• Через 1 міс. після операції
 • Через 6 міс. після операції
 • Якомога раніше після спленектомії
 • Залізодефіцитна анемія
 • Аутоімунна гемолітична анемія
 • Неходжкінські лімфоми
 • Лейкемії
 • Множинна мієлома
 • Лімфома Ходжкіна
 • Серповидно-клітинна анемія
 • Щеплення некон’югованою полісахаридною вакциною одноразово
 • Щеплення некон’югованою полісахаридною вакциною одноразово, ревакцинація через 1 рік
 • Щеплення некон’югованою полісахаридною вакциною одноразово, ревакцинація через 5 років
 • Залізодефіцитна анемія
 • Лімфома Ходжкіна
 • Гостра лімфобластна лейкемія
 • Функціональна чи анатомічна аспленія
 • Серповидно-клітинна анемія
 • Після 5 років одноразово
 • Після 18 років одноразово
 • Особам старше 18 місяців життя одноразово
 • Хронічна ниркова недостатність
 • ВІЛ-інфекція/СНІД
 • Трансплантація кісткового мозку
 • Лейкемії
 • Анемії
 • Щеплення проводиться особам старше 12 місяців життя одноразово
 • Щеплення проводиться особам старше 12 місяців життя дворазово з 4-тижневим інтервалом
 • Щеплення проводиться особам старше 13 років життя дворазово з 4-тижневим інтервалом
 • Одноразово
 • Дворазово з 4-тижневим інтервалом
 • Дворазово з 3-місячним інтервалом
 • Не раніше, ніж через 24 місяці та відсутності імуносупресії (збільшенні гранулоцитів та лімфоцитів у периферійній крові >1000 клітин/мкл />1,0 х109/л/
 • Через 12 міс. після ТКМ
 • Через 6 міс. та відсутності імуносупресії (збільшенні гранулоцитів та лімфоцитів у периферійній крові >1000 клітин/мкл />1,0 х109/л/
 • Перша - розпочинається у будь-якому віці, друга -через 1 місяць після першої вакцинації, третя - через 1 місяць після другої вакцинації, четверта -через 6 місяців після третьої вакцинації
 • Перша - розпочинається у будь-якому віці, друга -через 1 місяць після першої вакцинації, третя - через 1 місяць після другої вакцинації
 • Проводиться одноразово у будь-якому віці
 • Залізодефіцитна анемія
 • Злоякісні новоутворення
 • Перебування на імуносупресивній терапії
 • Це -клінічні та лабораторні ознаки нестійких патологічних (функціональних) змін в організмі, що виникають у зв’язку з проведенням щеплення
 • Це- це стійкі функціональні та морфологічні зміни в організмі, що виходять за межі фізіологічних коливань і призводять до значних порушень стану здоров’я
 • Це - клінічні та лабораторні ознаки нестійких патологічних (функціональних) змін в організмі, що виникають у зв’язку з проведенням щеплення
 • Це- стійкі функціональні та морфологічні зміни в організмі, що виходять за межі фізіологічних коливань і призводять до значних порушень стану здоров’я
 • Підвищення температури більше 390 С (сильна загальна)
 • Біль, набряк м‘яких тканин > 50 мм, гіперемія у місці введення > 80 мм, інфільтрат > 20 мм (сильна місцева)
 • Абсцеси
 • Лімфоаденопатія
 • Анафілактичний шок та анафілактоїдні реакції
 • Міальгія, артралгія
 • Анорексія, нудота, біль у животі, диспепсія, діарея
 • Алергічні реакції (набряк Квінке, висипка типу кропивниці, синдром Стівенса-Джонсона, Лайела)
 • Паротит, орхіт
 • Тромбоцитопенія
 • Катаральні явища
 • Синдром Гійєна-Барре (полірадікулоневрит)
 • Судоми афебрильні
 • Регіональний лімаденіт (и)
 • Температура, яка не зареєстрована в медичній документації
 • Анемія Мінковського-Шоффара
 • Набута апластична анемія
 • Лейкемія
 • Лімфома
 • Множинна мієлома
 • Серповидно-клітинна анемія
 • Аспленія
 • Після закінчення курсу хіміотерапії
 • Протягом проведення курсу хіміотерапії
 • Не раніше, ніж через 3-4 тижні після припинення імуносупресивної терапії (хіміотерапії) та при збільшенні гранулоцитів та лімфоцитів у периферійній крові >1000 клітин/мкл (>1,0х109/л)