• Протiкає доброякiсно з поразкою легеневої тканини
 • Уражується кiсткова система - хребет i трубчатi кiстки
 • Ураження печiнки, селезiнки, загальна дистрофiя
 • Частiше у дiтей в грудному вiцi з ураженням печiнки, селезiнки
 • Водно-сольовий
 • Обмiн глюкози
 • Фосфолiпiдний обмiн
 • Обмiн жирних кислот
 • Хвороби кровотворної тканини
 • Хвороби накопичення
 • Реактивна проліферація клітин лімфоїдної тканини
 • Гістіоцитози
 • Хiмiотерапiя
 • Ферментна терапiя
 • Гормональна терапiя
 • Трансплантацiя кiсткового мозку
 • Антибактерiальна терапiя
 • Гормональна терапiя
 • Спленектомiя
 • Трансплантацiя кiсткового мозку
 • Антибактерiальна терапiя
 • Симптоматична терапiя
 • Ретикулярнi
 • Клiтини Пiка
 • Клiтини эпiтелiоїдного типу
 • Аномальнi гiстiоцити
 • Лiмфобласти
 • Синдром Клайнфельтера
 • Анемiя Фанконi
 • Синдром Дауна
 • Хвороба Нiмана-Пiка
 • Хвороба Гоше
 • Клiтину Пiка
 • Клiтину Гоше
 • Мегакаріоцит
 • Клiтини Березовського-Штернберга
 • Клiтину Пiка
 • Клiтину Гоше
 • Мегакаріоцит
 • Клiтини Березовського-Штернберга
 • Променева терапiя
 • Полiхiмiотерапiя
 • Замісна ферментна терапія
 • Симптоматична терапiя
 • Глюкокортикоїди
 • Слабкiсть, пiдвищення температури, збiльшення лiмфовузлiв
 • Герпетичнi висипання
 • Геморагiчний синдром
 • Гепато-спленомегалiя, поразка кiсток
 • Ураження легень, плеври
 • Ураження кісткового мозку клітинами Гоше
 • Гіперспленізму
 • Гемолізу
 • Плацентарною глюкоцереброзидазою - цередазою
 • Рекомбінантною -глюкоцереброзидазою - церезимом
 • Керазиновi клiтини
 • Клiтини Штернберга
 • Клiтини Гоше
 • Клiтини Пiка
 • Клiтини епiтелiоїдного типу
 • Ганглiозiдозам
 • Цереброзiдозам
 • Лiпоiдозам
 • Сфiнголiпоiдозам
 • Мукополiсахарiдозам
 • Ганглiозiдозам
 • Цереброзiдозам
 • Лiпоiдозам
 • Сфiнголiпоiдозам
 • Мукополiсахарiдозам
 • Гепатоспленомегалiя
 • Кiстковi дефекти
 • Лiмфаденопатiя
 • Патологiя нирок