• Стимулює $\beta_2$-адренорецептори
 • Блокує $\beta_2$-адренорецептори
 • Стимулює $\alpha_2$-адренорецептори
 • Стимулює $\alpha_1$-адренорецептори
 • Стимулює $\beta_1$-адренорецептори
 • Переважним пригніченням циклооксигенази-2
 • Переважним пригніченням циклооксигенази-1
 • Пригніченням фосфоліпази А2
 • Переважною стимуляцією аденілатциклази
 • Пригніченням фосфдіестерази
 • Локального тканинного ацидозу
 • Локального тканинного алкалозу
 • Пригнічення карбангідрази
 • Активація сукцинатдегідрогенази
 • Пригнічення окислювального фосфорилювання
 • Взаємодіє з аміногрупами білкових молекул мікроорганізмів, викликає денатурацію білків
 • Дегідратація білків протоплазми
 • Блокада сульфгідрильних груп ферментів
 • Утворення альбумінатів
 • Інгібуюча дія на ферменти (дегідрогенази)
 • Спастическое сокращение матки
 • Спазм сосудов
 • Повышение свертываемости крови
 • Угнетение фибринолиза
 • Усиление агрегации тромбоцитов
 • Пасивна дифузія
 • Фільтрація
 • Активний транспорт
 • Піноцитоз
 • Зв'язування з транспортними білками
 • Подавляє реплікацію ДНК-вмістних вірусів
 • Знижує адсорбцію вірусу на клітці
 • Гальмує вивільнення вірусного генома
 • Подавляє “збирання” віріонів
 • Підсилює синтез інтерферону