• Нормотонiчний
 • Гiпотонiчний
 • Гiпертонiчний
 • Змiшаний
 • Виникнення транзиторного феномену Вольфа-Паркінсона-Уайта
 • Зміщення сегменту ST більше ніж на 0,2 мВ
 • Згладжені зубці Т
 • Виникнення атріовентрикулярної блокаді 1 ступеня
 • Кліноортостатичну пробу
 • Велоергометрію
 • УЗД серця
 • Дослідження зовнішнього дихання
 • 20 підстрибувань
 • 15 присідань
 • 5 змін положень в ліжку (перехід з положення лежачи в положення стоячи)
 • Велоергометрія
 • Сприятлива прогностична ознака
 • Несприятлива прогностична ознака
 • Не має прогностичного значення
 • Систолiчний тиск пiдвищується на 10-20 мм рт. ст
 • Систолiчний тиск зменшується на 10-20 мм рт. ст
 • Діастолiчний тиск пiдвищується на 20-30 мм рт. ст
 • Виявлення прихованих порушень дiяльностi серця
 • Кардiалгiї
 • Неспецифічні зміни ST-T на ЕКГ спокою
 • Виявлення прихованих порушень дiяльностi серця
 • Органiчнi ушкодження серця
 • Кардіалгії
 • Поява легкої задишки
 • Змiщення сегменту ST до низу менше нiж 2 мм
 • Збiльшення кiлькостi екстрасистол
 • Збiльшується у 2-5 разiв
 • Збiльшується у 10 разiв
 • Зменшується у 2-5 разів
 • Систолічний зменшується, діастолічний зменшується
 • Систолiчний збiльшується, дiастолiчний не змiнюється
 • Систолiчний зменьшується, дiастолiчний збільшується