База тестів

 • поперечного подiлу
 • поздовжного подiлу
 • численного подiлу
 • прямих сонячних променiв
 • нагрiвання понад 45 град.С
 • низьких температур
 • висушування
 • дезiнфiкуючих розчинiв
 • гострий
 • хронiчний
 • трихомонадоносiйство
 • уретрити
 • вульвовагiнiти
 • бартолiнiти
 • кольпiти
 • ендоцервiцити
 • скарги на свербiж та печiння
 • набряк i гiперемiя
 • серозно-гнiйнi видiлення
 • ерозiї
 • пiнистисть видiлень
 • сироподiбнiсть видiлень
 • пофарбованих мазках
 • нативних препаратах
 • в темному полі зору
 • зшкребок слизової
 • сечу
 • культуру збудника
 • 1% водним розчином метиленового синього
 • по Граму
 • по Романовському-Гiмзi
 • по Лейшману
 • по Цілю - Нільсону
 • сидячi ванни з вiдваром ромашки, шалфею
 • iнстиляцiї 1% протарголу
 • глобулi з осарсолом
 • iнстиляцiї 4% водного розчину метиленового синього
 • грамнегативних бактерiй
 • грампозитивних кокiв
 • антигенної структури
 • морфологiї включень
 • чутливостi до сульфанiламiдiв
 • симптоматологiї захворювання
 • за морфологiчними ознаками
 • мають спiльний груповий антиген
 • розмножуються у цитоплазмi клiтин органiзму хазяїна
 • за стадiями розвитку
 • за симптоматологiєю захворювань
 • елементарнi тiляця
 • ретикулярнi тiльця
 • промiжнi тiльця
 • iнфекцiйна (позаклiтинна)
 • неiнфекцiйна (внутрiшньоклiтинна)
 • перехiдна (позаклiтинна)
 • високої температури
 • ультрафiолетових променiв
 • низької температури
 • 70% етанолу
 • гiперхлорування
 • лiофiльного сушiння
 • 2% розчину хлорамiну Б
 • низьких температур
 • уретри
 • пiхви
 • прямої кишки
 • шийки матки
 • кон'юнктиви очей
 • в порожнині носо-глотки
 • через речi туалету
 • статевий
 • через полологовi шляхи
 • внутрiшньоутробний
 • повітрянно-краплинним
 • недотримання особистої гiгiєни
 • персистентної iнфекцiї
 • при проходженнi через iнфiкованi пологовi шляхи
 • внутрiшньоутробного iнфiкування
 • грудне вигодовування
 • кон'юнктивiт
 • назофарингiт
 • пневмонiя
 • асимптомна iнфекцiя
 • вагiнiт
 • цистіт
 • мазок слизової оболонки
 • зшкребок слизової оболонки
 • жолобуватим зондом
 • петлею
 • ложечкою Фолькмана
 • методом прямої iмунофлюоресценцiї
 • методом непрямої iмунофлюоресценцiї
 • реакцiєю звязування комплемента
 • iмуноферментним методом
 • iмунопероксидазним методом
 • курячих ембрiонах
 • культурах клiтин
 • мишачих фiбробластах
 • РВ
 • РЗК
 • НiФ
 • iмуноферментний метод
 • гострий
 • пiдгострий
 • персистуючий
 • хронiчний
 • вiрулентнiстю збудника
 • тривалiстю iнфiкування
 • топографiєю ураження
 • мiсцевою i загальною реакцiєю макроорганiзму
 • супутнiми захворюваннями
 • уретрит, артрит, кон'юнктивiт
 • уретрит, синовiїт, парауретрит
 • зовнiшнi статевi органи i пiхва
 • уретра i цервiкальний канал
 • пряма кишка i матка
 • матка i цервiкальний канал
 • iнстиляцiї у пiхву 2-3% димексиду з тетрациклiном
 • iнстиляцiї у пiхву 1-2% розчину хлорофiлiпту
 • iнстиляцiї у пiхву 0,5% розчину нiтрату срiбла
 • змазування вульви 2-5% еритромiциновою маззю
 • найпростiшi
 • промiжнi форми
 • полiморфiзм
 • мономорфiзм
 • розмноження на безклiтинному середовищi
 • стiйкiсть до сульфанiламiдiв та пенiцилiну
 • чутливiсть до тетрациклiну та еритромiцину
 • коменсали тварин
 • коменсали людини
 • коменсали комах
 • у грунтi
 • на слизовiй сечостатевої сфери
 • у стiчних водах
 • крім грунту
 • гостра
 • хронiчна
 • безсимптомна
 • підгостра