• Малi артерiоли
 • Судини середнього розмiру
 • Крупнi артерiї
 • Малi артерiоли
 • Судини середнього розмiру
 • Великі судини
 • Гематомний
 • Петехiально-п'ятнистий
 • Змiшаний
 • Васкулiтно-пурпурний
 • Мiкроангiоматозний
 • Внутрiшньовенно крапельно
 • Пiдшкiрно, навколо пупкової зони
 • Внутрiшньом'язово
 • Раптової вiдмiни
 • Поступової вiдмiни iз зменшенням кiлькостi препарату i збереженням кратностi введення
 • Поступової вiдмiни iз зменшенням кратностi введення i збереженням кiлькостi препарату
 • Вiкасолу, аскорутину, вiтамiнiв В1, В6, хлористого кальцiю
 • Режимно-дiєтичних призначень, курантилу, тренталу, антигiстамiнних препаратiв
 • Санацiї вогнищ iнфекцiї
 • Зменшення ваги, яке не повязане із якось їжі
 • Сітчасте ліведо
 • Кільцевидна еритема
 • Дифузні міалгії
 • Поліневропатії
 • Поліартрит
 • Ангіотрофічні зміни
 • Лівої підключичної артерії
 • Правої підключичної артерії
 • Не спостерігається при даному захворюванні
 • Гематурiя, протеїнурiя, абактерiальна лейкоцитурiя
 • Постiйна гiпертензiя, суттєве пiдвищення рiвня холестерину, креатiнiну, значна протеїнурія
 • Азотемія, підвищення рівня трансаміназ
 • Дифузнi
 • Сегментарнi
 • В крупних артеріях – дифузні, в мілких – сегментарні
 • За типом артерiальної гiпотензiї
 • Стiйка, iнколи злоякiсна гiпертензiя
 • Не змiнюється
 • Ревматоїдному артритi
 • Вузликовому периартерiїтi
 • Системному червоному вовчаку
 • Ювенiльному ревматоїдному артриту
 • Вузликовому периартерiїту
 • Геморагiчному васкулiту
 • Системному червоному вовчаку
 • Тромбоцитопенiчнiй пурпурi
 • Визначення імуноглобулінів
 • Біопсія слизової оболонки прямої кишки
 • Біопсія слизової оболонки ясен
 • Біопсія ураженого органу
 • Послаблення пульсу на плечових артеріях
 • Шум в надчеревневій області, над брюшною аортою
 • Поліартрит
 • Вузлувата еритема
 • Звуження просвіту або акклюзія великих гілок аорти
 • Глюкокортикоїдiв
 • Цитостатикiв
 • Амiнохiнолiнових препаратiв
 • Нестероїдних протизапальних препаратiв
 • У першi днi захворювання
 • На 1-4 тижнi захворювання
 • Через 2-3 мiсяця пiсля початку захворювання
 • Ендокардит пристінний
 • Периферійний неврит
 • Ураження судин
 • Геморагічні висипи
 • Підвищення фібриногену
 • Тромбоцитоз
 • Диспротеїнемія
 • Нормальна ШОЕ
 • Гранулематоз Вегенера
 • Вузликового периартерiїту
 • Геморрагічного васкуліту
 • Хвороби Такаясу
 • Рентгенографія
 • Ангіографія
 • ЕКГ
 • Запалення носа, порожнини рота
 • Вузлики, інфільтрати у легенях (рентгенографія)
 • Мікрогематурія
 • Трофічні зміни кінцівок
 • Відсутність пульсу на кінцівках
 • Зменшення часу згортання кровi, зменшення часу кровотечі
 • Подовження часу згортання кровi, частковий тромбiновий час, рiвень фiбриногену, етаноловий та протамiнсульфатний тести
 • Рiвень тромбоцитiв та час кровотечi
 • Запалення носа, порожнини рота, вузлики, інфільтрати у легенях (рентгенографія), мікрогематурія
 • Симптомокомплекс із артеріальними та венозними тромбозами, які обумовлені підвищеною продукцією антифосфоліпідних антитіл
 • Трофічні зміни кінцівок, відсутність пульсу на кінцівках
 • Iмунокомплекснi змiни, генетична детермiнованiсть
 • Гiпокоагуляцiйнi змiни у здатностi кровi до згортання
 • Анатомiчнi змiни у судинах
 • Артерiоли
 • Судини середнього розмiру
 • Крупнi артерiї
 • Венули