• Промiєлоцитарна
 • Мiєлобластна з частковим дозрiванням мієлобластів
 • Монобластна
 • Лiмфобластна
 • Еритромiєлоз
 • Монобластний
 • Еритромiєлоз
 • Лiмфобластний
 • Мiєлобластний
 • Лiмфома Беркiтта
 • Позитивна реакцiя на кислу фосфатазу
 • Позитивна дифузна реакцiя на глiкоген (PAS-реакцiя)
 • Позитивна реакцiя на мiєлопероксидазу
 • Позитивна реакцiя на хлорацетатестеразу
 • Позитивна реакцiя на арiлсульфатазу
 • Всi цитохiмiчнi реакцiї негативнi
 • Глiкоген в дифузному видi
 • Позитивна реакцiя на лiпiди
 • Позитивна реакцiя на кислу фосфатазу
 • Позитивна реакцiя на мiєлопероксидазу
 • Позитивна реакцiя на лiпiди
 • Позитивна реакцiя на кислi сульфатованi мукополiсахариди
 • Гiпертермiя
 • Анемiя, тромбоцитопенiя
 • Геморагiчний синдром
 • Гiнгiвiти
 • Мiєлобластна
 • Моноцитарна
 • Промiєлоцитарна
 • Еритролейкемiя
 • Лiмфобластна
 • Промiєлоцитарна
 • Плазмобластна
 • Еритромiєлоз
 • Монобластна
 • Мiєломонобластна
 • Монобластний
 • Еритромiєлоз
 • Лiмфобластний
 • Мiєлобластний
 • Мегакаріобластний
 • Позитивна реакцiя на мiєлопероксидазу
 • Позитивна реакцiя на глiкоген
 • Позитивна реакцiя на неспецифiчну естеразу, що iнгiбується фторидом натрію
 • Позитивна реакцiя на кислу фосфатазу
 • Позитивна реакцiя на хлорацетат естеразу
 • Лiмфобластiв
 • Монобластiв
 • Мiєлобластiв та незрiлих клiтин еритроїдної ланки
 • Атипових промiєлоцитiв
 • Лiмфобластнiй
 • Мiєлобластнiй
 • Монобластнiй
 • Промiєлоцитарнiй
 • Мегакарiоцитарнiй
 • Мiєлобластному
 • Лiмфобластному
 • Монобластному
 • Промiєлоцитарному
 • Мегакарiобластному
 • Транслокацiя (
 • Транслокацiя (1
 • Транслокацiя (
 • Транслокацiя (
 • Транслокацiя (
 • Транслокацiя (
 • Транслокацiя (
 • Транслокацiя (
 • Транслокацiя (1
 • Трисомiя 8
 • Аномалiї 11 хромосоми, зокрема t(
 • Аномалiї 2 хромосоми, зокрема t(
 • Трисомiя 8
 • Моносомiя 7
 • Аномалiї 21 хромосоми
 • Моносомiя 5
 • Трисомiя 7
 • Моносомiя 7
 • Фiладельфiйська хромосома
 • Аномалiя 21 хромосоми
 • Аномалiї 8 хромосоми
 • Транслокацiя (
 • Аномалiї 21 хромосоми
 • Транслокацiя (
 • Моносомiя 7
 • ДВЗ-синдром
 • Лейкостаз,легеневi та церебральнi ускладнення
 • Синдром гострого клiтинного лiзису
 • Гостра серцева недостатнiсть
 • Для L2 варіанту гострого лейкозу
 • Для М1 варіанту гострого лейкозу
 • Для М4 варіанту гострого лейкозу
 • Для М2 варіанту гострого лейкозу
 • Для М3 варіанту гострого лейкозу
 • Для L2 варіанту гострого лейкозу
 • Для М1 варіанту гострого лейкозу
 • Для М4 варіанту гострого лейкозу
 • Для М2 варіанту гострого лейкозу
 • Для М3 варіанту гострого лейкозу
 • Для L2 варіанту гострого лейкозу
 • Для М1 варіанту гострого лейкозу
 • Для М4 варіанту гострого лейкозу
 • Для М2 варіанту гострого лейкозу
 • Для М3 варіанту гострого лейкозу
 • Для L2 варіанту гострого лейкозу
 • Для М1 варіанту гострого лейкозу
 • Для М4 варіанту гострого лейкозу
 • Для М2 варіанту гострого лейкозу
 • Для М3 варіанту гострого лейкозу
 • Для М6 варіанту гострого лейкозу
 • Для М1 варіанту гострого лейкозу
 • Для М4 варіанту гострого лейкозу
 • Для М5 варіанту гострого лейкозу
 • Для М3 варіанту гострого лейкозу
 • Для М6 варіанту гострого лейкозу
 • Для М1 варіанту гострого лейкозу
 • Для М4 варіанту гострого лейкозу
 • Для М2 варіанту гострого лейкозу
 • Для М3 варіанту гострого лейкозу
 • Для М4 варіанту гострого лейкозу
 • Для М1 варіанту гострого лейкозу
 • Для М7 варіанту гострого лейкозу
 • Для М2 варіанту гострого лейкозу
 • Для М3 варіанту гострого лейкозу
 • Наявність в лікворі більше 5 клітин/мкл, в препараті цитоцентрифугату - наявність бластних клітин
 • Наявність в лікворі більше 10 клітин/мкл, в препараті цитоцентрифугату - наявність бластних клітин
 • Наявність в лікворі більше 5 клітин/мкл, в препараті цитоцентрифугату - наявність бластних клітин та співвідношення:еритроцити/лейкоцити менше 100:1 (при підозрі на контамінацію ліквору кров'ю)
 • Ураження черепно-мозгових нервів (парез,параліч) - при від'ємних результатах ЯМРТ,КТ
 • Всім пацієнтам
 • При ініціальному лейкоцитозі більше 50 000/мкл
 • Значній органомегалії
 • Проведення подальшої терапії згідно протоколу (блоки консолідації,інтенсифікації)
 • Терапія не показана
 • Перехід на сальваджну хіміотерапію з проведенням алогенної чи аутологічної трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин
 • Метотрексат
 • 6-тіогуанін
 • Цитозар
 • 6-меркаптопурін
 • 2 роки від початку індукційної терапії
 • 1,5 років від початку індукційної терапії
 • 3 роки від початку індукційної терапії
 • Через рік та більше після встановлення діагнозу
 • Через 2 роки після встановлення діагнозу
 • До 1 року після встановлення діагнозу
 • Через рік та більше після встановлення діагнозу
 • До 6 місяців після встановлення діагнозу
 • До 1 року після встановлення діагнозу
 • Виконуються всі терапевтичні блоки лікувального протоколу BFM-ГМЛ
 • Комбіноване призначення all-транс-ретиноєвої кислоти (АТРА) та хіміотерапевтичних блоків (із об'єму терапії виключається блок НАМ, вінкрістін, проводиться одна інтенсифікація)
 • Терапія проводиться тільки all-транс-ретиноєвою кислотою (АТРА)
 • Відсутність ремісії після одного індукційного курсу терапії
 • Відсутність ремісії після двох індукційних курсів терапії
 • Відсутність ремісії після циторедуктивної фази терапії