• У дітей із запальними процесами в міокарді
 • У дітей із порушеннями обміну речовин
 • У дітей із ознаками дисплазії сполучної тканини
 • Так
 • Нi
 • Так, якщо вторинна кардіоміопатія виникла у дитини з вродженою вадою серця
 • Значне зниження амплiтуди всiх зубцiв ЕКГ
 • Згладжування або iнверсiя зубця Т в багатьох вiдведеннях
 • Дисфункцiя синусового вузла
 • Систолiчний шум, зв’язаний з I тоном
 • Середньо- i низькочастотний систолiчний шум не зв’язаний з I тоном
 • Високочастотний систолiчний шум, зв’язаний з II тоном
 • Гіпертрофічну кардіоміопатію
 • Рестриктивну кардіоміопатію
 • Інфаркт міокарду
 • Кардіосклероз
 • Так, i залежать вiд стадiї мiокардiодистрофiї
 • Нi, зворотнiсть процесу виключена
 • Лейкоцитоз
 • Еозинофiлiя
 • Пiдвищена ШОЕ
 • Гемограма не змiнена
 • Риновiруснiй та респiраторно-синцитiальнiй iнфекцiї
 • Ентеровiруснiй, аденовiруснiй iнфекцiї та грипi
 • Герпесвірусній iнфекцiї
 • Ендокард i перикард
 • Мiокард
 • Всi три оболонки
 • Диселектролітна
 • Нейровегетативна
 • Ендокринно-обмінна
 • Анемічна
 • Інфекційно-токсична
 • Колючі болі в області серця
 • Печія за грудиною
 • Набряки нижніх кінцівок
 • Часті респіраторні захворювання
 • Збільшена втомлюваність
 • Безпосереднє ураження мiокарда та судин вiрусами, бактерiями
 • Аутоiмунний патологічний процес
 • Вплив інтоксикації
 • Вегетативні порушення
 • Некроз серцевого м’язу або тромбоемболiя легеневої артерiї
 • Гостра надниркова недостатнiсть, паралiч судин i колапс
 • Тяжкi порушення ритму серця
 • Ревмокардитi
 • Інфекцiйно-алергiчному кардитi
 • Дифтерiйному, iдiопатичному
 • Терапії основного захворювання
 • Терапії серцевої недостатності
 • Антиаритмічної терапії
 • Вегетотропної терапії
 • Гіпотензивній терапії
 • Пiдвищений
 • Знижений
 • Не змінюється
 • Неповна АV-блокада
 • Тяжкi порушення ритму серця
 • Порушення ритму серця не реєструються
 • Тони серця звучнi, нормальний артерiальний тиск
 • Тони серця ослабленi, тахiкардiя, артерiальний тиск знижений
 • Тони серця глухі, брадикардія, артерiальний тиск підвищений
 • Тони серця рiзко ослабленi, вислуховується систолiчний шум
 • Тони серця звучнi, акцент II тону на аортi
 • Тони серця глухі, вислуховується "щиголь відкриття» мітрального клапану
 • Сеченовим
 • Піроговим
 • Боткіним
 • Лангом
 • Аміналон
 • Атенолол
 • L-карнітин
 • Капотен
 • Ізоптин
 • Ні
 • Так, за наявність відповідного лікування
 • Стрептолiзин О
 • Фiбролiзин (стрептокiназа)
 • Гiалуронiдаза
 • Стрептолiзин О
 • Фiбринолiзин (стрептокiназа)
 • Гiалуронiдаза
 • Мiокардитi, метаболічній кардіоміопатії
 • Мiтральному стенозi
 • Тиреотоксикозi
 • З дефектом мiжшлуночкової або мiжпередсердної перегородок
 • З стенозом аорти або легеневої артерії
 • Аномалією Ебштейна
 • Коарктацiєю аорти або пролапсом мiтрального клапана
 • Вiдкритим артерiальним протоком або дефектом мiжпередсердної перетинки
 • Аномалією Ебштейна
 • Синдром Марфана
 • Прогресуюча м’язова дистрофiя Дюшена
 • Синдром Романо-Уорда
 • Аутосомно-рецесивно
 • Аутосомно-домінантно
 • Х-зчеплено рецесивно
 • Х-зчеплено-домінантно
 • Пролапсом мiтрального клапану, недостатнiстю клапанiв аорти
 • Відкритим овальним вікном
 • Відкритим артеріальним протоком
 • Фізичне перенавантаження
 • Алергічний стан
 • Прийом препаратів вітаміну С
 • Хронічна вогнищева інфекція
 • Повторні соматичні захворювання
 • ЕКГ
 • ЕхоКГ
 • Велоергометрія
 • Калій-обзиданова проба
 • Сцинтіграфія міокарду
 • Диселектролітна
 • Нейровегетативна
 • Ендокринно-обмінна
 • Анемічна
 • Інфекційно-токсична
 • Запального ураження серцевого м’яза
 • Ішемічного ураження серцевого м’яза
 • Порушення метаболічних процесів в серцевому м’язі