• еритематозними плямами
 • пухирями
 • папулами
 • геморагiчними плямами
 • уртикарiями
 • виразковiстю
 • болi в суглобах
 • лихоманку
 • головний бiль
 • млявiсть
 • анурiю
 • вузликами
 • пурпурозними плямами
 • еритематозними плямами
 • пустулами
 • геморагiчнi плями
 • уртикарнi елементи
 • папули
 • геморагiчнi везiкули
 • вузли
 • великi артерiї
 • дрiбнi та середнi артерiї
 • у сосочковому шарi
 • на межi дерми i гiподерми
 • спонтанно регресує
 • звиразковується або некротизується з подальшим рубцюванням
 • залишається без змін
 • вздовж артерiй i нервiв
 • навколосуглобно
 • спаянi
 • щiльнi, болiснi, рухливi
 • геморагiчними i еритематозними плямами
 • вузликами
 • хворобу Шамберга
 • мастоцитоз
 • розповсюдження знизу уверх
 • початок у дiлянцi гомiлок
 • початок у дiлянцi обличчя
 • обличчi
 • долонях i пiдошвах
 • гомiлках
 • пiдвищена ламкiсть i проникнiсть судин
 • тромбоцитопенiя
 • кортикостероїди
 • делагiл
 • детоксикучi засоби
 • спленiн
 • вiтамiни
 • антибiотики
 • седативнi
 • кортикостероїди всередину i хлоретил
 • кортикостероїднi мазi i хлоретил
 • веснянки
 • звичайнi вугри
 • пiгментна ксеродерма
 • червоний вовчак
 • сонячний свербець
 • пелагра
 • червоний вовчак
 • простий герпес
 • порфирiя шкiри
 • антималярiйнi препарати
 • вiтамiн В6
 • нiкотинову кислоту
 • санацiю печiнки
 • антибiотики
 • вульгарна
 • вегетуюча
 • еритематозна
 • листоподiбна
 • сiмейна хронiчна пухирчатка
 • напруженi пухирi
 • великi в'ялi пухирi i позитивний симптом Асбо-Хансена
 • бiльш тяжка
 • переважають ерозiї, вкритi шаруватими кiрками
 • спадкова
 • вiрусна
 • алергiчна
 • ферментативна
 • токсична
 • тест зшкрiбання грануляцiй
 • симптом Нiкольського
 • симптом Асбо-Хансена
 • виявлення клiтин Тцанка у мазках-вiдбитках
 • бiопсiя шкiри
 • зернистому шарi
 • шипуватому шарi
 • десмосом
 • мiжклiтинної субстанцiї
 • кортикостероїднi мазi зовнi
 • кортикостероїди всередину