню організмом газів та випарів анестетику в даний момент часу
 • > 4 л за хвилину
 • > 5 л за хвилину
 • > 7 л за хвилину
 • 1-0,5 л за хвилину
 • Зменшення розходу анестетиків та кисню
 • Зменшення забруднення операційної
 • Більший ступінь кондиціювання дихальної суміші, ніж при застосуванні 14 контурів Мейплсона
 • Зменшує ймовірність непередбачуваного пробудження пацієнта під час наркоза
 • Гарантує неможливість розвитку гіпоксії під час анестезії
 • Мортоном
 • Уелсом
 • Рігсом
 • Сімпсоном
 • Мендельсоном
 • Порушення захисних бульбарних механізмів
 • Порушення захисної функції нижнього стравохідного сфінктеру
 • Повний шлунок
 • Виконання прийому Селіка
 • Збільшується через послаблений стан стравохідно-шлункового сфінктеру
 • Збільшується через невелику величину гідростатичного тиску між шлунком та горлянкою
 • Зменшується через відносно невеликий об`єм шлунку
 • Зменшується через відносно подовжений стравохід
 • Збільшується через відносно короткий стравохід
 • 0,05 мл/кг маси тіла при рН > 2,5
 • 0,1 мл/кг маси тіла
 • 0,15 мл/кг маси тіла при рН > 2,5
 • 0,2 мл/кг маси тіла
 • 0,4 мл/кг маси тіла при рН
 • Альмагель
 • Розчин соди
 • Дотримання інтервалу NPO
 • Блокатори Н2-рецепторів
 • Метоклопромід
 • Прийом Селіка
 • Трубку з манжеткою
 • Преоксигенацію
 • Швидке введення в наркоз
 • Трубку без манжетки