• Прискорення ЧСС на 10-20 уд/хв
 • Уповiльнення ЧСС на 10-20 уд/хв
 • ЧСС не змінюється
 • Двоїння в очах
 • Сухість в роті
 • Судоми
 • Запаморочення
 • Вагозалежний характері змін ЕКГ
 • Симпатозалежний характері змін ЕКГ
 • Функцiональнi змiни процесiв реполяризацiї
 • Наявності подовженого інтервалу QT
 • Блокаді мускарінових рецепторів
 • Блокаді бета-адренорецепторів
 • Стимуляції калієвих каналів
 • Блокаді натрієвих каналів
 • Тахікардитична фаза блокади мускарінових рецепторів
 • Асистолічна фаза
 • Брадикардитічна фаза
 • 0,01 мг/кг
 • 0,02 мг/кг
 • 0,03 мг/кг
 • 0,04 мг/кг
 • Органічного характеру аритмії
 • Функціонального характеру аритмії
 • Стресс-індукованої аритмії
 • Міокардит, міопія високого ступеня
 • Подовження атрiовентрикулярної провiдностi
 • Артеріальна гіпертензія
 • Синкопальні стани
 • Синусова тахікардія
 • Атріовентрикулярна блокада
 • Шлуночкові екстрасистолія
 • Порушення процесу реполярізації
 • Синусова тахікардія
 • Атріовентрикулярна блокада
 • Шлуночкові екстрасистолія
 • Порушення процесу реполярізації
 • Затрудненнях у трактовцi змiн реполяризацiї мiокарду
 • Органiчних ураженнях мiокарду
 • Атрiовентрикулярних блокадах
 • 0,1 мг/кг у 100 мл води
 • 1 мг/кг у 100 мл води
 • 2 мг/кг у 100 мл води
 • Через 1 годину
 • Через 2-3 години
 • Через 20 хвилин