• Лейкопенiя, лiмфоцитоз
 • Лейкоцитоз, лiмфоцитоз
 • Немає специфiчних особливостей
 • Глибока анемiя, тромбоцитопенiя
 • Рiзке збiльшення рiвня лактатдегiдрогенази
 • Збiльшення рiвня креатинiна
 • Зниження рiвня загального бiлка
 • Збiльшення рiвня бiлкiв гострої фази запалення
 • Кiлькiсть екстранодальних вогнищ
 • Кiлькiсть уражених областей лiмфатичних вузлiв
 • Кiлькiсть уражених позалiмфоїдних органiв
 • Наявнiсть iнтоксикацiї
 • Стадiю захворювання
 • Поширенiсть захворювання
 • Кiлькiсть екстранодальних вогнищ
 • Вiдсутнiсть iнтоксикацiї
 • Вiдсутнiсть бiохiмiчних ознак iнтоксикацiї
 • Наявнiсть клiнiчних ознак iнтоксикацiї
 • Поширенiсть захворювання
 • Вiдсутнiсть клiнiчних ознак iнтоксикацiї
 • Паховi лiмфовузли
 • Абдомiнальнi лiмфовузли
 • Медiастинальна пухлина
 • Шкiра
 • Абдомiнальна
 • Забрюшинна
 • Медiастинальна
 • Пахова
 • Класифікація REAL Міжнародної групи по вивченню лімфом
 • Кільська класифікація
 • Робоче формулювання (Working Formulation)
 • Розподіл пухлин у відповідності з клітинною лінійністю (Т- та В-клітинні НХЛ)
 • Розподіл пухлин у відповідності до ступеня диференціювання
 • Розподіл пухлин у відповідності до анатомічного розташування пухлинних клітин
 • Розподіл пухлин з урахуванням ступеня їх злоякісності
 • Т-клітинна лімфома ентеропатичного типу
 • В-клітинні лімфоми беркітовського та неберкітовського типу
 • Лімфобластні лімфоми з конвалютними та неконвалютними ядрами
 • Крупноклітинні лімфоми
 • В-клітинні лімфоми маргінальної зони селезінки
 • 55% всіх НХЛ у дітей
 • 25% всіх НХЛ у дітей
 • 18% всіх НХЛ у дітей
 • 55% всіх НХЛ у дітей
 • 25% всіх НХЛ у дітей
 • 18% всіх НХЛ у дітей
 • 55% всіх НХЛ у дітей
 • 25% всіх НХЛ у дітей
 • 18% всіх НХЛ у дітей
 • Лімфатичні вузли переднього середостіння, тимус
 • Різні відділи тонкого та товстого кишківника, ілеоцекальна зона, мезентеріальні лімфатичні вузли
 • Підщелепні, шийні, надключичні лімфатичні вузли
 • Лімфатичні вузли переднього середостіння, тимус
 • Різні відділи тонкого та товстого кишківника, ілеоцекальна зона, мезентеріальні лімфатичні вузли
 • Підщелепні, шийні, надключичні лімфатичні вузли
 • Лімфатичні вузли середостіння
 • Різні відділи тонкого та товстого кишківника, ілеоцекальна зона, мезентеріальні лімфатичні вузли
 • Підщелепні, шийні, надключичні лімфатичні вузли
 • Лімфатичні вузли середостіння
 • Різні відділи тонкого та товстого кишківника, ілеоцекальна зона, мезентеріальні лімфатичні вузли
 • Підщелепні, шийні, надключичні лімфатичні вузли
 • Характерно ураження лімфатичних вузлів черевоної порожнини, грудної клітки, периферичних вузлів та кісток
 • Швидко прогресуючий перебіг захворювання з дисемінацією процесу в кістковий мозок та ЦНС
 • Досить часто зустрічаються нодулярні форми захворювання
 • В 97% випадків мають дифузний характер ураження
 • Лімфоми у дітей високого ступеня злоякісності
 • Всі стадії НХЛ у дітей потребують хіміотерапевтичного лікування
 • Всі стадії НХЛ у дітей потребують оперативного методу лікування
 • Ураження двох та більше груп лімфатичних вузлів по одну сторону діафрагм
 • Одна екстранодальна пухлина чи ураження одного лімфатичного вузла без локального поширення процесу
 • Локалізація пухлини з двох сторін діафрагми: дві та більше груп лімфатичних вузлів з двох сторін діафрагм
 • Ураження кісткового мозку (
 • Ураження двох та більше груп лімфатичних вузлів по одну сторону діафрагм
 • Одна екстранодальна пухлина чи ураження одного лімфатичного вузла без локального поширення процесу
 • Локалізація пухлини з двох сторін діафрагми: дві та більше груп лімфатичних вузлів з двох сторін діафрагм
 • Ураження кісткового мозку (
 • Ураження двох та більше груп лімфатичних вузлів по одну сторону діафрагм
 • Одна екстранодальна пухлина чи ураження одного лімфатичного вузла без локального поширення процесу
 • Локалізація пухлини з двох сторін діафрагми: дві та більше груп лімфатичних вузлів з двох сторін діафрагм
 • Ураження кісткового мозку (
 • Ураження двох та більше груп лімфатичних вузлів по одну сторону діафрагм
 • Одна екстранодальна пухлина чи ураження одного лімфатичного вузла без локального поширення процесу
 • Локалізація пухлини з двох сторін діафрагми: дві та більше груп лімфатичних вузлів з двох сторін діафрагм
 • Незалежно від локалізації пухлини при ураженні кісткового мозку (
 • Тривалий безперервний курс поліхіміотерапії, подібний програмам терапії ГЛЛ
 • Базовий препарат - антрацікліни
 • Підтримуюча терапія не проводиться
 • Безперервна підтримуюча терапія 6-МП та МТХ - до 1,5-2-х років
 • Основні препарати - високодозовий МТХ та фракціоновано циклофосфамід
 • Інтенсивність ініціальної фази терапії визначається стадією НХЛ
 • Профілактика та лікування ЦНС уражень обов'язково включає ендолюмбальні введення цитостатиків
 • Загальна тривалість лікування -2-6 курсів, від 1 до 6 місяців
 • 5-6-денні курси в чітко визначеному режимі
 • Підтримуюча терапія не проводиться
 • Безперервна підтримуюча терапія 6-МП та МТХ - до 1,5-2-х років
 • Цитостатичне навантаження (кількість курсів) визначається стадією та масою пухлини, можливістю її повної резекції, основні препарати - високодозовий МТХ та фракціоновано циклофосфамід
 • Профілактика та лікування ЦНС уражень включає ендолюмбальні введення цитостатиків
 • Т-клiтин
 • В-клiтин
 • Клiтин натуральних кiлерiв
 • Гiстiоцитiв
 • Великi одноядернi клiтини з вакуолiзованою цитоплазмою
 • Гiгантськi клiтини з дзеркально симетричними ядрами, що мають вигляд очей сови
 • Лiмфоїднi клiтини полiморфнi, вмiщують полiсегментованi, схожi на пелюстки квiтки багатолопастнi ядра
 • Переважанням бластiв, пролiмфоцитiв
 • Переважанням гiстiоцитiв, лiмфоцитiв
 • Переважанням клiтин Ходжкiна
 • Переважанням iмунобластiв з наявнiстю вогнищ фiброзу
 • Ретикулярний варiант
 • Змiшаноклiтинний варiант
 • Лiмфогiстiоцитарний варiант
 • Нодулярний склероз
 • Лiмфоїдне переважання
 • Нодулярний склероз
 • Ретикулярний варiант
 • Лiмфоїдне виснаження
 • Лiмфогiстiоцитарний варiант
 • Дифузний склероз
 • гістіоцитів
 • клітин Ходжкіна
 • клітин Березовського-Штернберга
 • еозинофілів
 • лімфоцитів
 • експресія CD45 антигену
 • експресія CD30 антигену
 • експресія CD79а антгену
 • експресія CD15 антигену
 • експресія CD20 антигену
 • Лiмфоцитоз
 • Еритроцитоз
 • Лiмфопенiя та еозинофiлiя
 • Прискорена ШОЕ
 • Стадiю захворювання
 • Кiлькiсть екстранодальних вогнищ
 • Поширенiсть захворювання
 • Кiлькiсть уражених областей лiмфатичних вузлiв
 • Кiлькiсть уражених позалiмфоїдних органiв
 • Стадiю захворювання
 • Вiдсутнiсть iнтоксикацiї
 • Поширенiсть захворювання
 • Наявнiсть iнтоксикацiї
 • Наявнiсть екстранодальних вогнищ
 • Наявнiсть клiнiчних ознак iнтоксикацiї
 • Вiдсутнiсть клiнiчних ознак iнтоксикацiї
 • Наявнiсть бiохiмiчних ознак iнтоксикацiї
 • Вiдсутнiсть бiохiмiчних ознак iнтоксикацiї
 • Наявнiсть екстранодальних вогнищ
 • Лихоманка вище 38°С
 • Нічна пітливість
 • Свербіння шкіри
 • Втрата маси тіла > 10% протягом останніх 6 міс
 • Анорексія
 • Пiдвищення ШОЕ
 • Зниження ШОЕ
 • Пiдвищення вмiсту бiлка у фракцiях альфа1- та альфа2-глобулiнiв
 • Пiдвищення вмiсту бiлка у фракцiях бета- i гамма-глобулiнiв
 • Пiдвищення кiлькостi фiбрiногену
 • Наявнiсть iнтоксикацiї
 • Вiдсутнiсть iнтоксикацiї
 • Екстранодальне ураження
 • Ураження селезiнки
 • Ураження кiсток
 • II стадія захворювання
 • наявність В-симптомів
 • відсутність В-симптомів
 • І стадія захворювання
 • ІІІ-IV стадії захворювання