База тестів

 • глюконеогенез
 • кетогенез
 • глікогеноліз
 • глюкогенез
 • ліполіз
 • артеріальна гіпертонія
 • високий рівень тригліцеридів
 • підвищений рівень ліпопротеїдів високої щільності
 • інсулінорезистентність
 • наявність цукрового діабету 1 типу у батьків
 • наявність цукрового діабету 2 типу або ожиріння в сім’ї
 • наявність чорного акантозу
 • діти, які народились з масою тіла менше 2,5 кг
 • діти, які народились з масою тіла більше 3 кг
 • посилення болю після фізичного навантаження
 • порушення больової чутливості
 • порушення тактильної чутливості
 • порушення температурної чутливості
 • селективної альбумінуріії
 • ортостатичної протеїнурії
 • транзиторної артеріальної гіпертензії
 • підвищеного рівня креатиніну
 • гіперосмолярної коми
 • кетоацидотичної коми
 • гіпоглікемічної коми
 • лактацидемічної коми
 • дихання Куссмауля
 • нудота, блювота
 • наявність симптомів дегідратації
 • болі в м’язах
 • болі в животі
 • дистрофічних змін міокарда
 • електролітних порушень
 • автономної невропатії серця
 • вузликовий гломерулосклероз
 • амілоїдоз
 • тубулопатія
 • через 1-2 роки після виявлення захворювання
 • через 5 років після виявлення захворювання
 • безпосередньо при виявленні захворювання
 • через 2 роки після виявлення захворювання
 • через 5 років після виявлення захворювання
 • безпосередньо при виявленні захворювання
 • при початку пубертату
 • супресії контрінсулінових гормонів
 • посиленні чутливості клітин до інсуліну
 • підвищенні синтезу і секреції ендогенного інсуліну
 • покращенні транспорту та утилізації глюкози клітинами
 • утилізацію глюкози периферичними тканинами
 • секрецію інсуліну бета-клітинами
 • всмоктування глюкози в кишечнику
 • процеси глюконеогенезу та глікогенолізу
 • гліпізид
 • глібенкламід
 • глімепірид
 • репаглінід
 • гліквідон
 • інсулін
 • бігуаніди
 • сульфаніламідні цукровознижуючі препарати
 • препарати - похідні тіазолідиндіону
 • фізіологічна
 • з обмеженням вуглеводів
 • з виключенням жирів і включенням легкозасвоюваних вуглеводів
 • гепатомегалія
 • загальне ожиріння
 • резистентність до інсуліну
 • вісцеральне ожиріння
 • гіперліпідемія
 • діабетичної ретинопатії
 • діабетичної нейропатії
 • діабетичної нефропатії
 • кетоацидозу
 • резистентності до інсуліну
 • глікемія натще 4,0-7,0 ммоль/л
 • глікований гемоглобін менше 7,6%
 • глікований гемоглобін 7,6-9,0%
 • глікемія після їжі 5,0-11,0 ммоль/л
 • глікемія вночі менше 3,6 ммоль/л
 • глікемія натще 4,0-7,0 ммоль/л
 • глікемія натще більше 8,0 ммоль/л
 • глікований гемоглобін 7,6-9,0%
 • глікемія після їжі 11,0-14,0 ммоль/л
 • глікемія вночі менше 3,6 ммоль/л або більше 9,0 ммоль/л
 • глікемія натще більше 9,0 ммоль/л
 • глікований гемоглобін більше 9,0%
 • глікемія після їжі більше 14,0 ммоль/л
 • глікемія вночі більше 10,0 ммоль/л
 • глікемія після їжі
 • добова глюкозурія
 • рівень глікованого гемоглобіну
 • серцебиття
 • підвищена пітливість
 • почуття голоду
 • брадікардія
 • поліурія
 • підвищується
 • знижується
 • залишається в межах норми
 • інсулінома
 • глюкагонома
 • соматостатинома
 • аутосомно-домінантний
 • аутосомно-рецесивний
 • полігенний
 • наявність антитіл до бета-клітин
 • мутації 6 хромосоми
 • низький рівень інсуліну
 • асоціація з антигенами HLA системи
 • не впливає на можливість виникнення захворювання у пробанда
 • збільшує ризик захворювання діабетом
 • в період маніфестації захворювання
 • за декілька років до маніфестації захворювання
 • через 1-2 роки після маніфестації захворювання
 • наявністю антитіл до глутаматдекарбоксилази
 • наявністю антитіл до бета-клітин підшлункової залози
 • наявністю резистентності до інсуліну
 • наявністю патології інсулінових рецепторів
 • наявністю антитіл до інсулінових рецепторів
 • низьким рівенем С-пептиду
 • наявністю антитіл до інсуліну
 • наявністю резистентності до інсуліну
 • тиреотоксикозі
 • синдромі Кушинга
 • естромі
 • соматостатиномі
 • глюкагономі
 • натще - 5.4 ммоль/л, через 2 години - 7.6 ммоль/л
 • натще - 5.9 ммоль/л, через 2 години - 6.9 ммоль/л
 • натще - 5.6 ммоль/л, через 2 години - 8.6 ммоль/л
 • м’яких ексудатів
 • крововиливів в сітківку
 • мікроаневризм