База тестів

 • Парасимпатичнi (напруги)
 • Парасимпатичнi (спокою)
 • Симпатикотонiчнi (спокою)
 • Симпатикотонiчнi (напруги)
 • Полiтопнi, раннi, лiвошлуночковi, груповi
 • Правошлуночковi, рiдкi, пiзнi
 • Пiсля фiзичної напруги, в ортостатичному положеннi
 • В станi спокою, в горизонтальному положенні
 • У другій половині ночі
 • При змiнi положення тiла хворого ЧСС не змiнюється
 • ЧСС залежить вiд змiни положення тіла
 • Зменшуються після фізичної напруги
 • Поступовiсть виникнення, тривалiсть та рефрактернiсть до антиаритмiчної терапiї
 • Раптовiсть виникнення та закiнчення, чутливiсть до антиаритмiчної терапії
 • Залежність від фізичного навантаження
 • В межах норми, або помiрно знижений
 • Значно знижений
 • Пiдвищений
 • Поодинокi екстрасистоли
 • Кількість екстрасистол до 4-х за хвилину
 • Політопні екстрасистоли, наявність групових екстрасистол
 • Зменшення кількості екстрасистол після фізичного навантаження
 • Атрiовентрикулярна блокада І ст
 • Атрiовентрикулярна блокада ІІІ ст
 • Атрiовентрикулярна блокада ІІ ст
 • Синусової брадикардiї 60 ударів за 1 хв
 • Серцевої недостатностi 1 ст
 • Нападiв Моргані- Едемса- Стокса
 • Тахiкардiї до 120 ударів за 1 хв
 • Заходiв, направлених на рефлекторне пiдвищення тонусу блукаючого нерву
 • Електроiмпульсної терапії
 • Лiдокаїн внутрiшньовенно
 • Феномен Ашнера
 • Проба Германа- Геринга
 • Проба Вальсальви
 • Викликання блювотного рефлексу
 • Пиття рідини
 • Новокаiнамiд, аймалін, ритмiлен
 • Верапамiл (iзоптин)
 • Пропроналол
 • Новокаiнамiд, анаприлiн, ритмiлен
 • Верапамiл (iзоптин)
 • Надшлуночковій тахiаритмiї
 • Шлуночковій тахіаритмії
 • Вiдмiнити серцевi глiкозиди
 • Зменшити дозу серцевого глiкозиду
 • Призначити антиаритмiчнi препарати
 • Бета- адреноблокатори можна поєднувати з серцевими глiкозидами
 • Бета- адреноблокатори не призначають одночасно з антагонiстами кальцiю
 • Бета-адреноблокатори поєднуються з антагоністами кальцію
 • Бета-адреноблокатори поєднуються з седативними препаратами
 • Госпiталiзувати дитину у спецiалiзоване вiддiлення
 • На фонi седативної терапiї залишити дитину вдома з обов’язковою явкою на наступний день до кардiоревматолога
 • Призначити амбулаторно антиаритмiчну терапiю
 • Госпiталiзувати у спецiалiзоване вiддiлення
 • На фонi седативної терапiї залишити дитину на дому з обов'язковою явкою на наступний день до кардiоревматолога
 • Призначити амбулаторно антиаритмiчну терапiю
 • Нейроендокринними механiзмами
 • Автоматизмом синусового вузла
 • Контролем ЦНС
 • Синусова аритмiя
 • Екстрасистолiя
 • Пароксизмальна тахiкардiя
 • Синусова аритмiя
 • Екстрасистолiя
 • Синоаурикулярна блокада
 • Наявнiстю ектопiчного джерела збудження
 • Порушенням передсердно- шлуночкової провiдностi
 • Змiною джерела проводження iмпульсу з синусового вузла до передсердь i передсердно- шлуночкового вузла
 • Передсердя та шлуночки активiзуються незалежно один вiд одного
 • Наявнiсть ретроградного збудження передсердь
 • Передсердя скорочуються частiше, нiж шлуночки
 • Наявностi ретроградного збудження передсердь
 • Наявностi додаткових провiдних шляхiв / Джеймса /
 • При синоаурикулярнiй блокадi
 • Подовження iнтервалу Q- T до 0,50
 • Зменшення ЧСС менше за 50 ударів за хвилину
 • Серцево- судинна недостатнiсть
 • Вродженi вади серця
 • Фiброеластоз мiокарду
 • Вродженi аномалiї провiдної системи
 • Запальнi процеси та метаболiчнi змiни в серцi
 • Пролапс мітрального клапану
 • Психогенний
 • Вiсцерокардiальний
 • Кортиковiсцеральний
 • Ендокринний
 • Метеозалежнiсть
 • Запальнi захворювання серця з ураженням мiокарду
 • Метаболiчнi змiни в серцевому м'язi та склеротичнi процеси
 • Механiчнi фактори (катетеризацiя, ангiографiя)
 • Ендокардити
 • Пучок Гiса
 • Пучки Джеймса, Кента, Махаймо
 • Волокна Пуркiньє