• Рецесивно-аутосомному
 • Домiнантно-аутосомному
 • Рецесивному, зчепленому з X-хромосомою
 • Рецесивному, зчепленому з Y-хромосомою
 • Зниженнi адгезiї
 • Пiдвищеннi адгезiї
 • Зниженнi агрегацiї
 • Пiдвищеннi агрегацiї
 • Домiнантно-аутосомному
 • Рецесивно-аутосомному
 • Рецесивному, зчепленому з X-хромосомою
 • Рецесивному, зчепленому з Y-хромосомою
 • Визначення факторiв згортання кровi
 • Протромбiновий час
 • Час згортання
 • Тромбiновий час
 • Виявлення аутоантитiл в сироватцi кровi
 • Iдентифiкацiя аутоантитiл на поверхнi тромбоцитiв кровi
 • Iдентифiкацiя антигенiв на поверхнi тромбоцитiв кровi
 • Виявлення антигенiв в сироватцi кровi
 • Домiнатно-аутосомному
 • Рецесивно-аутосомному
 • Домiнантному з повною пенетрантнiстю
 • Домiнантному з неповною пенетрантнiстю
 • Порушення структури мегакарiоцитiв
 • Зменшення кiлькостi мегакарiоцитiв
 • Порушення структури тромбоцитiв
 • Зменшення кiлькостi тромбоцитiв
 • Тромбоцитопенiя
 • Тромбоцитоз
 • Порушення адгезiї тромбоцитiв
 • Порушення агрегацiї тромбоцитiв
 • Крововиливи в суглоби
 • Крововиливи в мозок
 • Маточнi кровотечi
 • Кровотечi iз кишково-шлункового тракту
 • Протромбiновий час
 • Протромбiновий iндекс
 • Тромбiновий час
 • Час згортання
 • Вiкасол у невеликих дозах /5 - 10 мг/кг/
 • Вiкасол у великих дозах /20 - 30 мг/кг/
 • Свiжозаморожена плазма
 • Суха плазма
 • Гепаринемiя
 • Тромбоцитопенiя
 • Зниження агрегацiї тромбоцитiв
 • Пiдвищення агрегацiї тромбоцитiв
 • Пригнiчення протизгортуючої системи
 • Подовження часу згортання
 • Зкорочення часу згортання
 • Пiдвищення протромбiнового iндексу
 • Зниження протромбiнового iндексу
 • Пiдвищення кiлькостi еритроцитiв
 • Зниження кiлькостi еритроцитiв
 • Тромбоцитоз
 • Тромбоцитопенiя
 • Селезiнка
 • Легенi
 • Лiмфатичнi вузли
 • Нирки
 • Лейкоцитоферез
 • Плазмаферез
 • Еритроцитоферез
 • Тромбоцитоферез
 • Активацiя згортуючої системи
 • Активацiя протизгортуючої системи
 • Ушкоджуюча дiя циркулюючих аутоантитiл
 • Ушкоджуюча дiя циркулюючих iмунних комплексiв
 • Асиметричний
 • Частково симетричний
 • Симетричний
 • Плямистий
 • Зливний
 • Лейкоцитоферез
 • Еритроцитоферез
 • Плазмаферез
 • Тромбоцитоферез
 • Домiнантно-аутосомному
 • Рецесивно-аутосомному
 • Рецесивному, зчепленому з Х-хромосомою
 • Рецесивному, зчепленому з Y-хромосомою
 • Спонтанно
 • Пiсля травми поперекової областi
 • Як наслiдок пiєлонефриту
 • Як наслiдок нирковокам'яної хвороби
 • Кефологематоми
 • Крововиливи в суглоби
 • Кровотечі з пуповинного канатика
 • Кровотечі при прорізуванні зубів чи пораненні вуздечка язика
 • Ниркові кровотечі
 • Гематоми в місцях ударів
 • Подовження часу згортання крові
 • Подовження часу кровотечі
 • Нормальний час кровотечі
 • Подовження протромбінового часу
 • Подовження активованого часткового тромбопластинового часу (АРАТ)
 • Нормальний протромбіновий час
 • 25-40 МО/кг 2 рази на тиждень
 • 25-40 МО/кг 3 рази на тиждень
 • 15-20 МО/кг 3 рази на тиждень
 • 15-20 МО/кг 2 рази на тиждень
 • 25-40 МО/кг 2 рази на тиждень
 • 25-40 МО/кг 3 рази на тиждень
 • 15-20 МО/кг 3 рази на тиждень
 • 15-20 МО/кг 2 рази на тиждень
 • Пункція не проводиться
 • Первинний гемартроз
 • Рецидивуючий гемартроз
 • Загострення хронічного синовііту
 • Больовий синдром внаслідок масивного гемартрозу
 • Концентрат VIII фактора в дозі 30-40 МО/кг кожні 8-12 год. протягом 2-3 днів
 • Постільний режим
 • Концентрат VIII фактора в дозі 10-20 МО/кг кожні 8-12 год. протягом 2-3 днів
 • Концентрат VIII фактора в дозі 10-20 МО/кг кожні 8-12 год., згусток на місці ушкодження не видаляється
 • Концентрат VIII фактора в дозі 20-40 МО/кг кожні 8-12 год., видалити згусток та забезпечити з'єднання країв рани
 • Концентрат VIII фактора в дозі 10-20 МО/кг кожні 8-12 год. протягом 2-3 днів
 • Гемостатична терапія не проводиться
 • Перед лікуванням достатньо однократного введення амінокапронової кислоти
 • Перед лікуванням достатньо однократного введення концентрату VIII фактора в дозі 10-15 МО/кг
 • Гемостатична терапія не проводиться
 • Протягом 72-96 годин до та після операції - АКК в/в в дозі 100мг/кг на 1 інфузію
 • Перед лікуванням достатньо однократного введення концентрату VIII фактора в дозі 10-15 МО/кг
 • Концентрат VIII фактора в дозі 10-15 МО/кг перед операцією та 2-3 дні після операції
 • Гемостатична терапія не проводиться
 • Протягом 72-96 годин до та після операції - АКК в/в в дозі 100 мг/кг на 1 інфузію
 • Перед лікуванням достатньо однократного введення концентрату VIII фактора в дозі 10-15 МО/кг
 • Концентрат VIII фактора в дозі 20 МО/кг перед операцією та 2-3 дні після операції
 • Концентрат VIII фактора в дозі 40 МО/кг до припинення макрогематурії,паралельно - короткий курс преднізолону 1мг/кг/на добу, постільний режим
 • АКК в/в в дозі 100мг/кг на 1 інфузію
 • Концентрат VIII фактора в дозі 20 МО/кг кожні 8-12 год
 • Концентрат VIII фактора в дозі 100 МО/кг з поступовим зниженням дози + інгібітори протеолізу
 • Концентрат VIII фактора в дозі 30-40 МО/кг кожні 8-12 годин
 • Концентрат VIII фактора в дозі 20 МО/кг кожні 8-12 год
 • Концентрат VIII фактора в дозах,які забезпечують рівень факторів до 80-100% на першому тижні терапії, до 60% - на другому, до 40%-на третьому, до 30% - на четвертому тижні терапії+дегідратація+інгібітори протеолізу
 • Концентрат VIII фактора в дозі 40-60 МО/кг кожні 8-12 годин+ дегідратація+інгібітори протеолізу
 • Концентрат VIII фактора в дозі 50 МО/кг кожні 8-12 год.+ дегідратація+інгібітори протеолізу
 • Від 10 до 50 ВО/мл (Бетезда одиниць)
 • Більше 50 ВО/мл (Бетезда одиниць)
 • До 10 ВО/мл (Бетезда одиниць)
 • Від 10 до 50 ВО/мл (Бетезда одиниць)
 • Більше 50 ВО/мл (Бетезда одиниць)
 • До 10 ВО/мл (Бетезда одиниць)
 • Від 10 до 50 ВО/мл (Бетезда одиниць)
 • Більше 50 ВО/мл (Бетезда одиниць)
 • До 10 ВО/мл (Бетезда одиниць)
 • Свинячий фактор VIII
 • Імунодепресанти
 • Активовані препарати протромбінового комплексу (Feiba, Autoplex)
 • Внутрішньовенний імуноглобулін
 • Активований рекомбінантний фактор (рФ VIIa - NovoSeven)
 • Якісні (структурні порушення) фактору Віллєбрандта (vWF)
 • Практично відсутність фактору Віллєбрандта (vWF)
 • Помірна нестача фактору Віллєбрандта (vWF)
 • Якісні (структурні порушення) фактору Віллєбрандта (vWF)
 • Практично відсутність фактору Віллєбрандта (vWF)
 • Помірна нестача фактору Віллєбрандта (vWF)
 • Якісні (структурні порушення) фактору Віллєбрандта (vWF)
 • Практично відсутність фактору Віллєбрандта (vWF)
 • Помірна нестача фактору Віллєбрандта (vWF)