• стрептомiцину сульфат, циклосерин
 • вiомiцин (флоримiцину сульфат)
 • метациклiн
 • Фiбрiноген
 • Фiбрiнолiзiн
 • Протромбiн
 • Тромбопластiн
 • Фiбрiнолiзокiназа
 • Урокiназа
 • Стрептокiназа
 • Стафiллокiназа
 • Профiбрiнолiзокiназа
 • Стафiлокiназа
 • Фiбрiнолiзокiназа
 • Стрептокiназа
 • Тромбін
 • Простациклін
 • Серотонін
 • Адреналін
 • Аденозин
 • Вазопресин
 • Оксид азоту
 • Вітамін К-залежні фактори згортання крові з наявністю гама-карбоксиглютаміну
 • Вітамін К-залежні фактори згортання крові без гама-карбоксиглютаміну
 • XIII,X,VII
 • Протеїн С та протеїн S
 • Утворенням тромбіну
 • Формуванням протромбінази
 • Утворенням фібрину
 • Утворенням тромбіну
 • Формуванням протромбінази
 • Утворенням фібрину
 • Утворенням тромбіну
 • Формуванням протромбінази
 • Утворенням фібрину
 • Час капілярної кровотечі
 • Антикоагуляційний тест (АКТ)
 • Манжеткова проба Румпеля-Ліда
 • Середній об'єм тромбоцита
 • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
 • Ретракція згустка крові
 • Час капілярної кровотечі
 • Антикоагуляційний тест (АКТ)
 • Манжеткова проба Румпеля-Ліда
 • Час згортання крові
 • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
 • Протромбіновий час
 • Фібріноген
 • Продукти деградації фібрину
 • Антитромбін
 • Протеїн С
 • Час згортання крові
 • Протеїн S
 • Протромбіновий час
 • Антитромбопластин
 • Продукти деградації фібрину
 • ?2 - антиплазмін
 • Протеїн С
 • Інгібітор активатора плазміногену
 • Протеїн S
 • Антитромбопластин
 • Час лізісу евглобулінового згустка
 • альфа2 - антиплазмін
 • Протеїн С
 • Концентрація плазміногену
 • Протеїн S
 • Тканинний активатор плазміногену
 • Травматичних оперативних втручаннях
 • При значній нестачі I,V,VIII,IX,X,XI факторів згортання крові
 • Сепсисі
 • Лікуванні великими дозами антикоагулянтів
 • Тромбофілії
 • Циркуляції в судинному руслі продуктів деградації фібрину
 • ДВЗ-синдромі
 • При спадковій нестачі факторів -I,II,V,VIII:C,vW,IX,X,XI,XII
 • Набутих коагулопатіях
 • Сепсисі
 • Лікуванні антикоагулянтами
 • Тромбофілії
 • При нестачі факторів -I,II,VII,VIII,IX,X,XI,XII
 • При наявності антикоагулянтів
 • При нестачі факторів -I,II,VII,VIII,IX,X,XI,XII
 • При наявності антикоагулянтів
 • Вагітності і після пологів
 • Нестачі факторів ІІ,V,VII,X
 • Надходженні великої кількості тромбопластичних субстанцій у кров'яне русло (гемоліз, масивні травми, оперативні втручання)
 • Порушенні функцій печінки, гіповітамінозі К
 • ДВЗ - синдромі,циркуляції в крові продуктів деградації фібрину
 • Застосуванні оральних антикоагулянтів
 • Гіпофібриногенемії,дисфібріногенемії
 • Вагітності і після пологів
 • Нестачі факторів ІІ,V,VII,X
 • Надходженні великої кількості тромбопластичних субстанцій у кров'яне русло (гемоліз, масивні травми, оперативні втручання)
 • Порушенні функцій печінки, гіповітамінозі К
 • ДВЗ - синдромі,циркуляції в крові продуктів деградації фібрину
 • Застосуванні оральних антикоагулянтів
 • Гіпофібриногенемії,дисфібріногенемії
 • до 2-5 хв
 • до 5,5 - 7,5 хв
 • до 4,5 - 8,5 хв
 • ДВЗ синдромі
 • При вагітності, менструації, у курців
 • При запальних процесах
 • При порушенні функції печінки
 • Після оперативних втручань, масивних травм і опіків
 • При системних хворобах сполучної клітини, злоякісних пухлинах
 • При активації фібрінолізу
 • Після гострого інфаркту міокарда
 • ДВЗ синдромі
 • При спадковій нестачі фібриногену
 • При запальних процесах
 • При порушенні функції печінки, активації фібрінолізу
 • При лікуванні фібринолітичними препаратами, фенобарбіталом, L-аспарагіназою
 • При системних хворобах сполучної клітини, злоякісних пухлинах
 • При крововтратах
 • Лікуванні нестероїдними анаболічними гормонами
 • При його спадковій нестачі та аномаліях
 • При гострих вірусних гепатитах, холестазі
 • При хворобах печінки, нефротичному синдромі
 • При лікуванні кортикостероїдами,L-аспарагіназою, гепарином
 • При лікуванні оральними антикоагулянтами
 • У новонароджених
 • ДВЗ-синдромі
 • Лікуванні нестероїдними анаболічними гормонами
 • При його спадковій нестачі та аномаліях
 • При гострих вірусних гепатитах, холестазі
 • При лікуванні кортикостероїдами,L-аспарагіназою, гепарином
 • При лікуванні оральними антикоагулянтами
 • У новонароджених
 • ДВЗ-синдромі
 • Антитромбін ІІІ
 • Плазміноген
 • Фактор Віллебрандта
 • Продукти паракоагуляції
 • Фактор тромбоцитів ІV
 • Тромбоцитопенія
 • Тромбоцитопатія
 • Мікротромбоутворення та виразки на слизових оболонках
 • Збільшення концентрації фібрін-мономерних комплексів
 • Виявлення підвищеного рівня продуктів деградації фібріну
 • Виявлення носових кровотеч, кровотеч зі слизової оболонки ротової порожнини, синяків на шкірі та гострих ерозій в шлунку у хворого з сепсисом
 • Тромбоцитопенія та геморагічний синдром у хворого з системним червоним вовчаком
 • Розвиток гострої ниркової недостатності з одночасним зниженням слуху у хворого з емпіємою плеври, який отримує лікування гентаміцином
 • Кількість тромбоцитів
 • АЧТЧ
 • Рівень VІІІ фактору
 • Протромбіновий час
 • Тромбіновий час
 • Рівень фібриногену
 • Показники тесту нормальні
 • Тест АЧТЧ подовжений
 • Тест АЧТЧ укорочений
 • Утворення фібринового згустку та його ущільнення
 • Лізис фібринового згустку
 • Утворення тромбоцитарного згустку в місці пошкодження ендотелію
 • Утворення фібринового згустку та його ущільнення
 • Лізис фібринового згустку
 • Утворення тромбоцитарного згустку в місці пошкодження ендотелію
 • Утворення фібринового згустку та його ущільнення
 • Лізис фібринового згустку
 • Утворення тромбоцитарного згустку в місці пошкодження ендотелію
 • Клітинні елементи крові - еритроцити та нейтрофіли
 • Структурні елементи судинної стінки - ендотеліальні кліти та тканинні макрофаги
 • Клітинні елементи крові - тромбоцити та базофільні гранулоцити
 • Фактори систем зсідання та фібрінолізу