• Обмеження введення холестерину з їжею
 • Зменшення всмоктування холестерину в кишечнику
 • Пiдвищення виведення холестерину з органiзму
 • Збільшення рухової активності
 • Ожиріння
 • Інсулінорезистентність та гіперінсулінемію
 • Зниження толерантності до глюкози
 • Гіперпігметацію шкіри
 • Диз- та гіперліпідемію
 • Цукровий дiабет, хронiчний панкреатит, нефротичний синдром
 • Нецукровий дiабет, пiєлонефрит
 • Дизметаболiчнi нефропатії,
 • Вроджені вади серця
 • Зворотним
 • Незворотним
 • Прогресуючим
 • Рефлекторний спазм артерiол
 • Системне ураження артерiй у виглядi вiдкладання лiпiдiв в судинах та звуження їх дiаметру
 • Потовщення iнтими судин
 • Це системний деструктивно-продуктивний васкулiт з переважанням сегментарного ураження артерiй дрiбного i середнього калiбру
 • Це хронiчне вогнищеве ураження великих i середнiх артерiй з вiдкладанням та накопиченням у внутрiшнiй оболонцi артерiй лiпопротеїдiв низької та дуже низької щільності з явищами ущільнення стінки судин та звуженням їх просвіту
 • Спадкове захворювання з аутосомно-домінантним типом успадкування
 • Дизлiпопротеїнемiя та спадкова схильнiсть
 • Ожирiння та артерiальна гiпертензiя
 • Рухливий спосiб життя
 • Підвищений вміст вітамінів у їжі
 • 0,28-1,86 ммоль/л
 • 2,47-5,59 ммоль/л
 • 6,5-8,5 ммоль/л
 • Високий рiвень загального холестерину сироватки кровi
 • Лiпопротеїди високої щiльностi
 • Лiпопротеїди низької щiльностi
 • Ліпопротеїди крові