• Набухання вен шиї при надавлюваннi на дiлянку печiнки (симптом Плеша)
 • Значне збiльшення печiнки
 • Акцент II тону над легеневою артерiєю
 • Систолiчний шум в областi нижньої третини грудини (4-а точка)
 • Систолiчний шум на верхівці
 • Збiльшення розмiрiв правого шлуночка та правого передсердя та вибухання ствола легеневої артерiї
 • Збiльшення розмiрiв лiвого шлуночка та западання стовбура легеневої артерії
 • Краплинне" серце
 • Розширення порожнини правого шлуночка
 • Розширення порожнини лiвого шлуночка
 • Розширення порожнини правого передсердя
 • Раптове пiдсилення задишки, прискорення пульсу, стиснення у груднiй порожнинi
 • Рiзкий головний бiль, пiдвищення артерiального тиску
 • Задишка
 • Синкопи
 • Напади болю у груднiй порожнинi
 • Тахiкардiя
 • Бiгеменiя
 • Порушення атрiовентрикулярної провiдностi
 • Вродженою
 • Набутою після гострої ревматичної лихоманки
 • Набутою на фоні вродженої вади серця
 • Задишка, яка посилюється при фізичному навантаженні
 • Синкопальні стани
 • Підвищена спрага
 • Деформація кінцевих фаланг нижніх кінцівок за типом "барабанних паличок»
 • Набряки
 • Пiдвищує тиск в легеневiй артерiї
 • Сприяє зниженню тиску в легеневiй артерiї
 • Не впливає на тиск в легеневiй артерiї
 • Оксигенотерапiя в невеликих концентрацiях, сечогiннi, еуфiлiн та бета-блокаторiв
 • Тривале застосування серцевих глiкозидiв
 • Антибактеріальні, противірусні препарати
 • Повторнi пневмонiї, рецидивуючий бронхiт
 • Частi респiраторнi вiруснi iнфекцiї
 • Бронхіальна астма
 • Дефекти мiжпередсердної та мiжшлуночкової перетинки
 • Тетрада Фалло
 • Аномалія Ебштейна
 • Дефекти мiжпередсердної та мiжшлуночкової перетинки
 • Тетрада Фалло
 • Аномалія Ебштейна
 • до 55 мм.рт.ст
 • от 5 до 10 мм.рт.ст
 • от 10 до 20 мм.рт.ст
 • вище за 20 мм.рт.ст
 • Тиск в легеневій артерії більший за системний
 • Систолічний тиск в легеневій артерії перевищує 50 мм.рт.ст
 • Середній тиск в легеневій артерії перевищує 20 мм.рт.ст
 • Дефектом міжшлуночкової перетинки
 • Відкритої артеріальної протоки
 • Синдром Аерза
 • Дефектом аортолегеневої перетинки
 • Збiльшення васкуляризацiї легенiв (збагачення малого кола кровобігу)
 • Пiдвищення тиску в малому колi кровообiгу
 • Повторнi важкі респiраторнi iнфекцiї
 • Iзольований стеноз легеневої артерiї, збiднення малого кола кровообiгу
 • Прогресуюча задишка та дифузний цiаноз, кардiалгiї,
 • Змiщення границь серця влiво, пiдсилення тонiв серця, пiдвищення артерiального тиску
 • Судоми
 • Виражений цiаноз носогубного трикутника
 • Акроцiаноз
 • Холоднi фаланги пальцiв кiнцiвок
 • Різка блідість, запаморочення
 • Зменшується при вдосi
 • Зменшується при видосi
 • Не залежить від акту дихання
 • Лiвограма
 • Високий гострокiнцевий P в V1
 • Високий гострокiнцевий P в V6