База тестів

 • С - реактивний протеїн /+ /, виражений лiмфоцитоз, ШОЕ 20 мм/год
 • С - реактивний протеїн /++/, /+++/, ШОЕ 30 мм/год i бiльше, лейкоцитоз
 • ШОЕ до 20 мм/год, С - реактивний протеїн + або ++
 • Диспротеїнемiя за рахунок рiзкого збiльшення альфа- та гама- глобулiнiв
 • Сіромукоїд кровi вище 0,4 одиниць
 • Фiбриноген 5 г/л та вище
 • Висока активнiсть запального процесу
 • Обов'язкове формування пороку серця
 • Наявність панкардиту
 • Поліартрит
 • Кардит
 • Полiартрит
 • Вранішня скутість
 • Хорея
 • Зв'язок з перенесеним стрептококовим захворюванням
 • Переважне ураження крупних та середнiх суглобiв
 • Симетричнiсть ураження
 • Летучiсть ураження суглобiв
 • Швидке зникнення суглобового синдрому пiд впливом лiкування
 • Вранішні скутість
 • Тяжкий загальний стан дитини
 • Блiдiсть шкiрних покровiв
 • Задуха
 • Покращення стану після фізичного навантаження
 • Розширення серцевої тупостi бiльше влiво
 • Послаблення 1 тону
 • Зниження вольтажу шлуночкового комплексу, подовження атрiовентрикулярної провiдностi, мiграцiя водiя ритму
 • Високий вольтаж шлуночкового комплексу, укорочення iнтервалу Р-Q
 • Електрична альтернація зубців ЕКГ, вкорочений інтервал Р-Q
 • Збiльшення амплiтуди 1 тону на верхiвцi
 • Функцiональний систолiчний середньочастотний шум, зв'язаний з 1 тоном та зменшення амплiтуди 1 тону на верхiвцi
 • Збiльшення амплiтуди 1 тону на верхiвцi, ромбовидний систолiчний шум
 • Пiдвищення дратiвливостi та образливостi, незграбнiсть у рухах, змiни почерку
 • Парестезiї, судоми
 • Невимушенi дистальні, безладні з різноманітною амплітудою гiперкiнези
 • Виражену м’язову слабкість, порушення орієнтації
 • Невимушенi дистальні, безладні з різноманітною амплітудою гiперкiнези, м’язову гiпотонiю
 • Глибокi порушення чутливостi, тризм
 • Виражену м’язову слабкість, порушення орієнтації
 • Пiдвищення дратiвливостi та образливостi, незграбнiсть у рухах
 • Пiдвищення сухожильних рефлексiв, особливо колiнних, нестiйкiсть в позi Ромберга, позитивнi симптоми "кволих плечей", очей та язика
 • Ригiднiсть м’язів потилицi,
 • Нормальнi пальценосова та п’яточно-колiннi проби
 • Уявляє собою тонкі рожеві кільця з блiдим центром, з’являється частiше на початку захворювання, тримається недовго та зникає безслiдно
 • Папульозно-полiморфний висип, що залишає пiсля себе пігментацію
 • Уявляє собою рожеві плями з ціанотичним центром, з’являється частiше на початку захворювання, зникає безслiдно
 • Пiдсилюються при рухах та хвилюваннi, послабляються пiд час сну
 • Зникають пiд час сну, зникають при рухах та хвилюваннi
 • Зменшуються при рухах та хвилюваннi, підсилюються пiд час сну
 • Являють собою округлi еластичні, безболiснi утворення розмiром 2-8 мм на проксимальних фалангах кисті
 • Являють собою щiльнi, болючi утворення розмiром 1-2 мм
 • Тверді сполучнотканинні ущільнення на фасції голови, над сухожилля розгиначів, над остистими відростками на фоні ревматичної лихоманки
 • Iзюм, курагу, чорнослив, печену картоплю
 • Бульйони, маринади, гострi приправи
 • Сир, пертушку, йогурти, молоко
 • Міокардит
 • Перикардит
 • Пролапс мітрального клапану
 • Ендокардит
 • Компенсований тонзиліт
 • Декомпенсований тонзиліт із частими ангінами
 • Декомпенсований тонзиліт, який не супроводжується ангінами
 • Зміни скоротливої спроможності міокарда
 • Гіпертрофію міокарду лівого шлуночка
 • Розширення порожнини лівого шлуночка
 • Ознаки ендокардиту (клапанні вегетації різних розмірів)
 • Ознаки перикардиту (сепарація листків перикарду)
 • Міксоматозна дегенерація мітрального клапану
 • Наявністю вади серця без розвитка серцевої недостатності
 • Наявністю набутої вади серця із розвитком того, або іншого ступеня серцевої недостатності на фоні наявності ознак стрептококової інфекції та підвищення показників запальної активності крові
 • Наявністю набутої вади серця на фоні вродженої вади серця
 • Реактивним артритом і ревматоїдним артритом
 • Хондроартропатією
 • Спонділоартропатією
 • Диспепсичнi прояви, алергiчнi реакцiї, ульцерогенна дiя
 • Виведення рiдини та солей iз органiзму, тромбоутворення
 • Підвищення артеріального тиску
 • Кільцеподібна еритема
 • Ревматичні вузлики
 • Ураження нервової системи
 • Інтерстиціальний нефрит
 • Суглобовий синдром
 • При поліартриті
 • При ізольованому міокардиті
 • При затуханні запальної активності
 • При полісерозиті
 • При тривалій лихоманці
 • Ізольованому міокардиті без вальвуліту
 • Ревматичному артриті, міокардиті без вальвуліту
 • Мінімальній активності запального процесу (ШОЕ
 • Після затухання високої активності запального процесу та відміни глюкокортикостероїдів
 • При полісерозиті
 • Первинний ревмокардит
 • Поліартрит
 • Ураження шкіри
 • Ураження нервової системи
 • Вiд 0,7-0,8 мг\кг на добу до 1 мг\кг на добу
 • 2 мг\кг на добу
 • 5 мг\кг на добу
 • 1 ступiнь активностi запального процесу
 • 3 ступiнь активностi запального процесу
 • Неактивна фаза
 • Антидепресанти
 • Фенобарбітал
 • Спазмолітики
 • Судинні препарати
 • Електроенцефалограма
 • Комп'ютерна томографiя
 • Реоенцефалографiя
 • Мiографiя
 • В сполучнiй тканинi мiокарду, ендокарду, коронарних судин
 • В м’язах серця
 • В паренхiматозних органах
 • Анулярна еритема
 • Вузлова еритема
 • Петехiї, екхiмози
 • Кореподiбний сип
 • Судоми, втрата свiдомостi
 • Вегетативнi порушення
 • Мала хорея
 • Порушення мозкового кровотоку
 • Наявнiсть у хворого вогнищ хронiчної стрептококової інфекції, що локалізується у носоглотці
 • Виникнення хвороби через 2 - 8 тижнiв пiсля стрептококової iнфекцiї
 • Високий титр антитiл до факторiв агресiї стрептококу у кровi хворих з активною фазою
 • Тривалий субфебрилітет
 • Артралгії