База тестів

 • 40-50 мг/кг маси тiла
 • 10-20 мг/кг маси тiла
 • 100-200 мг/кг маси тiла
 • 80-100 мг/кг маси тiла
 • Наявність в периферичній крові/кістковому мозку бластних клітин до 10-29%, поява додаткових хромосомних аномалій
 • Сума бластів та промієлоцитів більше 30%
 • Сума бластів та промієлоцитів не більше 20%
 • Кількість базофілів в крові більше 20%
 • Тромбоцитопенія,яка не зв'язана з терапією
 • Збільшення розмірів селезінки в процесі терапії (більше10 см)
 • Кількість лейкоцитів
 • Кількість лейкоцитів
 • Кількість лейкоцитів 20х10^9/,мієлоцитарний зсув більше 3%, спленомегалія, тромбоцитів >450х10^9/л
 • Кількість лейкоцитів
 • Кількість лейкоцитів
 • Кількість лейкоцитів 20х10^9/,мієлоцитарний зсув більше 3%, спленомегалія, тромбоцитів >450х10^9/л
 • Кількість лейкоцитів
 • Кількість лейкоцитів
 • Кількість лейкоцитів 20х10^9/,мієлоцитарний зсув більше 3%, спленомегалія, тромбоцитів >450х10^9/л
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку 35%-90%
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку > 90%
 • Відсутність Ph-позитивних клітин в кістковому мозку
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку 35%-90%
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку > 90%
 • Відсутність Ph-позитивних клітин в кістковому мозку
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку 35%-90%
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку > 90%
 • Відсутність Ph-позитивних клітин в кістковому мозку
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку 35%-90%
 • Кількість Ph-позитивних клітин в кістковому мозку > 90%
 • Відсутність Ph-позитивних клітин в кістковому мозку
 • Терапія глівеком
 • Терапія інтерфероном-альфа
 • Терапія гідреа
 • Терапія мієлосаном
 • Терапія циклофосфаном з преднізолоном
 • 5 млн МО/м^2 щоденно
 • 3 млн МО/м^2 щоденно
 • 5 млн МО/м^2 3 рази на тиждень
 • Відсутність повної ремісії до 3-го місяця лікування
 • Відсутність повної ремісії до 6-го місяця лікування
 • Відсутність повної ремісії до 12-го місяця лікування
 • Ph-позитивні клітини >35% через 12 місяців лікування, відсутність повної відповіді до 24 місяця терапії
 • Відсутність повної ремісії до 12 місяця лікування, Ph-позитивні клітини в кістковому мозку
 • Відсутність повної ремісії до 12-го місяця лікування, Ph-позитивні клітини >90% через 12 місяців лікування
 • Втрата повної чи великої цитогенетичної відповіді, а також збільшення Ph-позитивних клітин більше, ніж на 30%
 • Відсутність повної ремісії до 12 місяця лікування, Ph-позитивні клітини в кістковому мозку
 • Відсутність повної ремісії до 12-го місяця лікування, Ph-позитивні клітини >90% через 12 місяців лікування
 • Збільшення кількості лейкоцитів >20х109/л, поява мієлоцитів чи бластних клітин в циркуляції, збільшення селезінки
 • Відсутність повної ремісії до 6-го місяця лікування
 • Відсутність повної ремісії до 12-го місяця лікування
 • 400 мг на добу
 • 300 мг на добу
 • 600 мг на добу
 • Iнтенсивна полiхiмiотерапiя
 • ТКМ
 • Монохiмiотерапiя
 • Симптоматична терапiя
 • Пiдвищення рiвня лейкоцитiв п/к, нормальна або знижена клiтиннiсть к/м
 • Пiдвищення рiвня тромбоцитiв i еритроцитiв п/к з пiдвищенням клiтинностi к/м
 • Пiдвищення рiвня лейкоцитiв п/к при паралельному зниженнi вмiсту тромбоцитiв i еритроцитiв i ознаках порушення диференцiювання клiтин в к/м
 • Зниження лейкоцитiв, еритроцитiв i тромбоцитiв при одномоментному пiдвищеннi клiтинностi к/м з проявами порушень диференцiювання клiтин
 • Фiладельфiйська хромосома
 • Транслокацiї, пов'язанi з хромосомою 8:t(
 • Делецiї хромосоми 21
 • Делецiї хромосом 5 i 7
 • Аутоiмунний процес
 • Полiклоновий процес, стимульований дiєю рiзних вiрусiв
 • Клональне захворювання, викликане мутацiєю стовбурової клітини
 • Iнфекцiйний процес
 • Псевдопельгерівська аномалія нейтрофілів
 • Макроцитоз нейтрофілів
 • Макроцитоз еритроцитів
 • Гіпо-,агрануляція цитоплазми нейтрофілів
 • Асинхронне дозрівання ядра та цитоплазми
 • Скупчення хроматину ядра
 • Наявність міжядерних мостиків в еритробластах
 • Наявність цитоплазматичних гранул в еритробластах
 • Мегалобластичні зміни еритробластів
 • Наявність декількох ядер в еритробластах
 • Наявність дольчатих ядер
 • Макроцитоз нейтрофілів
 • Наявність мікромегакаріоцитів
 • Наявність двухядерних мікромегакаріоцитів
 • Мегалобластичні зміни еритробластів
 • Мегакаріоцити з розділеними маленькими ядрами
 • Мегакаріоцити з круглими, не дольчатими ядрами
 • Процент бластів у кістковому мозку
 • Процент бластів в периферичній крові
 • Аномалії каріотипу
 • Збільшення селезінки
 • Кількість уражених ліній кровотворення (цитопеній)
 • Нормальний каріотип
 • -Y
 • del(5q)
 • Аномалії 7 хромосоми (моносомія чи делеція)
 • -20q
 • -Y
 • del(5q)
 • Комплексні аномалії каріотипу (більше 3 аномалій)
 • -20q
 • Аномалії 7 хромосоми
 • Рефрактерні цитопенії з мультилінійною дисплазією
 • 5-q синдром
 • МДС-не класифікований
 • Рефрактерна анемія з надлишком бластів-1 (RAEB-1)
 • Рефрактерна анемія з надлишком бластів-2 (RAEB-2)
 • Рефрактерна анемія з кільцевими сидеробластами
 • 100 г/л, тромбоцитів >80 000/мкл, рівень нейтрофілів >1000/мкл
 • 110 г/л, тромбоцитів >100 000/мкл, рівень нейтрофілів >1500/мкл
 • Гепатоспленомегалія
 • Лімфаденопатія
 • Лихоманка
 • Шкірні прояви у вигляді висипки
 • Блідність шкіри
 • Підвищення артеріального тиску
 • Відсутність Філадельфійської хромосоми (BCR-ABL)+ кількість моноцитів в п/к >1.0*10^9/л+кількість бластів в к/м
 • Наявність Філадельфійської хромосоми (BCR-ABL+ рівень лейкоцитів >10.0*10^9/л+бласти в п/к
 • Моносомія 7+ наявність кільцевих сидеробластів в к/м+рівень лейкоцитів >10.0*10^9/л
 • МДС з 5-q синдромом
 • Рефрактерна анемія з кільцевими сидеробластами
 • Рефрактерна цитопенія з мультилінійною дисплазією і кільцевими сидеробластами
 • МДС-не класифікований
 • Рефрактерна анемія з надлишком бластів
 • Гемотрансфузійна терапія
 • Імуносупресивна терапія
 • Трансплантація кісткового мозку, як можливо швидше
 • Алогенна трансплантація від ідентичного сімейного чи не сімейного донора
 • Терапія колонієстимулюючими факторами
 • Імуносупресивна терапія
 • Спостереження
 • Терапія колонієстимулюючими факторами
 • Імуносупресивна терапія (при відсутності ефекту - алогенна трансплантація кісткового мозку)
 • Гострого мієлобластного лейкозу
 • Хронічного мієлобластного лейкозу
 • Лейкемоїдної реакції нейтрофільного типу
 • Гострого мієлобластного лейкозу
 • Хронічного мієломоноцитарного лейкозу
 • Лейкемоїдної реакції нейтрофільного типу
 • Хронічний еозинофільний лейкоз
 • Класичний Ph-позитивний хронічний мієлолейкоз
 • Хронічний ідіопатичний мієлофіброз
 • Ювенільний мієломоноцитарний лейкоз
 • Синдром моносомії 7 дитячого віку
 • Це клональні неопластичні процеси,які виникають внаслідок мутацій в гемопоетичних стовбурових клітинах
 • Характеризуються зниженою клітинністю кісткового мозку
 • Характеризуються підвищеною клітинністю кісткового мозку
 • При різних формах захворювання спостерігається тенденція до клональної еволюції та трансформації в лейкоз
 • Низька активність мієлопероксідази в нейтрофілах
 • Низька активність лужної фосфатази в нейтрофілах
 • Низька активність кислої неспецифічної естерази в нейтрофілах
 • Поява тромбоцитопенiї на фонi збiльшення кiлькостi лейкоцитiв периферичної кровi
 • Наростання спленомегалiї, резистентне до терапiї мiєлосаном
 • Поява гемолiтичного кризу
 • Наявність в периферичній крові чи кістковому мозку бластних клітин більше 30% чи появі екстрамедулярних вогнищ кровотворення (крім печінки та селезінки)
 • Загальний вмiст бластiв в кiстковому мозку вище за 50%
 • Еритробластний
 • Монобластний
 • Мiєлобластний
 • Лiмфобластний
 • Бiклональний