База тестів

 • Вродженому адреногенiтальному синдромi, гострiй та хронiчнiй нирковiй недостатностi в перiоді олiгоанурiї
 • Частих рiдких випорожненнях, тривалому прийомi сечогiнних препаратiв та кортикостероїдiв, голодуваннi
 • Тривалому прийомі сечогінних препаратів
 • Підвищенням температури
 • Блюванням
 • Гіперглікемією
 • Гіпоазотемією
 • Тахікардією
 • Гіпертензією
 • Гіпотензією
 • Схуднення
 • Миготлива аритмія
 • Брадикардiя
 • Підвищення артеріального тиску
 • Гіпотонія
 • Стенозу устя ниркових артерій
 • Синдрому Кона
 • Гіпертонічної хвороби
 • Феохромоцитоми
 • Тахiаритмiя, екстрасистолiя
 • Збiльшення щитовидної залози (зоб)
 • Екзофтальм
 • Збільшення маси тіла
 • Гіпотонія
 • Лабільна гіпертензія
 • Гіпертрофічна кардіоміопатія
 • Артеріальна гіпотензія
 • Артеріальна гіпертензія
 • Синдром слабкості синусового вузла
 • Шлуночкові екстрасистоли
 • Краплинне серце
 • Атріовентрикулярні блокади
 • Дослiдження функцiї щитовидної залози
 • Бiохiмiчнi проби на активнiсть запального процесу
 • Визначення рівня креатинфосфокінази в крові
 • Міокардитi
 • Тиреотоксичному серцi
 • Гіпотиреозі
 • Частiше посилений
 • Частiше послаблений
 • Частiше незмінений
 • Дилятаційної кардіоміопатії
 • Порушення коронарного кровотоку з раннім розвитком атеросклерозу
 • Набутої вади серця
 • Частiше знижена
 • Частiше посилена або нормальна
 • Знижена на початку захворювання
 • Аменорея
 • Глюкозурія
 • Артеріальна гіпотензія
 • Систоло-діастолічна гіпертензія
 • Прогресуюча втрата ваги
 • Остеопороз
 • При I стадiї тиреотоксичного серця
 • При III стадiї тиреотоксичного серця
 • При II стадiї тиреотоксичного серця
 • Дуже часто
 • Дуже рідко
 • Після формування набутої вади серця
 • Артеріальною гіпотонією
 • Маленьким, гіподинамічним серцем
 • Кардіомегалією
 • Артеріальною гіпертензією
 • Наявнiсть жирового горбику в областi потилицi
 • Мiсяцеподiбне обличчя
 • Пiдшкiрна жирова клiтковина розвинена бiльше в областi тулуба з двох бокiв, стегна та в областi молочних залоз
 • Пiдшкiрна жирова клiтковина значно розвинена на кінцівках
 • Гiпокальцiємiя
 • Гiперкальцiємiя
 • Гiперкалiємiя
 • Фiзична слабкiсть, зниження маси тiла
 • Пiгментацiя долонних складок, генiталiй, соскiв, шкiри лiктiв та колiн
 • Зниження артерiального тиску
 • Наявнiсть жирового горбику в областi потилицi
 • Блювота та ексикоз
 • Наростаюча втрата ваги
 • Ознаки гiперкалiємiї на ЕКГ або пiдвищення рiвня калiю в кровi
 • Вiрилiзацiя генiталiй у дiвчаток
 • Мiсяцеподiбне обличчя
 • Крилоподібна шкiрна складка на шиї
 • Воронкоподiбна грудна клiтка з гiпопластичними, широкорозташованими сосками
 • Низьке розташування волосся на потилицi
 • Низькорослiсть та статевий недорозвиток у дiвчаток
 • Високий зріст
 • Дефект мiжшлуночкової перетинки
 • Вiдкритий аортальний протiк
 • Коарктація аорти
 • Подовжений розрiз очей та додаткова шкiрна складка бiля внутрiшнього кута очей (епiкант)
 • Напiввiдкритий рот iз збiльшеним язиком
 • Короткi та широкi стопи та кистi, поперечна складка долонi
 • Наявнiсть вроджених вад серця та розумової затримки
 • Високий зріст, гіпотрофія
 • Дефект мiжшлуночкової перетинки
 • Вiдкрита артерiальна протока
 • Дефект мiжпередсердної перетинки
 • Декстрокардiя
 • Дослiдження 17-кортикостероїдiв в сечi
 • Дослiдження альдостерону кровi та сечi
 • Дослiдження секрецiї катехоламiнiв (адреналiну та норадреналiну) та їх метаболiтiв (ванiлiлмiндальної кислоти-ВМК) в кровi та сечi
 • Екскреторна урографiя з томографiєю нирок i наднирникiв
 • Пневморенографiя
 • Селективна ангiографiя надниркової артерiї
 • МР-томографія
 • Катехоламiновi iнфаркти
 • Ниркова недостатнiсть
 • Печiнкова недостатнiсть
 • Гострiй нирковiй недостатностi в перiоді олiгоанурiї
 • Гострiй серцевiй недостатностi
 • При блюваннi, проносi, дегiдратацiї
 • Синдрома Марфана
 • Синдрома Холт-Орама
 • Синдрома Джервела-Ланге-Нільсена
 • Синдрома Елерса-Данлоса
 • Гіпокаліємія
 • Гіперкаліємія
 • Гіперкальціємія
 • Брадикардія
 • Синусова тахiкардiя
 • Зміни на ЕКГ: зниження вольтажу QRS, подовження інтервалу P-R
 • Грубий систолічний шум
 • Кардіомегалія
 • Гіпертонія
 • Збiльшення вольтажу комплексу QRS
 • Зниження вольтажу комплексу QRS
 • Вольтаж QRS не змінюються
 • Синусова брадикардiя та зниження артерiального тиску
 • Синусова тахiкардiя та артерiальна гiпертензiя
 • Частота серцевих скорочень та рівень артеріального тиску в межах вікової норми
 • Збiльшення розмiрiв серця, артерiальна гiпертензiя, ознаки вторинної кардіоміопатії
 • Розмiри серця та артерiальний тиск не змiнюються
 • Наявність життєзагрожуючих порушень ритму серця, синкопальні стани