База тестів

 • Вазодилятатори, серцевi глiкозиди
 • Глюкокортикоїди, бета-адреноблокатори
 • Антибіотики, гіпосенсибілізуюча терапія
 • Не протипоказано
 • Протипоказано
 • Призначаються разом із блокаторами АПФ
 • Серцевi глiкозиди, дiуретики
 • Бета-адреноблокатори, антагоністи кальцію
 • Периферійні вазодилятатори
 • Товщини м’язового шару передньої стiнки лiвого шлуночка
 • Товщини м’язового шару задньої стiнки лiвого шлуночка
 • Товщини мiжшлуночкової перетинки
 • Фуросемід, дигоксин, каптоприл
 • Атенолол, L-карнітин, каптопрес
 • Ніфедипін, панангін, мілдронат
 • Преднізолон, мілдронат, пумпан
 • Гіпертрофічної кардiомiопатiї
 • Дилятацiйної кардiомiопатiї
 • Рестриктивної кардiомiопатiї
 • Задуха, швидка втомлюванiсть, тахi- ,чи брадикардiя
 • Стiйкий, стискаючого характеру бiль у серцi, нудота, блювота
 • Втрати свідомості, порушення сну
 • Зондування порожнини серця
 • Ехокардiографiя та ЕКГ
 • Рентгенологічне дослідження
 • Задуха, ослаблення тонiв серця
 • Акроцiаноз, симптом "барабанних паличок"
 • Блідість, набряки кінцівок
 • Гіпертрофія міжшлуночковї перетинки
 • Збільшення порожнини лівого шлуночка
 • Збільшення порожнини правого шлуночка
 • Збільшення порожнини передсердь
 • Пiдвищення титру антистрептолiзiну О, антистрептогiалуронiдази та антистрептокiнази
 • Пiдвищення С- реактивного бiлка та альфа-2-макроглобулiна
 • Нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом формули вліво
 • Кардіомегалія
 • Ослабення тонів серця
 • Ритм протодіастолічного галопа
 • Наявність ознак запального процесу
 • Недостатність кровообігу
 • Тахікардія
 • Знижений вольтаж стандартних відведень
 • Гіпертрофія лівого шлуночка
 • Сегмент S-T та зубець Т незмінений
 • Порушення ритму та провідності
 • Фiбриляцiя шлуночкiв та тромбоемболiя легеневої артерiї
 • Набряк легень та набряк мозку
 • Миготлива аритмія
 • Вибухання лівого шлуночка
 • Відсутність талії серця
 • Вибухання дуги аорти
 • Розширення лівого передсердя
 • Порушення процесiв деполяризацiї передсердь i реполяризацiї шлуночкiв, синусова аритмiя
 • АV блокада II-III ступенiв
 • Шлуночкові екстрасистоли
 • Виражена брадикардія
 • Виражене збiльшення розмiрiв серця, тахікардія
 • Тяжкi порушення ритму серця, наявнiсть стiйкого систолiчного шуму
 • Порушення кровообiгу IIб та III стадiй
 • Біль в ділянці серця, приглушеність I тону на верхівці та в точці Боткіна-Ерба, сплощення зубця Т та зміна форми Р на ЕКГ
 • Краплинне серце
 • Аортальна конфiгурацiя серця
 • Кардiомегалiя
 • Мітральна конфігурація серця
 • Низький вольтаж ЕКГ та сповiльнення атрiовентрикулярної провiдностi
 • Ознаки гiпертрофiї мiокарда правого шлуночка i правого передсердя
 • Брадикардія
 • Фiброеластоз ендокарду
 • Аномальне відходження лівої коронарної артерії від легеневої
 • Стеноз легеневої артерії
 • Тони серця звучнi, ритмiчнi, систолiчний шум на основi серця
 • Ослаблення тонiв серця, систолiчний шум на верхiвцi серця
 • Ослаблення тонiв серця, діастолiчний шум на основi серця
 • Інфекційне ураження природного (нативного) клапану серця
 • Інфекційне ураження штучного імплантованого клапану серця
 • Інфекційне ураження раніш змінених клапанів (наприклад, при ревматичній ваді)
 • Периферичнi набряки
 • Задуха при фiзичному навантаженнi
 • Бiль за грудиною
 • Інфекційне ураження природного (нативного) клапану серця
 • Інфекційне ураження штучного імплантованого клапану серця
 • Інфекційне ураження раніш змінених клапанів (наприклад, при ревматичній ваді)
 • Грамнегативна мікрофлора
 • Грампозитивна мікрофлора
 • Гриби
 • L-форми бактерій
 • Хламідії, рикетсії
 • Збiльшення ШОЕ та лейкоцитоз
 • Пiдвищення рiвня альфа-2- та гама-глобулiнiв
 • Пiдвищення С-реактивного бiлка
 • Видiлення кардiотропного вірусу з кровi, носоглоточного слизу, фекалiй
 • При дифузному процесi в серцевому м’язi з серцевою недостатнiстю
 • При звичайному перебiгу захворювання без ознак недостатностi кровообiгу
 • Не призначають
 • Антибактеріальна терапія
 • Імуномоделююча
 • Серцеві глікозиди
 • Гормональна терапія
 • Коринфар, верапамiл
 • Рибоксин, кардонат, мiлдронат
 • Дигоксин
 • Червоної висипки
 • Парагрипу
 • Ротавiруси
 • Ентеровiруси Коксакi А та В, ЕСНО
 • Еозинофілія
 • Анемія
 • Лейкоцитоз
 • Лейкопенія
 • У хворих з додатковими провiдними шляхами
 • При повнiй атрiовентрикулярнiй блокадi
 • У здорових дітей при фізичному навантаженні
 • Гострiй лiвошлуночковiй та правошлуночковiй недостатностi
 • Порушеннi ритму серця
 • Тампонаді серця
 • Зменшення скоротливої функції міокарду
 • Діастолічна дисфункція лівого шлуночка
 • Гіпертрофія задньої стінки лівого шлуночка
 • Дилятація порожнини лівого шлуночка
 • Тяжкого перебігу
 • Легкого перебігу
 • Серцевій недостатності
 • З переважним ураженням провідної системи
 • При алергозах
 • Антибактеріальна терапія
 • Оперативне лікування
 • Дезінтоксикаційна терапія
 • Імунотерапія
 • При важкому перебігу гострого процесу
 • При хронiчному перебігу процесу
 • Не призначається
 • Задишка при фiзичному навантаженнi та бiль в серцi
 • Холодні кiнцiвки, парестезiї
 • Втрата свідомості
 • ЕхоКГ
 • Рентгенограма
 • Радіоізотопне дослідження
 • ЕКГ та рентгенограма
 • Зниження скоротливої функцiї мiокарду
 • Погiршення функцiї розслаблення мiокарду та порушення ритму серця
 • Порушення систолічної функцiї мiокарду
 • Гіпертрофія лівого шлуночка
 • Збільшення порожнин шлуночків
 • Гіпертрофія правого шлуночка
 • Гіпертрофія міжшлуночкової перетинки