База тестів

 • 1 500 000 1 раз у 28 діб
 • 750 000 1 раз у 4 тижні
 • 750 000 щотижня
 • Доцільно через 3 місяця після початку захворювання на ревматичну гарячку в стадії стихання активності процесу
 • Доцільно через 6 місяців після початку захворювання на ревматичну гарячку при явищах загострення
 • Недоцільно при консервативній санації носоглотки
 • Доцільно через 6 місяців після початку захворювання на ревматичну гарячку, в стадії стихання активності процесу на фоні антибіотикотерапії
 • Гормонів, імунодепресантів, антикоагулянтів, дезагрегантів
 • Нестероїдних протизапальних засобів
 • Вітамінів, десенсибілізуючої терапії
 • Кардіометаболітів
 • Консервативної санації хронічних вогнищ інфекції
 • Велоергометрія
 • Тредміл-тести
 • Степ-тестергометрія
 • Спірометрія після фізичного навантаження
 • Ортостатична проба
 • Проба з присіданнями
 • За годину до хірургічного втручання амоксициліном перорально в дозі 50 мг/кг одноразово
 • За годину до хірургічного втручання пеніциліном в/м в дозі 100 мг/кг одноразово
 • За 3 дні до хірургічного втручання пеніциліном в/м в дозі 100 мг/кг на добу
 • Фібриляція шлуночків при порушеннях ритму серця
 • Аномалія коронарних судин
 • Синдром Марфана
 • Синдром WPW
 • Серцева астма
 • Підвищення рівня тригліцеридів та загального холестерину
 • Вегетативна дисфункція з частими симпатико-адреналовими кризами
 • Зниження вмісту в крові ліпопротеінів високої щільності
 • Зниження працездатності
 • Розвиток гіпертензії
 • При відкритій артеріальній протоці
 • При серцевій недостатності
 • При органічних ураженнях центральної нервової системи
 • При високому ступені недоношеності
 • Фаза ремісії суглобової форми ЮРА при функціональній недостатності суглобів 2Б
 • Поєднання ЮРА з ревматичними вадами серця та недостатністю кровообігу
 • Фаза ремісії без стійкого порушення функції опорно-рухового апарату на протязі 6 місяців
 • Фаза стійкої ремісії у хворих із системним варіантом ЮРА на протязі 6 місяців
 • При підгострому перебігу з активністю 1-2 ступеня
 • При функціональній недостатності опорно-рухового апарату будь-якого ступеня
 • Хворим вогнищевою та системною склеродермією у фазі ремісії
 • Вродженні та набуті вади серця з недостатністю кровообігу 1 ступеня
 • Неревматичний міокардит в період стихання активності процесу
 • Вегето-судинна дисфункція
 • Повна атріовентрикулярна блокада з приступами Моргані- Адамса- Стокса
 • Після закінчення терапії
 • Через 14 діб після початку терапії
 • Через 14 діб після закінчення терапії
 • Пневмонія
 • Гепатит
 • Бактеріальний ендокардит
 • Порушення серцевого ритму та провідності
 • Стрептодермія
 • 750 000 1 раз у 4 тижні
 • 1 200 000 1 раз у 14 днів
 • 2 400 000 1 раз у 14 днів