• дотримання режиму харчування
 • протирецидивні курси лікування
 • санацію хронічних осередків інфекції
 • огляд окуліста
 • гострі захворювання
 • хронічні захворювання в стадії повної та неповної ремісії
 • хронічні захворювання в стадії загострення
 • вторинні ураження серця
 • активним, динамічним наглядом за виявленими хворими
 • наданням кваліфікованої лікувальної та діагностичної допомоги
 • статистичним обліком виявлених захворювань
 • лікуванням загострень
 • контроль за дотриманням дієти
 • організація сприятливого клімату в сім’ї та в школі
 • проведення своєчасного протирецидивного лікування
 • контроль фізичного навантаження
 • лікування загострень хвороби
 • відношення числа хворих, у яких дотримані строки оглядів, до загального числа хворих, які знаходяться під диспансерним наглядом, х 100
 • відношення числа хворих, у яких дотримані строки оглядів, до загального числа хворих, які потребують лікувально-оздоровчих заходів, х 100
 • відношення числа хворих,яким проведені вказані лікувально-оздоровчі заходи, до числа хворих, яким потрібен цей вид оздоровлення, х 100
 • фізичний та нервово-психічний розвиток
 • резистентність
 • наявність хронічного захворювання
 • гостра респіраторна інфекція
 • живих вакцин
 • рекомбінантних вакцин
 • інактивованих вакцин
 • комбінованих вакцин
 • фізичний та нервово-психічний розвиток
 • резистентність
 • наявність хронічного захворювання
 • гостра респіраторна інфекція
 • активні прояви хронічного захворювання
 • загострення супутніх захворювань
 • наявність глистної інвазії
 • довготривала ремісія хронічного захворювання
 • путівки
 • амбулаторні карти
 • довідки про профілактичні щеплення
 • довідки про відсутність інфекційних захворювань
 • режиму харчування
 • санації вогнищ хронічної інфекції
 • курсів протирецидивного лікування
 • щомісячний контроль ФГДС
 • маломінералізованих вод
 • середньомінералізованих вод
 • високомінералізованих вод
 • маломінералізованих вод
 • середньомінералізованих вод
 • високомінералізованих вод
 • маломінералізованих вод
 • середньомінералізованих вод
 • високомінералізованих вод
 • дієту
 • застосування мінеральних вод
 • фізіотерапію
 • ЛФК
 • курси медикаментозного протирецидивного лікування
 • слабомінералізовані
 • середньомінералізовані
 • високомінералізовані
 • гострі захворювання
 • хронічні захворювання у стадії стійкої ремісії
 • хронічні захворювання у стадії неповної ремісії
 • дитяча смертність
 • материнська смертність
 • рання неонатальна смертність
 • первинний вихід на інвалідність
 • створення здорових умов життя
 • пропаганда здорового способу життя
 • диспансеризація здорового населення
 • запобігання інфекційних захворювань
 • комплекс діагностичних, лікувальних заходів
 • показники організації роботи медичних служб
 • забезпеченість лікувально-профілактичною допомогою
 • кінцевий результат роботи медичних закладів
 • економічна самостійність
 • комплексність заходів
 • вільний вибір пацієнтом лікаря
 • престиж здорової людини
 • за кожною нозологічною формою
 • за частотою загострення захворювань
 • за частотою захворювань на вірусні інфекції
 • за даними лабораторно-інструментальних методів обстеження
 • контроль за дотриманням режиму дня та дієти
 • організація психологічного мікроклімату у сім’ї та школі
 • проведення протирецидивного лікування
 • регулярне вживання лужних мінеральних вод
 • експертний метод
 • результати окремих рандомізованих досліджень
 • результати мультицентрових досліджень
 • метод доказової медицини
 • у період стійкої ремісії
 • у період неповної ремісії
 • у період лабораторної ремісії
 • відношення числа дітей всіх вікових періодів, які жодного разу не хворіли протягом року, до загальної кількості дітей х 100
 • відношення числа дітей, які жодного разу не хворіли на першому році життя, до числа дітей, що досягнули одного року життя х 100
 • відношення числа дітей всіх вікових періодів до числа дітей того ж віку, які жодного разу не хворіли протягом року, х 100
 • кількість виявлених у звітному році захворювань травної системи
 • кількість вперше виявлених у звітному році захворювань травної системи
 • кількість виявлених у звітному році ускладнень захворювань травної системи
 • кількість померлих у звітному році від захворювань травної системи
 • частота виявлених захворювань при профілактичних оглядах
 • своєчасність взяття на диспансерний облік
 • відношення числа дітей, які підлягали профілактичному огляду, до числа дітей, які пройшли профілактичний огляд, х 100
 • частота виявлення захворювань в гастроентерологічному відділенні
 • лікувальна робота
 • профілактична робота
 • організаційна робота
 • патронаж новонароджених
 • діагностична робота
 • лікар дошкільно-шкільного відділення
 • головний лікар
 • завідуючий поліклінічним відділенням
 • дільничний педіатр
 • лікар кабінету здорової дитини