• Подовження iнтервалу R-R, шлуночкова екстрасистолiя
 • Змiщення донизу сегмента SТ та iнверсiя зубця Т в декiлькох вiдведеннях
 • Поява зубця Q
 • Кардiопатiя тонзилогенного генезу
 • Наявнiсть атрiовентрикулярної блокади II ступеню, вродженi та набутi вади серця
 • Артеріальна гіпотензія
 • Проба з дозованим фiзичним навантаженням
 • Проба з iзадрином
 • Проба з гілуритмалом
 • Вродженi кардiопатiї
 • Вторинна кардіоміопатія
 • Вродженi аномалiї розвитку серця та магiстральних судин
 • Синдром Вольфа-Паркiнсона-Уайта
 • Тахiкардiя
 • Гостра серцева недостатнiсть
 • Вторинна кардіоміопатія у зв'язку з хронiчним перенапруженням серця
 • Рiзка слабкiсть, тахiкардiя, зниження артерiального тиску та ознаки лiвошлуночкової недостатностi
 • Експiраторна задишка, свистячи хрипи в легенях, ознаки гострої правошлуночкової недостатностi
 • Запаморочення, втрата свідомості
 • Тимчасово припинити заняття спортом
 • Повністю припинити тренування, розпочати лiкування
 • Не припиняючи тренування, розпочати лiкування
 • Збільшення розмірів серця спортсмена
 • Змінення кінцевої частини шлуночкового комплексу на ЕКГ
 • Збільшення фізичної працездатності
 • Зниження насосної та скоротливої функцій серця
 • Ехокардіографічні ознаки ремоделювання серця
 • Посилення парасимпатичного тонусу
 • Посилення симпатичного тонусу
 • Посилення парасимпатичного та симпатичного тонусу паралельно
 • Значне посилення I тону на верхiвцi
 • Деяка приглушенiсть I тону на верхiвцi, розщеплення II тону на легеневiй артерiї
 • Брадикардія різного ступеня
 • Синусова брадикардiя, згладжений зубець P, збiльшення вольтажу комплексу QRS
 • Синусова брадикардiя, зменшення вольтажу комплексу QRS
 • Синусова тахікардія, збiльшення вольтажу комплексу QRS
 • Початковими дистрофiчними процесами в мiокардi
 • Переважанням тонусу парасимпатичного вiддiлу вегетативної нервової системи
 • Переважанням тонусу симпатичного вiддiлу вегетативної нервової системи
 • Виражена брадикардiя, атрiовентрикулярна блокада I-II ступенiв
 • Синусова тахiаритмiя
 • Порушення функції автоматизму серця
 • Залежать від виду та об’єму навантажень
 • Не залежать від виду та об’єму навантажень
 • Ремоделювання міокарду у спортсменів не відбувається