• Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
 • Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
 • Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани
 • Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
 • Антагонізм із параамінобензойною кислотою
 • Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса
 • Пригнічує глюконеогенез
 • Підсилює метаболізм глюкози
 • Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами
 • Активує транспорт глюкози в клітину
 • Стимулює виділення ендогенного інсуліну бета-клітинами
 • Пригнічує глюконеогенез у печінці
 • Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами
 • Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику
 • Пригнічує альфа-глюкозидазу і розпад полісахаридів
 • Інсулін короткої дії
 • Інсулін середньої тривалості дії
 • Інсулін тривалої дії
 • Препарат із групи бігуанідів
 • Препарат із групи похідних сульфо-нілсечовини
 • Мутагенний ефект
 • Ембріотоксичний ефект
 • Тератогенний ефект
 • Фетотоксичний ефект
 • Бластомогенний ефект
 • Покращення метаболізму в ЦНС
 • Блокада дофамін-гідроксилази
 • Блокада холінацетази
 • Блокада катехол-о-метилтрансферази
 • Блокада моноамінооксидази
 • Мебендазол
 • Ністатин
 • Левоміцетин
 • Тетрациклін
 • Фуразолідон
 • Платифіліну гідротартрат
 • Клофелін
 • Папаверину гідрохлорид
 • Резерпін
 • Метилдофа
 • Пригнічення Н-холінорецепторів
 • Пригнічення М-холінорецепторів
 • Стимуляція M-, Н-холінорецепторів
 • Стимуляція Н-холінорецепторів
 • Стимуляція M-холінорецепторів
 • Центральні а2-адреноміметики
 • а-адреноблокатори
 • Неселективні а-адреноміметики
 • Селективні аі-адреноміметики
 • Селективні в1 -адреноблокатори
 • Порушення синтезу норадреналіну
 • Збільшення синтезу ацетилхоліну
 • Блокада ^-адренорецепторів
 • Блокада а-адренорецепторів
 • Пригнічення ангіотензинперетво-рюючого фактора