• Експерсія S-100 протеіну
 • Експерсія антигену CD30
 • Наявність антигену CD1a
 • Позитивна реакція на АТФ-азу
 • Позитивна реакція на альфа-Д-маннозидазу
 • Антиген до лектину арахісу
 • Характерна картина морфологічного субстрату при світловій мікроскопії
 • Експресія протеіну-S-100
 • Експерсія антигену CD30
 • Наявність одного із наступних маркерів: позитивна реакція на АТФ-азу,позитивна реакція на альфа-Д-маннозидазу, антиген до лектину арахісу
 • Характерна картина морфологічного субстрату при світловій мікроскопії
 • Експресія протеіну-S-100
 • Наявність одного із наступних маркерів: позитивна реакція на АТФ-азу,позитивна реакція на альфа-Д-маннозидазу, антиген до лектину арахісу
 • Наявність антигену CD1a на поверхні субстратних клітин чи гранул Бірбека при електронній мікроскопії
 • Кістковий мозок
 • Лімфатичні вузли
 • Печінка
 • Селезінка
 • Легені
 • Збільшення на 3 см нижче реберного краю (підтверджене УЗД)
 • Збільшення на 2 см нижче реберного краю(підтверджене УЗД)
 • Збільшення на 5 см нижче реберного краю (підтверджене УЗД)
 • Збільшення на 1 см нижче реберного краю(підтверджене УЗД)
 • Збільшення на 4 см нижче реберного краю(підтверджене УЗД)
 • Збільшення на 1 см нижче реберного краю(підтверджене УЗД)
 • Збільшення на 3 см та більше нижче реберного краю (підтверджене УЗД)
 • Дисфункція печінки (гіпербілірубінемія, гіпопротеінемія/гіпоальбумінемія, підвищення гамма-ГТ, лужної фосфатази, трансаміназ, асцит, набряки)
 • Гістопатологічне підтвердження ураження
 • Кашель
 • Задишка
 • Типові зміни на КТ високої чутливості
 • Фіброз легень
 • Гістопатологічне підтвердження ураження
 • Орбітальних, темпоральних, сфеноідальних, зігоматичних, етмоідальних кісток
 • Верхньої щелепи
 • Синусів
 • Склепіння черепу
 • Передньої чи середньої краніальної ямок з м'якотканинним компонентом
 • Пацієнти з мультисистемним ураженням та ураженням одного чи більше "ризик-органів"
 • Пацієнти з мультисистемним ураженням, але без ураження "органів ризику"
 • Пацієнти з мультифокальним ураженням кісток та локалізованими ураженнями спеціального характеру
 • Пацієнти у віці до 2 років
 • Пацієнти з мультисистемним ураженням та ураженням одного чи більше "ризик-органів"
 • Пацієнти з мультисистемним ураженням, але без ураження "органів ризику"
 • Пацієнти з мультифокальним ураженням кісток та локалізованими ураженнями спеціального характеру
 • Пацієнти у віці старше 2 років
 • Пацієнти з мультисистемним ураженням та ураженням одного чи більше "ризик-органів"
 • Пацієнти з мультисистемним ураженням, але без ураження "органів ризику"
 • Пацієнти з мультифокальним ураженням кісток та локалізованими ураженнями спеціального характеру
 • Пацієнти у віці до 2 років
 • Вінбластин,преднізолон, вепезид
 • Вінбластин, преднізолон
 • Адріаміцин
 • Циклофосфамід, вінкристин, преднізолон
 • 6-меркаптопурин, преднізолон, вінбластин
 • Вінбластин, преднізолон
 • 6-меркаптопурин, преднізолон, вінбластин, метотрексат
 • Гепатомегалія
 • Лихоманка
 • Втрата ваги
 • Спленомегалія
 • Геморагічний синдром
 • Збільшення активності аланін-амінотрансферази
 • Цитопенії (ураження більше 2 ліній гемопоезу): гемоглобін
 • Гіпертригліцеридемія та/чи гіпофібріногенемія
 • Низька чи відсутність активності клітин-натуральних кілерів
 • Збільшення активності аланін-амінотрансферази
 • Рівень феритину більше 500мкг/л
 • Розчинний CD25 антиген понад 2400 Од/мл (розчинний рецептор інтерлейкину-2)
 • Гострого лейкозу
 • Вірус-асоційованого гемофагоцитарного лімфогістіоцитозу
 • Гістіоцитозу Лангерганса
 • Злоякісного гістіоцитозу
 • Вірус-асоційованого гемофагоцитарного лімфогістіоцитозу
 • Хвороби Гоше
 • Гістіоцити Лангерганса
 • Клітини Гоше
 • Голубі гістіоцити
 • У будь-якому вiцi
 • У віці 5-15 років
 • У віці 2-10 років
 • До 2 років
 • Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз
 • Вроджена форма гістіоцитозу Лангерганса
 • Еозинофільна гранульома
 • Фактору некрозу пухлини
 • Інтерферону - альфа
 • Інтерферону - бета
 • Інтерферону - гамма
 • Інтерлейкіну-1
 • Інтерлейкіну-6
 • ГМ-КСФ