• Епітеліальні пухлини (аденоми, цистаденоми та ін.)
 • Фіброми, ліпоми
 • Судинні пухлини (гемангіоми, лімфангіоми)
 • Період новонародженності
 • 1-3 роки
 • 4-6 років
 • 7-9 років
 • 10-12 років
 • 13-15 років
 • Дистопією нирки
 • Сальпінгоофоритом
 • Гематокольпосом
 • Гострим апендицитом
 • Вагітністю
 • Гормональні дослідження: (ЛГ, ФСГ, Прл, Е2, Р)
 • Тести на пухлинний ріст та онкомаркери (СА, Са 19-9)
 • Магнітно-резонансна томографія, кольорове доплерівське картування
 • Обстеження на урогенітальні інфекції
 • УЗД
 • Запальний процес нерідко передує і супроводжує пухлиноподібне новоутворення
 • Можлива редукція ретенційної кісти яєчника при правильно підібраній, в т.ч. і протизапальній, терапії
 • Пухлиноподібні новоутворення яєчника у дівчаток, як правило дають клініку "гострого" живота і вимагають оперативного втручання
 • Диспансерне спостереження дівчаток і дівчат-підлітків з ретенційною кістою яєчника необхідно проводити гінекологом сумісно з хірургом, не рідше як 1 раз в 4 тижні, не довше як 4-6 міс
 • Пізній гестоз, пухлини яєчника у матері, "туриналові діти"
 • В(Ш), чи АВ(1У) група крові у дівчинки
 • Запізніла поява менарх
 • Часті инфекційні захворювання в дитинстві, рецидивуючий абдоменальний больовий синдром
 • Кінцеві розміри 20-30 і більше см в діаметр
 • Кінцеві розміри 5-8 см в діаметр
 • Новоутвір дає нерідко здовження піхв
 • Новоутвір не здатний здовжити піхву, це ретенційне утворення, що не дає проліферативного росту і не малігнізується, рідко ускладнюється перекрутом ніжки, розривом капсули, можливі порушення менструального циклу, можлива самостійна регресія
 • Рідше, ніж у дорослих
 • Значно частіше, ніж у дорослих
 • З однаковою частотою у дітей і дорослих
 • Після овуляції
 • Перед місячними
 • Після закінчення місячних
 • Пухлиноподібних новоутворень
 • Істинних пухлин
 • Герміногенних пухлин
 • Епітеліальних доброякісних пухлин
 • Зубні фрагменти
 • Кісткові фрагменти, петрифікати
 • Фіброзна і нервова тканина
 • Шкіра, жирова тканина, волосся
 • Пухлина часто зустрічається з обох сторін, переважно має кістозний характер з комплексами гранульозних клітин, не має капсули
 • Пухлина зустрічається з одної сторони, заключена в капсулу, частіше має солідний характер з множинними комплексами проліферуючих гранульозних клітин і дрібних порожнин різних розмірів
 • Майже завжди спостерігається гіперплазія ендометрія і гіпертрофія міометрія
 • Часто спостерігається гіпоплазія матки і недорозвиток вторинних статевих ознак
 • Це кістозний новоутвір, частіше двобічний, завжди з андрогенною стимуляцією, гіперестрогенія при високодиференційованих формах пухлини не спостерігається, часто рецидивують та метастазують, середні показники виживаємості 30-40%
 • Пухлина має солідний характер, росте в межах капсули, частіше однобічний проце
 • При високодиференційованих андробластомах достатній об"єм оперативного втручання – однобічна оваріоектомія
 • При всіх варіантах андробластоми показане радикальне оперативне втручання: надпіхвова ампутація матки з додатками та резекція великого сальника
 • Доброякісні пухлини, що рідко рецидивують після операції
 • Гранульозоклітинні пухлини дорослого типу
 • Тератобластоми чи аденокарциноми яєчника
 • Гранульозоклітинні, текоми, фіброми
 • Андробластоми, гінандробластоми
 • Ліпідоклітинні, гонадобластоми
 • Лімфоми, пухлина Бренера
 • Пухлин строми статевого тяжу
 • Герміногенних пухлин яєчника
 • Ліпідноклітиних пухлин
 • Епітеліальних пухлин яєчника
 • Альфа-фетопротеїн (АФП)
 • СА 125
 • СЕА
 • СФ 19-9
 • Хоріонічний гонадотропін (ХГ)
 • Лактатдегідрогеназу (ЛДГ)
 • Пухлино-асоційовані антигени (СА-125, СФ-19-9, СФ-74-4)
 • Онкофетальні антигени (АФП, СЕА)
 • Гормональні маркери (ХГ, інгибин)
 • Ультразвукову діагностику органів малого тазу
 • Ректороманоскопію, цистоскопію
 • Комп"ютерну томографію
 • Магнітно-резонансну томографію (МРТ) або ядерно-магнітний резонанс (ЯМР)
 • Комп"ютерну томографію
 • Обзорну рентгенографію органів черевної порожнини
 • Ультразвукову діагностику
 • Пневмогінекографію (в умовах пневмоперитонеума)
 • 10-15% від всіх злоякісних пухлин яєчника
 • 5%
 • Менше 1%
 • 1раз в 2 місяці дитячим гінекологом разом з ендокринологом до 18 років і довше
 • 1раз в 1,5 місяці разом з хірургом упродовж 1 року
 • 1раз в 4 тижні, разом з хірургом і не довше 4-6 місяців
 • 2 рази в рік дитячим гінекологом разом з хірургом продовж 2-3 років
 • 1 раз в квартал, разом з хірургом-онкологом, імунологом, продовж 5-7 років
 • 1 раз в 1,5-2 місяці разом з онкологом, продовж року
 • В 2-3 рази частіше після однобічної аднексектомії, ніж після вилущування кісти чи резекції яєчника
 • Значно частіше після вилущування кісти чи резекції яєчника ніж після однобічної аднексектомії
 • З однаковою частотою зустрічаються при аднексектомії, резекції яєчника та вилущуванні кісти
 • Порушень специфічних функцій (менструальної, сексуальної, дітородної) жіночого організму
 • Порушень функцій ВНС і ЦНС
 • Появи метаболічних розладів
 • Виникнення злоякісних пухлин органів репродуктивної системи
 • Розвитку гіпертонічної хвороби
 • Відставання розмірів тазу та випередження росту, недорозвиток молочних залоз, відставання інших вторинних статевих ознак в кожному 2-4 випадку
 • Порушення менструальної функції більш ніж в половині випадків
 • Відставання розмірів тазу, вторинних статевих ознак має місце не частіше як в кожному 15-20 випадку
 • Порушення менструальної функції зустрічаються в 75-80% всіх прооперованих і не залежить від об"єму видаленої яєчникової тканини
 • Постійного спостереження онкогінеколога упродовж всього життя
 • Комплексного обстеження, яке з позицій онконастороги повинно включати: визначення онкомаркерів, рентгенографію чи флюорографію органів грудної клітки, ультразвукову томографію органів черевної порожнини, малого таза і очеревенного простору, особливо в пер
 • Гінекологічного огляду, що включає бімануальне ректо-абдомінальне обстеження щорічно упродовж 3-4 років. Додаткові обстеженя проводяться вибірково, лише при підозрі на рецидив чи метастазуванні пухлини
 • Класичні гострокінцеві
 • Плоскі
 • Інвертуючі (інтраепітеліальні)
 • Кратероподібні
 • Великих і малих статевих губах
 • Промежині
 • Шийці матки
 • Промежині і шийці матки
 • Великих статевих губах
 • Малих статевих губах і в ділянці клітора
 • Ендофітні (інвертуючі,інтраепітеліальні) кондиломи зустрічаються у дітей часто, не здатні до псевдоінвазії в підлягаючу строму
 • Ендофітні кондиломи розвиваються в епітелії слизових оболонок, часто поєднуються з дисплазією і атипією епітелія, здатні викликати псевдоінвазію
 • Ендофітні форми кондилом мало вивчені, у дітей зустрічаються рідко, складніше діагностуються і вимагають більш радикального лікування
 • При гострих кондиломах достатньо, як правило, простого зрізання кондиломатозних сосочків, тоді як при плоских бородавчатих і, особливо, інвертуючих кондиломах необхідно висікати і субепітеліальний шар
 • При помірному переважанні пухлин яєчників (до50%), друге рангове місце займають злоякісні пухлини шийки і тіла матки, третє – вульви, четверте – саркоми піхви
 • При переважанні злоякісних пухлин яєчників (перше місце),друге місце займають саркоми вульви, третє – рак тіла і шийки матки, четверте – саркоми піхви
 • При суттєвому переважанні пухлин яєчників (75-80%), друге рангове місце займають саркоми піхви, третє – саркоми вульви, казуістичними випадками представлені рак шийки матки та її тіла
 • Саркоми, рабдоміосаркоми
 • Світлоклітинні мезонефроїдні аденокарциноми
 • Плоскоклітинні раки
 • Залозисті поліпи
 • Лейоміоми
 • Персистуючі залишки гартнерового протока
 • Метаплазований циліндричний епітелій шийки матки
 • Трансформований багатошаровий плоский епітелій
 • Інші джерела
 • Ті ж самі, що і у дорослих
 • Інші, специфічні для дитячого віку
 • Лімфографія
 • Екскреторна урографія
 • Компьютерна томографія
 • Метросальпінгографія
 • Гістероскопія
 • Операція Вертгейма
 • Тотальна гістеректомія з верхньою третиною піхви (без лімфаденектомії)
 • Проста екстирпація матки і резекція сальника
 • Видалення пухлини в межах органа
 • Операція Вертгейма
 • Тотальна гістеректомія з верхньою третиною піхви (без лімфаденектомії)
 • Проста екстирпація матки і резекція сальника
 • Передпухлинну зону трансформації, поля та папілярні зони гіперплазії багатошарового плоского епітелію та метаплазованого циліндричного епітелію шийки матки, просту лейкоплакію, еритроплакію
 • Проліферуючі поліпи, атипові поля, папілярні зони атипового епітелію, проліферуючу лейкоплакію, атипові судини
 • Істинну ерозію шийки матки, ектопію, ерозивний ектропіон, екзо-, ендоцервіцити, залозисті і епідермальні поліпи, субепітеліальний ендометріоз
 • Огляду в дзеркалах і цитології
 • Макроскопії, кольпоскопії і цитології
 • Макроскопії, кольпоскопії і прицільної біопсії
 • Субепітеліальний ендометріоз
 • Передпухлинна зона трансформації
 • Папілярна зона епітеліальної дисплазії
 • Поля дисплазії
 • Незакінчена доброякісна зона трансформації
 • Атипова зона трансформації
 • Ектопія циліндричного епітелію
 • Папілярна зона дисплазії
 • Передпухлинна зона трансформації