База тестів

 • Фіброеластозі ендокарду
 • Ексудативному перикардиті
 • Дефекті міжшлуночкової перетинки
 • Деяких вроджених вадах серця
 • Область верхівки /мітральний клапан/
 • Друге міжребер’я справа біля краю грудини /клапан аорти/
 • Друге міжребер’я зліва біля краю грудини /клапан легеневої артерії/
 • Нижня третина грудини /тристулковий клапан/
 • Точка Боткіна- місце прикріплення третього четвертого ребра до грудини зліва
 • Четверте міжребер’я справа біля грудини
 • Ексудативному плевриті
 • Гідротораксі
 • Гемотораксі
 • Пневмотораксі
 • Ателектазі легень
 • Ателектазі легень
 • Ексудативному плевриті , пневмотораксі
 • При вогнищевій бронхопневмонії
 • Лійкоподібна, плеската
 • За типом "серцевого горба»
 • Пташина /куряча / чи кілевидна
 • Недостатності напівмісяцевих клапанів аорти
 • Тиреотоксичному зобі
 • Стенозі легеневої артерії
 • Симпатикотонії
 • Недостатності тристулкового клапана
 • Ексудативному перикардиті
 • Правошлуночковій серцевій недостатності
 • Недостатності напівмісяцевих клапанів аорти
 • Синхронне закриття стулок мітрального та тристулкового клапанів
 • Синхронне закриття та напруження стулок напівмісяцевих клапанів аорти та легеневої артерії
 • Вібрація скорочених м’язів обидвох шлуночків
 • Коливання стінок аорти та легеневої артерії в момент нагнітання в них крові
 • Синхронне закриття стулок мітрального та тристулкового клапанів, вібрація скорочених м’язів обидвох шлуночків, коливання стінок аорти та легеневої артерії в момент нагнітання в них крові
 • Низький, протяжний, виникає під час систоли шлуночків
 • Високий, короткий, виникає під час діастоли шлуночків
 • Вислуховується краще на основі серця
 • Вислуховується краще в лівій пахвовій ділянці
 • Низький, протяжний, виникає під час систоли шлуночка
 • Високий, короткий, виникає під час діастоли шлуночків
 • Вислуховується краще на верхівці серця
 • Вислуховується краще в п’ятій точці
 • Закриття напівмісяцевих клапанів аорти, легеневої артерії, відкриття передсердношлуночкових клапанів
 • Синхронне закриття стулок мітрального та тристулкового клапанів
 • Вібрація скорочених м’язів обидвох шлуночків
 • Звук турбулентності току крові
 • Краще всього вислуховується у другому міжребер’ї біля краю грудини
 • Краще всього вислуховується на верхівці серця
 • Низький, короткий, утворюється через 0,10 –0,20 сек. після другого тону на початку діастоли
 • Низький, протяжний, виникає під час систоли шлуночків
 • Тиреотоксикозі
 • Гіперпарасимпатикотонії
 • Підвищенні температури тіла
 • В початковій стадії серцевої недостатності
 • Гіпотиреозі
 • Феохромоцитомі
 • Тиреотоксикозі
 • Симпатико-адреналовому кризі
 • Швидке підняття пульсової хвилі та швидке її падіння
 • Швидке підняття пульсової хвилі та млявість її падіння
 • Млявість підняття пульсової хвилі та млявість її падіння
 • Недостатності клапанів аорти в поєднанні з високим пульсовим тиском
 • Стенозі вічка аорти в поєднанні з низьким пульсовим тиском
 • Мітральній недостатності
 • Брадикардія, відсутність рівності гучності та інтервалів між першим та другим тонами серця
 • Тахікардія з ритмом, що нагадує удари метронома, рівність гучності та інтервалів між першим та другим тонами серця
 • Дихальна аритмія
 • Міокардиті
 • Мітральному стенозі
 • Тиреотоксикозі
 • Пролапсі мітрального клапану
 • Мітральному стенозі
 • Недостатності мітрального клапану
 • Міокардиті
 • Гіперпарасимпатикотонії
 • Недостатності клапанів аорти
 • Симптоматичних вторинних гіпертензіях
 • Легеневій гіпертензії будь-якого генезу
 • Недостатності клапанів легеневої артерії та стенозі легеневої артерії
 • Легеневій гіпертензії будь-якого генезу
 • Первинній легеневій гіпертензії
 • Серцевій недостатності
 • Тиреотоксикозі
 • Міокардитах
 • Ексудативних перикардитах
 • Важких анеміях
 • Вкорочення інтервалy Р-Q /менше 0,10сек/ та поширення комплексу QRS /0,10 сек. та більше/
 • Наявність дельта хвилі на висхідній гілці комплексу QRS
 • Схильність до приступів суправенрикулярної тахікардії
 • Синусовий ритм
 • A-V блокада 1 ступеня
 • Вкорочення інтервалy Р-Q, поширення комплексу QRS, наявністю дельта хвилі на висхідній гілці комплексу QRS, приступами суправентрикулярної тахікардії
 • Наявністю видовженого інтервалу Q-Т більш ніж 50 мс від верхньої границі для данного інтервалу, приступами поліморфної шлуночкової тахікардії, приступами синкопе
 • Наявністю видовженого інтервалу Q-Т менш ніж 50 мс від верхньої границі для данного інтервалу
 • Наявність подовженого інтервалу Q-Т, супутньої туговухості чи глухоти , приступи втрати свідомості
 • Приступи суправентрикулярної тахікардії
 • Вкорочення інтервалу Р-Q менше 0,10 сек
 • Наявність дельта хвилі на висхідній гілці комплексу QRS у ІІ стандартному відведенні
 • Міокардитах, кардіоміопатіях
 • При органічних ураженнях ЦНС
 • При виражених електролітних порушеннях
 • Як наслідок протиаритмогенних ефектів деяких проти аритмічних препаратів
 • Фізичному навантаженні
 • Вродженому адреногенiтальному синдромi, гострiй та хронiчнiй нирковiй недостатностi в перiоді олiгоанурiї
 • Частих рiдких випорожненнях, тривалому прийомi сечогiнних препаратiв та кортикостероїдiв, голодуваннi
 • Тривалому прийомі сечогінних препаратів
 • Вродженому адреногенiтальному синдромi, гострiй та хронiчнiй нирковiй недостатностi в перiоді олiгоанурiї, опiках, розпадi тканин, гемолiзi
 • Частiй блювотi, рiдких випорожненнях, голодуваннi
 • Опiках, розпадi тканин, гемолiзi
 • Тривалому прийомi сечогiнних препаратiв та кортикостероїдiв
 • Змiщення сегмента S-Т нижче iзолiнiї, зменшення амплiтуди зубця Т, поява зубця U , подовження Q-Т
 • Високi, вузькi, загостренi, " готичнi" зубцi Т, вкорочення Р-Q та Q-Т
 • Синусова тахікардія, зменшення амплітуди зубця Р, розширення комплексу QRS
 • Порушення серцевого ритму, уповільнення передсердно-шлуночкової провідності
 • Змiщення сегмента S-Т нижче iзолiнiї, зменшення амплiтуди зубця Т, поява зубця U, подовження Q-Т
 • Високi, вузькi, загостренi, "готичнi" зубцi Т, вкорочення Р-Q та Q-Т
 • "Синусова брадикардія, зменшення амплітуди зубця Р, розширення комплексу QRS
 • Порушення серцевого ритму, уповільнення внутрішньо-шлуночкової провідності
 • Гiпофункцiї паращитовидних залоз
 • Гiпервiтамiнозi Д, гiперфункцiї паращитовидних залоз
 • Рахіті
 • Панкреатиті
 • Нирковій недостатності
 • Високi, вузькi, загостренi, "готичнi" зубцi Т, тенденцiя до тахiкардiї
 • Розширення комплексу QRS, вкорочення iнтервалу Q-Т, тенденцiя до синусової брадикардiї
 • Прискорення атрiовентрикулярної провiдностi
 • Вiдповiдає температурi тiла та емоцiйному стану дитини, зникає пiд час сну
 • Не вiдповiдає температурi тiла та емоцiйному стану дитини, не зникає пiд час сну
 • Підсилюється при фізичному навантаженні, корелює із задишкою
 • Вiдповiдає температурi тiла та емоцiйному стану дитини, зникає пiд впливом дезiнтоксикацiйної терапiї
 • Не вiдповiдає температурi тiла та емоцiйному стану дитини, не зникає пiд впливом дезiнтоксикацiйної терапiї
 • Не підсилюється при фізичному навантаженні, не корелює із задишкою
 • Гiпофункцiї паращитовидних залоз
 • Гiпервiтамiнозi Д
 • Панкреатитi
 • Нирковiй недостатностi
 • Вітамін-Д залежних формах рахіту
 • Стенозi та коарктацiї аорти, злоякiснiй артерiальнiй гiпертензiї
 • Стенозi легеневої артерiї
 • Хворобi Ебштейна
 • Ексудативному перикардитi
 • Стенозi та коарктацiї аорти , злоякiснiй артерiальнiй гiпертензiї
 • Стенозi легеневої артерiї, хворобi Ебштейна
 • Ексудативному перикардитi
 • Наявнiстю нав'язливого кашлю, вологих хрипiв в легенях, задишки, тахiкардiї
 • Збiльшенням печiнки на 3-5 см. з-пiд реберного краю, пастознiстю нижнiх кiнцiвок та набуханням шийних вен
 • Анасаркою, гепатомегалією
 • Гепатомегалiя, набряковий синдром (набряки на обличчі, , ногах, гідротаракс, гідро перикардит, асцит)
 • Задишка, шумне, клекочуще дихання з пiнистим харкотинням, звучними вологими хрипами в легенях
 • Брадикардія, порушення ритму
 • Гепатомегалiя, набряковий синдром (набряки на ногах, гідроторакс, гідроперикард, асцит)
 • Шумне, клекочуще дихання з пiнистим харкотинням, звучними вологими хрипами в легенях
 • Тахікардія, задишка, шумне, клекочуще дихання з пiнистим харкотинням, звучними вологими хрипами в легенях
 • Виникає в результатi порушення оксигенацiї кровi в легенях, змiшування артерiальної та венозної кровi, носить дифузний характер
 • Пов'язаний з пiдвищеною утилiзацiєю кисню тканинами, бiльш виражений на вiддалених вiд серця частинах тiла /губах , кiнчику носа, кiнцевих фалангах
 • Виникає в результатi порушення оксигенацiї кровi в легенях, змiшування артерiальної та венозної кровi, носить дифузний характер
 • Пов'язаний з пiдвищеною утилiзацiєю кисню тканинами, бiльш виражений на вiддалених вiд серця частинах тiла / губах, кiнчику носа, кiнцевих фалангах /
 • Мiтральному стенозi
 • Стенозi аорти
 • Стенозi трикуспiдального клапану
 • Недостатності стулок клапану легеневої артерії
 • На 0,5-1 см всередину вiд лiвої середньоключичної лiнiї в п'ятому мiжребер'ї
 • 1-2 см назовнi вiд лiвої середньоключичної лiнiї в четвертому мiжребер'ї
 • На середньоключичнiй лiнiї злiва в п'ятому мiжребер'ї
 • Негативний зубець Р, та комплекс QRS у І стандартному відведенні та aVL, а у aVR зубець Р- позитивний
 • Вольтаж зубців прогресивно підвищується від V1 до V6
 • Позитивний зубець Р у відведеннях I та V5,V6
 • Виявлення порушень ритму серця та ранніх ознак розширення порожнини серця
 • Можливість безперервної реєстрації часових інтервалів між серцевими скороченнями та подальшого математичного аналізу серцевого ритму
 • Характеристику вегетативної реактивності організму
 • Характеристику вегетативного тонусу організму
 • Мiтральному стенозi
 • Стенозi аорти та легеневої артерiї
 • При перикардитi
 • На 1 см назовнi вiд лiвої середньоключичної лiнiї в п'ятому мiжребер'ї
 • На лiвiй середньо ключичнiй лiнiї чи на 0,5-1 см всередину вiд неї, в п'ятому мiжребер'ї
 • На 1 см всередину вiд лiвої середньоключичної лiнiї в п'ятому мiжребер'ї