• При туберозному склерозі
 • При пухлині Вільмса
 • Зустрічаються рідко
 • Правошлуночковою недостатністю
 • Емболією легеневої артерії
 • Не супроводжується клінічними проявами
 • В лівому шлуночку
 • В правому шлуночку
 • В передсердях
 • Виражена кардiомегалiя
 • Серце не збiльшене або має конфiгурацiю, що нагадує стеноз атрiовентрикулярного отвору
 • Краплинне" серце
 • Кардiомегалiя
 • Серце не збiльшене
 • "Краплинне" серце
 • Інтрамуральний
 • Внутрішньопорожнинний
 • Змішаний
 • Гематома мiокарду
 • Бактерiальнi вегетацiї на клапанах серця
 • Амiлоїдоз серця
 • Штучний клапан серця
 • Новоутворення загрудинної залози
 • Гiперплазiя лiмфатичних вузлiв
 • Лiмфогемангiоми
 • Діафрагмальнi грижi
 • Дiфрагмальнi грижi
 • Внутрiшньогрудний менiнгоцеле
 • Нейрогенна пухлина
 • Лейкоцитоз, нейтрофiльний зсув влiво
 • Лейкопенiя, нейтрофiльний зсув вправо
 • Анемiя рiзного ступеню, високе ШОЕ
 • Задухою, стридорозним диханням
 • Болем при глибокому диханнi, кашлем
 • Клiнiчна симптоматика вiдсутня
 • Екскреторну урографiю
 • Ультразвукове обстеження нирок та надниркових залоз
 • Ангiографiю судин нирок
 • Доплерографію судин нирок
 • Стiйку гiпертензiю, яка не пiддається гiпотензивнiй терапiї
 • Погiршення зору аж до слiпоти
 • Приступи судом
 • Загальну слабкiсть, схуднення
 • Вивчення рівня 17 оксикортикостероїдiв в добовiй сечi
 • Вивчення рівня катехоламiнiв в добовiй сечi
 • Вивчення рівня ванiлiлмигдалевої кислоти в добовiй сечi
 • Вивчення рівня креатинфосфокінази в крові
 • В лівому шлуночку
 • В правому шлуночку
 • В передсердях
 • Інтрамуральний
 • Внутрішньопорожнинний
 • Змішаний
 • Електрокардiографiя
 • Рентгенографiя
 • Ехокардiографiя
 • Радіоізотопная сцинтіграфія
 • В порожнинi шлуночкiв
 • В порожнинi передсердь
 • Iнтрамурально в мiокардi шлуночкiв та мiжшлуночкової перетинки