• Трансплантація від спорідненого донора, який не є повністю сумісним по HLA-системі
 • Трансплантація від не спорідненого донора, який повністю сумісний по HLA-системі
 • Трансплантація від донора, який повністю сумісний по HLA антигенам однієї хромосоми, але відрізняється по всім трьом HLA антигенам іншої хромосоми
 • Трансплантація від спорідненого донора, який є повністю сумісним по HLA-системі
 • Трансплантація від спорідненого донора, який не є повністю сумісним по HLA-системі
 • Трансплантація від не спорідненого донора, який сумісний по всім або більшості антигенів HLA-системи
 • Трансплантація від донора, який повністю сумісний по HLA антигенам однієї хромосоми, але відрізняється по всім трьом HLA антигенам іншої хромосоми
 • Трансплантація від спорідненого донора, який є повністю сумісним по HLA-системі
 • Трансплантація від спорідненого донора, який не є повністю сумісним по HLA-системі
 • Трансплантація від не спорідненого донора, який повністю сумісний по HLA-системі
 • Трансплантація від донора, який повністю сумісний по HLA антигенам однієї хромосоми, але відрізняється по всім трьом HLA антигенам іншої хромосоми
 • Трансплантація від спорідненого донора, який є повністю сумісним по HLA-системі
 • Протягом перших 100-и днів після трансплантації
 • Протягом перших 150-и днів після трансплантації
 • Через 100 днів після трансплантації
 • Протягом перших 100-и днів після трансплантації
 • Протягом перших 150-и днів після трансплантації
 • Через 100 днів після трансплантації
 • В-лімфоцитами
 • Т-лімфоцитами
 • Стовбуровими клітинами
 • 10 мл/кг маси реципієнта
 • 15 мл/кг маси реципієнта
 • 20-30 мл/кг маси реципієнта
 • не менш 3х10^8 ядерних клітин на 1 кг маси реципієнта
 • не менш 2х10^8 ядерних клітин на 1 кг маси реципієнта15 мл/кг маси реципієнта
 • не менш 1,5х10^8 ядерних клітин на 1 кг маси реципієнта20-30 мл/кг маси реципієнта
 • число ядерних клітин/кг маси реципієнта
 • число мононуклеарних клітин/кг маси реципієнта
 • число еритроїдних попередників гемопоезу
 • число колонієутворюючих гранулоцитарно-макрофагальних одиниць/кг маси реципієнта
 • число СD34+ клітин/кг маси реципієнта
 • Час, який необхідний для відновлення гранулоцитів та тромбоцитів
 • Час, який необхідний для відновлення еритроцитів
 • Час, який необхідний для відновлення лімфоцитів
 • Перший з 3-х послідовних днів, в який абсолютна кількість гранулоцитів перевищує 500/мм^3
 • Перший з 3-х послідовних днів, в який абсолютна кількість гранулоцитів перевищує 200/мм^3
 • Перший з 3-х послідовних днів, в який абсолютна кількість гранулоцитів перевищує 300/мм^3
 • Кількість гранулоцитів
 • Кількість гранулоцитів
 • Кількість гранулоцитів
 • Кількість гранулоцитів
 • Кількість гранулоцитів
 • Кількість гранулоцитів
 • Кількість гранулоцитів
 • Кількість гранулоцитів
 • Кількість гранулоцитів
 • При наявності трансфузійної залежності та зниженні любого з наступних ознак: гранулоцитів нижче рівня 1000/мкл, тромбоцитів
 • Після встановлення діагнозу до розвитку трансфузійної залежності та наявності HLA-ідентичного не спорідненого донора
 • Після встановлення діагнозу до розвитку трансфузійної залежності та наявності HLA-ідентичного спорідненого донора
 • Не проводиться
 • Наявність HLA-ідентичного донора
 • Стероїдно-рефрактерний перебіг та трансформація в МДС/ГМЛ
 • Десфералотерапія
 • Замісна трансфузійна терапія
 • Трансплантація кісткового мозку від HLA-ідентичного сиблінгу
 • Вік до 16 років
 • Часті епізоди церебральних кризів, больових інвалідизуючих кризів
 • Нефропатія з порушенням фукції нирок, симетрична ретинопатія, хронічний приапізм
 • Наявність HLA-ідентичного спорідненого донора
 • Наявність HLA-ідентичного не спорідненого донора
 • Ph(+)-ГЛЛ (особливо з лейкоцитозом >50 000/мкл, старших 10 років та поганою відповіддю на глюкокортикоїди)
 • Рефрактерність до індукції ремісії (бласти >5%) 3-4 препаратами протягом 4-х тижнів
 • ГЛЛ з t(1
 • ГЛЛ з t(
 • ГЛЛ з рівнем мінімальної резидуальної хвороби більше 10^-4 на момент закінчення індукції
 • Показана зразу після постановки діагнозу
 • Хворі на ГМЛ високого та проміжного ризику в першій ремісії
 • Хворі на ГМЛ низького ризику в першій ремісії
 • Не показана
 • Терапія глівеком (імітініб)
 • Мієлоаблативна трансплантація від HLA-сумісного спорідненого чи не спорідненого донора
 • Відсутній
 • Хіміочутливий рецидив захворювання
 • Резистентний рецидив захворювання
 • Первинно рефрактерні лімфоми
 • Недостатній ефект первинної хіміотерапії
 • Діти з неповною відповіддю на терапію першої лінії
 • Всі пацієнти, хворі на хворобу Ходжкіна
 • Рецидиви в неопромінених областях
 • Ранні рецидиви хвороби Ходжкіна
 • Стовбурові клітини кісткового мозку
 • Клітини лімфатичних вузлів
 • Стовбурові клітини периферичної крові
 • Стовбурові клітини пуповиднної крові
 • Власні гемопоетичні клітини-попередники пацієнта
 • Клітини-попередники однояйцевого близнюка
 • Гемопоетичні клітини-попередники донора
 • Власні гемопоетичні клітини-попередники пацієнта
 • Клітини-попередники однояйцевого близнюка
 • Гемопоетичні клітини-попередники донора
 • Власні гемопоетичні клітини-попередники пацієнта
 • Клітини-попередники однояйцевого близнюка
 • Гемопоетичні клітини-попередники донора
 • Трансплантація від спорідненого донора, який не є повністю сумісним по HLA-системі
 • Трансплантація від не спорідненого донора, який повністю сумісний по HLA-системі
 • Трансплантація від донора, який повністю сумісний по HLA антигенам однієї хромосоми, але відрізняється по всім трьом HLA антигенам іншої хромосоми
 • Трансплантація від спорідненого донора, який є повністю сумісним по HLA-системі