• у шлунку
 • у дванадцятипалій кишці
 • у порожній кишці
 • у печінці
 • у підшлунковій залозі
 • лужної фосфатази
 • ентерокінази
 • холестерину
 • жовчних кислот
 • кишкових пептидаз
 • у печінці
 • у підшлунковій залозі
 • у шлунку
 • у дванадцятипалій кишці
 • у порожній кишці
 • панкреозиміну
 • лужної фосфатази
 • ентерокінази
 • гастрину
 • ліпази
 • секретин
 • панкреозимін
 • холецистокінін
 • паратгормон
 • соляна кислота
 • інсулін
 • глюкагон
 • соматотропін
 • гастрин
 • соматостатин
 • холецистокінін
 • серотонін
 • інсулін
 • адреналін
 • альдостерон
 • паратгормон
 • глюкагон
 • ліпокаїн
 • секретин
 • соматостатин
 • альфа-клітинами острівців Лангерганса
 • бета-клітинами острівців Лангерганса
 • дельта-клітинами острівців Лангерганса
 • протоковими епітеліоцитами
 • голівка
 • тіло
 • хвостовий відділ
 • весь орган
 • жовч
 • пепсин
 • соляна кислота
 • муцин
 • Dе-ксилозний тест
 • тест толерантності до глюкози
 • секретин-панкреозиміновий тест
 • амілазо-креатиніновий коефіцієнт
 • Dе-ксилозний тест
 • секретин-панкреозиміновий тест
 • соляно-кислий тест
 • визначення рівня еластази в калі
 • амілазо-креатиніновий коефіцієнт
 • загальною печінковою артерією
 • верхньою брижовою артерією
 • нирковою артерією
 • селезінковою артерією
 • підвищення рівня амілази крові
 • підвищення рівня діастази сечі
 • підвищення активності сироваткової ліпази
 • зниження рівню сироваткового трипсину
 • гіпотиреозі
 • цукровому діабеті
 • синдромі Іценко - Кушинга
 • гіпофізарному нанізмі
 • гострому набряку підшлункової залози
 • гострому геморагічному панкреатиті
 • гострому жировому некрозі
 • гострому гнійному панкреатиті
 • вітряній віспі
 • епідемічному паротиті
 • кашлюку
 • ентеровірусному захворюванні
 • дизентерії
 • закрита травма черева
 • гіперкальціємія
 • епідемічний паротит
 • вірусний гепатит А
 • цукровий діабет
 • печінка
 • дванадцятипала кишка
 • кишечник
 • шлунок
 • жовчний міхур і жовчовивідні шляхи
 • абдомінальний біль
 • стеаторея
 • креаторея
 • водяна діарея
 • цукровий діабет
 • метеоризм
 • пронос
 • тривала нудота
 • Мойниганівський ритм» болю
 • блювота
 • інфекційний
 • алергічний
 • травматичний
 • аліментарний
 • ендокринний
 • епідемічний паротит
 • травма черевної порожнини
 • бактеріальні інфекції
 • аліментарний фактор
 • дуоденостаз
 • гастродуоденіт
 • недостатність сфінктера Одді
 • моторно-евакуаторні порушення жовчовивідних шляхів
 • дискінезія шлунково-кишкового тракту
 • епідемічний паротит
 • з першої доби дієтичного лікування
 • з 3-5 доби дієтичного харчування
 • з 7-10 доби дієтичного лікування
 • після 30 діб лікування
 • не призначається
 • антиферментна
 • дезінтоксикаційна
 • антацидна
 • антибактеріальна
 • імуномодулююча
 • збільшення "скоби» дванадцятипалої кишки
 • дуоденостаз
 • локальний біль у зоні підшлункової залози
 • зміна рель’єфу слизової оболонки дванадцятипалої кишки
 • збільшення маси тіла
 • різкий абдомінальний біль з ірадіацією у спину, поперек
 • відсутність апетиту
 • багаторазова блювота, що не дає полегшення
 • тупі тривалі болі в мезогастральній ділянці
 • сухість у роті
 • стійка (протягом 1-го року) екзокринна недостатність
 • кальциноз підшлункової залози
 • підвищений апетит
 • гіперехогенні включення в підшлунковій залозі
 • Ортнера
 • Мейо-Робсона
 • Кера
 • Щоткіна-Блюмберга
 • Мак-Феддена
 • ірадіацією болю в спину, ліву лопатку
 • зменшенням болю в положенні на спині
 • збільшенням болю при нахилі вперед
 • збільшенням болю в положенні на правому боці із зігнутими ногами
 • неприємним запахом з рота
 • стійким метеоризмом
 • блювотою
 • проносом чи нестійким стільцем
 • сухістю у роті
 • дослідження рівню панкреатичних ферментів у крові
 • дослідження активності ферментів у сечі
 • УЗД підшлункової залози
 • комп’ютерна томографія підшлункової залози
 • розміри залози
 • наявність гіпоехогенних зон в ній
 • стан її країв (контурів)
 • наявність гіперехогенних зон
 • функціональний стан органу
 • ліпаза
 • амілаза
 • фосфоліпаза
 • лужна фосфатаза
 • гістамін
 • глюкагон
 • глюкокортикоїди
 • гастрин
 • соматостатин
 • трипсиноген плюс гастрин
 • трегалаза плюс ентерокіназа
 • карбоксіпептідаза плюс ентерокіназа
 • нуклеаза плюс цитокіназа
 • ліпаза плюс гастрин
 • соматостатин
 • холецистокінін
 • секретин
 • гастрин
 • інсулін
 • холецистокінін
 • альдостерон
 • 17-оксикетостероїди
 • інсулін
 • адреналін
 • секретин
 • панкреозимін
 • холецистокінін
 • паратгормон
 • жовчні кислоти
 • соляної кислоти
 • жовчних кислот
 • трипсину
 • карбоксіпептідаз
 • нуклеаз
 • печінці
 • підшлунковій залозі
 • дванадцятипалій кишці
 • шлунку
 • гіпопротеїнемія
 • гіпокальціемія
 • гіпокаліемія
 • зміни показників коагулограми
 • гіперкальціемія
 • 1 ОД /кг маси тіла
 • 0,5 ОД/кг маси тіла
 • 2 ОД/кг маси тіла
 • 8 ОД/кг маси тіла
 • дієти
 • антацидів
 • антисекреторних препаратів
 • цитостатиків
 • спазмолітиків
 • ферментів
 • блокаторів Н2-гістамінових рецепторів
 • активаторів протеаз
 • інгібіторів протеаз
 • антацидів