• Залишаться без змін
 • Осмотичний гемоліз
 • Біологічний гемоліз
 • Зморшкування
 • Набухання
 • Поліцитемічна гіповолемія
 • Проста гіповолемія
 • Олігоцитемічна гіповолемія
 • Поліцитемічна гіперволемія
 • Олігоцитемічна гіперволемія
 • Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • Активацію аденілатциклази
 • Активацію протеїнкінази А
 • Гальмування фосфодіестерази
 • Гальмування протеїнкінази С
 • Кортієв орган - ближче до гелікотреми
 • Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • Середня частина кортієвого органу
 • М’язи середнього вуха
 • Барабанна перетинка
 • Переважне пригнічення циклооксигенази-2
 • Переважне пригнічення циклооксигенази-1
 • Пригнічення фосфоліпази А2
 • Переважна стимуляція аденілатциклази
 • Пригнічення фосфодіестерази
 • Внутрішній механізм активації протромбінази
 • Зовнішній механізм активації протромбінази
 • Перетворення протромбіну в тромбін
 • Перетворення фібриногену в фібрин
 • Ретракція кров’яного згустку
 • Латеральна пахвинна ямка
 • Надміхурова ямка
 • Стегнова ямка
 • Медіальна пахвинна ямка
 • Пахвинний трикутник
 • Вестибулоспінальні
 • Медіальні кортикоспінальні
 • Ретикулоспінальні
 • Руброспінальні
 • Латеральні кортикоспінальні
 • Поріг деполяризації
 • Потенціал спокою
 • Критичний рівень деполяризації
 • Амплітуду ПД
 • Тривалість ПД
 • Накладання трахеостоми
 • Нахил голови вперед
 • Поворот лежачого пацієнта на лівий бік
 • Поворот лежачого пацієнта на правий бік
 • Дихання через рот
 • Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни
 • Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
 • Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни
 • В-лімфоцити, IgM
 • Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
 • Є антивітамінами параамінобензойної кислоти
 • Інгібують всмоктування фолієвої кислоти
 • Є алостеричними інгібіторами ферментів
 • Беруть участь в окисно-відновних процесах
 • Є алостеричними ферментами
 • Ацидоз газовий, компенсований
 • Ацидоз метаболічний, компенсований
 • Ацидоз метаболiчний, декомпенсований
 • Алкалоз газовий, компенсований
 • Алкалоз газовий, декомпенсований