• Парагрипозна iнфекцiя , менiнгокок, дифтерiйна паличка
 • Ентеровiрусна iнфекцiя, стафiлокок, туберкульозна паличка
 • Палички дизентерії, холери
 • Збудник токсокарозу
 • Збудник сифілісу, СНІДУ
 • Утворення спайок та зрощення листкiв перикарду , хронiчного порушення гемодинамiки
 • Повне одужання
 • Тупий бiль за грудиною
 • Повна атрiовентрикулярна блокада
 • Задишка
 • Неспокій, відчуття страху
 • Гострий , давлючий за грудиною
 • Посилюється при вдиханні
 • Вiддає у праву половину грудної клiтки
 • S-T пiдвищується над iзолiнiєю на 1-3 мм. у стандартних вiдведеннях, лiвих грудних
 • S-T знижується вiдносно iзолiнiї на 1-3 мм. у стандартних вiдведеннях, лiвих грудних
 • Зниження наповнення пульсу пiд час вдоху
 • Пiдвищення наповнення пульсу пiд час вдоху
 • Вiдчуття страху та неспокiй
 • Цiаноз та тахiкардiя
 • Виражена задишка в спокою
 • Біль у ділянці серця
 • Розширення границi серця влiво
 • Границi серця не змінені
 • Розширення границi серця у всі боки
 • Розширення серця в поперечнику
 • Границi серця не змінені
 • Розширення границi серця влiво
 • Грубий систолiчний шум на верхiвцi
 • Шум тертя перикарду над обмеженою дiлянкою, нетривалий
 • Різке зниження інтенсивності тонів
 • Грубий систолiчний шум на верхiвцi
 • Шум тертя перикарду на протязi всiєї хвороби
 • Шум тертя перикарду, обмежений зоною вислуховування, непостiйний
 • Різке зниження інтенсивності тонів
 • Багаторазове блювання, наявнiсть помiрної кiлькостi ексудату в перикардi
 • Вiдчуття страху, прогресуюче погiршення стану
 • Виявлення великої кількості рідини та ознак тампонади серця при ехокардіологічному дослідженні
 • Збiднення судинного малюнку легень
 • Трапецiєвидну конфiгурацiю серця
 • Розширення меж серця вліво (мітральні конфігурація)
 • Катастрофiчний перебiг перикардиту
 • Легкий клінічний перебiг перикардиту
 • Спостерiгається симптом тампонади серця
 • Загроза тампонади серця
 • Легкий клінічний перебiг перикардиту
 • Шум тертя перикарду та прогресуючий перебiг, покращення після проведення сеансу гемодіаліза
 • Антагонiсти кальцiю та вiтамiни
 • Антибактерiальнi препарати
 • Нестероїднi протизапальнi засоби
 • Глюкокортикостероїди
 • Залучення до патологiчного процесу плеври
 • Ознаки кальцифiкацiї перикарду на рентгенограмi органiв грудної клітини
 • Потовщення листків перикарду, однонаправлений рух листків перикарду в діастолу при проведенні ЕХО-КГ
 • Гострий початок
 • Схильнiсть до рецидивуючого перебiгу
 • Залучення до процесу мiокарду
 • Зв'язок із основним захворюванням
 • Залучення до патологічного процесу плеври
 • Зменшення порожнини лiвого шлуночку i передсердя
 • Паралельний передньо-заднiй рух листкiв перикарду
 • Випiт в порожнинi перикарду
 • Наявнiсть ехонегативного простору мiж листками перикарду iз зниженням амплiтуди передньо-заднього руху вiсцерального листка
 • Збiльшення порожнини лiвого шлуночка
 • Паралельний передньо-заднiй рух листкiв перикарду
 • Велика кількість рідини
 • Вміст білка перевищує 30 г/л
 • Наявність атипових клітин
 • Наявність LE клітин
 • Гнiйному перикардитi
 • Перикардитi ревматичної етiологiї
 • Перикардитi при дифузних захворюваннях сполучної тканини
 • В-адреноблокатори
 • Глюкокортикоїди
 • Нестероїдні протизапальні препарати
 • При виявленнi помiрного випоту в перикардi
 • При загрозi тампонади серця
 • При вираженому симптомі інтоксикації
 • Серозно-фiбринозному перикардитi
 • Гнiйному перикардитi
 • Констриктивному перикардитi
 • По кровоносним судинам
 • По лiмфатичним судинам
 • Контактним шляхом
 • З порожнини серця
 • З хронічних вогнищ інфекції
 • Вiрусними
 • Бактерiальними
 • Паразитарними
 • Асептичними
 • Травматичними
 • Пiд'язичним
 • Блукаючим
 • Пiдчеревним сплетiнням