• Рiвень гемоглобiну 100 - 150 г/л, бiлiрубiна - 80 - 137 мкмоль/
 • Бiлiрубiна - 100 - 140 мкмоль/л, асци
 • Рiвень гемоглобiну 80 - 90 г/
 • Рiвень гемоглобiну 70 г/л i нижче, бiлiрубiна 180 - 250 мкмоль/
 • Анемiя, еритробластоз, ретикулоцитоз, лейкоцитоз, зсув формули лiворуч
 • Анемiя, ретикулоцитопенiя, тромбоцитопенiя
 • Панцитопенiя
 • Анемiя, лiмфопенiя, ретикулоцитоз
 • Ангіоматозний
 • Васкулітно-пурпурний
 • Мікроциркуляторно-гематомний
 • Крововиливи в головний мозок
 • Шлунково-кишкові кровотечі
 • Носові кровотечі
 • Крововиливи в шкіру
 • VIII фактору
 • ХІІ фактору
 • ІІ фактору
 • VІІ фактору
 • ІХ фактору
 • Х фактору
 • За системою АВО
 • За системою Rh (антиД)
 • За системою MNS
 • По рiдким груповим факторам
 • Взаємодiя материнських антитiл з еритроцитами плоду
 • Зниження осмотичної резистентностi еритроцитiв плоду
 • Функцiональна неповноцiннiсть печiнки плоду
 • Взаємодiя блокуючих антитiл з еритроцитами плоду
 • Вмiст гемоглобiну, бiлiрубiну i набряклiсть
 • Вмiст гемоглобiну, набряклiсть, збiльшення розмiрiв селезiнки
 • Вмiст бiлiрубiну, набряклiсть, збiльшення розмiрiв селезiнки
 • Вмiст бiлiрубiну, збiльшення розмiрiв селезiнки i печiнки
 • Гемоглобiн 150 г/л i вище, бiлiрубiн - 86 мкмоль/л, пастознiсть пiдшкiрної клiтковини
 • Гемоглобiн 150 г/л i нижче, бiлiрубiн - 86 мкм i вище, набрякiв немає
 • Гемоглобiн 100 г/л i нижче, бiлiрубiн - 110 мкмоль/л, набряки нижнiх кiнцiвок
 • Гемоглобiн 80 г/л i нижче, бiлiрубiн - 200 мкмоль/л, вираженi набряки
 • Виявленнi антирезус-аглютинiнiв в кровi матерi
 • Виявленнi бiлiрубiнемiї
 • Виявленнi ретикулоцитозу у новонародженого
 • Дослiдженнi резус-приналежностi у матерi
 • Внутрiшньоутробна смерть плоду
 • Смерть протягом 1 мiсяця життя
 • Сприятливий прогноз при умовi iнтенсивної терапiї
 • Повторнi переливання кровi дробовими дозами
 • Повторнi переливання резус-позитивної кровi
 • Глюкокортикоїднi гормони в середнiх дозах
 • Глюкокортикоїднi гормони у великих дозах
 • Замiнне переливання кровi та фототерапiя
 • Iнфiкування грам-позитивною флорою
 • Попереднi гемотрансфузiї
 • Попередня вагiтнiсть
 • Iнфiкування грам-негативною флорою
 • Наявнiсть Ig M антитiл до рiдкiсних антигенiв еритроцитiв
 • Синдром Жильбера
 • Синдром Кригера-Найара
 • Природжена мiкросфероцитарна анемiя
 • Природженi коагулопатiї
 • Синдром Кригера-Найара
 • Природжена мiкросфероцитарна анемiя
 • Синдром Жильбера
 • Анемiя Блекфана-Даймонда
 • Гемолiтична хвороба новонароджених по АВО-конфлiкту
 • Природжена мiкросфероцитарна анемiя
 • Гемолiтична хвороба новонароджених по резус-конфлiкту
 • Вiтамiн-Е-дефiцитний стан
 • Кров 0(І) групи, однакову за резус фактором з кров'ю дитини
 • Резус негативну, одногрупну за системою АВО кров
 • Резус позитивну, одногрупну за системою АВО кров
 • Кров 0(І) групи, однакову за резус фактором з кров'ю дитини
 • Резус негативну, одногрупну за системою АВО кров
 • Резус позитивну, одногрупну за системою АВО кров
 • Лiмфопенiя
 • Нейтрофiльний лейкоцитоз
 • Еритроцитоз
 • Анемiя
 • 4-8-й тиждень життя
 • 5-6-й мiсяць життя
 • 2-й тиждень життя
 • 10-й мiсяць життя
 • Дефiцит глюкозо-6-фосфатдегiдрогенази
 • Дефiцит пiруваткiнази
 • Дефiцит гексокiнази
 • Дефiцит аденилаткiнази
 • Зразу після народження
 • На 2-му тижні життя
 • На 2-5-й день життя