• Ніжний шум в 3-4 мiжребер'ї зліва, не проводиться за межі серця
 • Грубий шум в 3-4 мiжребер”ї зліва, проводиться в пахвинну область та на спину
 • Нiжний характер шуму типа функцiонального в 2 мiжребер”ї злiва
 • Змiщення границь серця вправо, нiжний систолiчний шум в 2 мiжребер’ї злiва
 • Змiщення границь серця влiво, ніжний систолiчний шум в 2 мiжребер’ї зліва
 • Грубий систолiчний шум в 2 мiжребер’ї злiва
 • Знаходиться в областi овальної ямки
 • Знаходиться в нижнiй третинi перетинки над атрiовентрикулярними клапанами / поєднується з розчепленням клапанiв, частiше мітрального/
 • Характеризується відсутністю міжпередсердної перетинки
 • Збiднений легеневий малюнок
 • Пiдкреслена талiя серця
 • Збагачення легеневого малюнка
 • Змін рентгенограмі не знаходять
 • Раннiй розвиток легеневої гiпертензiї
 • Серцева недостатнiсть
 • Великий розмір дефекту
 • Відставання у фізичному розвитку
 • Порушення А-V провідності
 • Перикардит
 • Ендомiокардит
 • Легенева гіпертензія
 • Задишка, яка посилюється при сосанні
 • Синюшнiсть шкiри та слизової оболонки
 • Систолiчний шум подовж лiвого краю грудини
 • Задишечно-ціанотичні приступи
 • Серцевий горб, переважно правобічний
 • Легеневi вени впадають в одну з гiлок верхньої порожнистої вени, в праве передсердя або коронарний синус
 • Легеневi вени впадають в ліве передсердя
 • Первинний дефект мiжпередсердної перетинки
 • Високий дефект мiжшлуночкової перетинки
 • Атрiовентрикулярна перетинка вiдсутня або є єдиний атрiовентрикулярний отвiр
 • Відкрита аортальна протока
 • Другий тон розщеплений
 • Грубий систолiчний шум в 2-3 мiжребер"ї злiва вiд грудини
 • Збiльшення вiдносної серцевої тупостi вправо
 • Збільшення відносної серцевої тупості вліво
 • Стеноз легеневої артерiї
 • Високий дефект мiжшлуночкової перетинки
 • Гiпертрофiя лiвого шлуночка
 • Гiпертрофiя правого шлуночка
 • Декстрапозиція аорти
 • Розвиток колатералей судин
 • Полiцитемiя
 • Гiпертрофiя лiвого шлуночка
 • Сповiльнення швидкостi кровотоку
 • Присiдання навпочiпки, значне посилення задишки та цiанозу
 • Втрата свiдомостi
 • Зупинка дихання
 • Судоми
 • Часті бронхіти або пневмонії
 • Відставання в психомоторному розвитку
 • Гiпертрофiя правого шлуночка
 • Гiпертрофiя лiвого шлуночка
 • Гiпертрофiя лiвого передсердя
 • Довготривала відсутність скарг
 • Ангінозний серцевий біль, напади серцебиття
 • Задишка, систолiчний шум в 2 мiжребер’ї справа
 • Задишка, короткочасне знепритомлення
 • Задишка, систолiчний шум в 2 мiжребер’ї зліва
 • Диспропорцiя верхньої та нижньої половини тулуба
 • Вiдсутнiсть стегнового пульсу
 • Пiдвищення артерiального тиску на ногах
 • Пiдвищення артерiального тиску на руках
 • Артеріальний тиск на руках підвищений, на ногах – нижчий за показники на руках на 20 мм.рт.ст., або зовсім не визначається
 • Високий артерiальний тиск на руках
 • Артерiальний тиск на ногах такий же, як i на руках або нижчий
 • Артерiальний тиск на ногах на 20 мм.рт.ст. вищий нiж на руках
 • Задишка, цiаноз з перших днiв життя дитини
 • Гіпотрофія, відставання в моторному розвитку
 • Збільшення печінки, тахікардія
 • Артерiальний тиск на ногах на 20 мм.рт.ст. вищий нiж на руках
 • Раннiй цiаноз, задишка, посилений легеневий кровообiг, гiпотрофiя
 • Акцент 2 тону в 2 мiжребер’ї справа вiд грудини
 • Систолічний шум в 2 мiжребер’ї справа вiд грудини
 • Правограмма, гіпертрофія правого шлуночка та правого передсердя на ЕКГ
 • Задишково-цiанотичнi приступи
 • Частi захворювання пневмонiями
 • Бактерiальний ендокардит
 • Серцева недостатність, гіпоксія
 • Перикардит
 • Емболія судин мозку, абсцеси головного мозку
 • Систолiчний шум в 2 мiжребер’ї справа вiд грудини
 • Слабий пульс на периферiйних артерiях
 • Гiпертрофiя лiвого шлуночка
 • Підвищення градієнту тиску між правим шлуночком та легеневою артерыэю, гіпертрофія стінки правого шлуночка
 • Виражена серцева талія на рентгенограмі, заокруглена, піднесена над діафрагмою верхівка в результаті гіпертрофії лівого шлуночка
 • Підвищення градієнту тиску між лівим шлуночком та аортою, гіпертрофія стінки лівого шлуночка
 • Цiаноз
 • Грубий систолiчний шум
 • Все вказане невiрно
 • Серцево-дихальна недостатнiсть
 • Відставання в психофізичному розвитку
 • Малого діаметру Боталової протоки
 • Персистуючої легеневої гіпертензії новонароджених
 • Великого діаметру Боталової протоки
 • Серцева недостатність (задишка, тахікардія, гепатоспленомегалія)
 • Систоло-діастолічний шум у ІІ-ІІІ міжреберних проміжках зліва біля грудини
 • Зниження діастолічного тиску до нуля
 • Виявлення на ЕХО-кардіограмі наявності функціонуючого артеріального протоку (кольорова доплерографія), збільшення порожнини лівого шлуночка, ознаки підвищення тиску в легеневих судинах
 • Ціаноз, втрата свідомості, судоми
 • Стеноз вiчка аорти
 • Дефект мiжпередсердної перетинки
 • Дефект мiжшлуночкової перетинки
 • Аномальний дренаж легеневих вен
 • Вiдкритий артерiальний проток
 • Коарктацiя аорти
 • Стеноз вiчка аорти
 • Аномалії внутрішньогрудного розміщення серця
 • Гіпертонічна, змішана, склеротична
 • Гіперволемічна, гіпертонічна, склеротична
 • Гіперволемічна, змішана, склеротична
 • Гіпертонічна, гіперволемічна, змішана, склеротична
 • Первинний міжпередсердний дефект із розщепленням передньої стулки мітрального клапану
 • Єдиний передсердно-шлуночковий канал, перекритий спільними для правої та лівої його частин стулками
 • Поєднання дефекту міжпередсердної та міжшлуночкової перетинки із патологією аортального клапану
 • Первинний міжпередсердний дефект із стенозом мі трального клапану
 • Спазм легеневих судин для підвищення опору при їх об’ємному перевантаженні
 • Підвищення опору легеневих судин в наслідок їх склерозування, що призводить до урівноважування кровотоку, а далі до венозно-артеріального скиду
 • Підвищення тиску в легеневих судинах в результаті збільшення легеневого кровотоку
 • Вiдставання в психiчному розвитку
 • Частi задишково-цiанотичнi приступи
 • Вiдставання у фiзичному розвитку
 • Гіпоплазія легеневих артерій та лівого шлуночка
 • Септичний ендокардит
 • Задишково-цiанотичнi приступи
 • Тромбоемболiя судин мозку
 • Наявність вродженої вади ЦНС
 • Непритомнi стани при фiзичному навантаженнi
 • Стенокардитичний синдром
 • Акроцiаноз
 • Астенія
 • Зниження діастолічного артеріального тиску
 • Протипоказань немає
 • Протипоказана при важкому перебiгу в термiнальнiй фазi
 • Контроль насичення крові киснем, гемоглобіну 1 раз на місяць
 • Аспірин в дозі 5 мг/кг один раз на добу
 • Профілактика та лікування серцевої недостатності
 • Переведення на штучне вигодовування
 • Контроль насичення крові киснем, гемоглобіну 1 раз на місяць
 • Профілактика та лікування серцевої недостатності
 • ЕХО-контроль градієнту тиску на тасмі та гіпертрофії правого шлуночку
 • Переведення на штучне вигодовування
 • Приступами раптового різкого збудження із посиленням задишки, пітливості, збліднення, які виникають під час годування, тривають кілька хвилин, дитина при цьому може витягуватись, пульс стає слабким, раптово підіймається температура, яка після приступу пад
 • Кардiомегалiя за рахунок правих вiддiлiв
 • Приступами раптового різкого збудження із клонічними судомами, які виникають під час годування, тривають кілька хвилин, пульс стає слабким, ціаноз
 • Дефект мiжшлуночкової перетинки, дефект мiжпередсердної перетинки, вiдкритий артерiальний проток
 • Стеноз легеневої артерiї, тетрада Фалло
 • Стеноз аорти, коарктацiя аорти
 • Задишка, грубий систолiчний шум в 3-4 мiжребер’ї злiва
 • Синюшнiсть, симптом "барабанних паличок"
 • Систолiчний шум в другому мiжребер’ї злiва
 • Вiдставання у масi тiла
 • Розвиток синдрома Ейзенменгера
 • Тромбоз судин головного мозку
 • Повторні пневмонiї
 • Вiдставання у фізичному розвитку
 • Вторинна артеріальна гіпертензія
 • Починають хворiти пневмонiями
 • Приєднується шум стенозу легеневої артерiї в 2 мiжребер’ї злiва
 • Посилюється акцент 2 тону на легеневiй артерiї
 • Посилення легеневого малюнку на периферiї
 • Збiднення легеневого малюнку в прикореневiй зонi
 • Посилення легеневого малюнку в прикореневiй зонi
 • Збiднення легеневого малюнку на периферії