• Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
 • Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
 • Порушення проникливості цитоплазматичної мембрани
 • Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
 • Антагонізм із параамінобензойною кислотою
 • Конкурентная блокада Н1-рецепторов
 • Ингибиция синтеза гистамина
 • Угнетение высвобождения гистамина
 • Ускорение разрушения гистамина
 • Независимый антагонизм с гистамином
 • Хімічний антагонізм
 • Фізичний антагонізм
 • Фізіологічний антагонізм
 • Синергоантагонізм
 • Неконкурентний антагонізм
 • Пригнічує рибосомальний синтез білка в клітинах чутливих мікроорганізмів
 • Пригнічує синтез муреїну.
 • Порушує проникливість цитоплазматичної мембрани
 • Зв’язується з двохвалентними катіонами
 • Сприяє втрачанню амінокислот та нуклеотидів
 • Збільшення виділення іонів натрію та води
 • Збільшення утворення ангіотензину ІІ
 • Блокада кальцієвих каналів
 • Зменшення виділення іонів натрію та води
 • Блокада ферменту карбоангідрази
 • Окситоцин та вазопресин
 • Окситоцин та естрадіол
 • Окситоцин та прогестерон
 • Вазопресин та естрадіол
 • Вазопресин та прогестерон
 • Стимулює бета-клітини острівців Лангерганса
 • Сприяє засвоєнню глюкози клітинами тканин організму
 • Полегшує транспорт глюкози через клітинні мембрани
 • Пригнічує альфа-клітини острівців Лангерганса
 • Пригнічує всмоктування глюкози в кишківнику
 • Функціональною недосконалістю більшості ферментів, або їх відсутністю
 • Великою проникністю гістогематичних бар’єрів
 • Значним об’ємом екстрацелюлярної рідини
 • Здатністю шкіри абсорбувати та екскретувати водорозчинні ліки
 • “Дозріванням” рецепторів в органах в різні терміни
 • Блокада ангіотензинових рецепторів
 • Блокада альфа-адренорецепторів
 • Блокада бета-адренорецепторів
 • Інгібування ангіотензин перетворюючого ферменту
 • Антагонізм з іонами кальцію
 • Пригнічення дофамінових Д2-рецепторів
 • Стимуляція бензодіазепінових рецепторів
 • Стимуляція ГАМК-ергічних рецепторів
 • Стимуляція опіатних рецепторів
 • Пригнічення опіатних рецепторів
 • М-холіноблокуюча дія
 • М- холиноміметична дія
 • дофамінблокуюча дія
 • альфа-адреноблокуюча дія
 • попередник дофамину
 • Блокада адонізинових рецепторів
 • Активація пуринових рецепторів
 • Блокада альфа-адренорецепторів
 • Активація бета-адренорецепторів
 • Блокада моноаміноксідази