• Гiпертрофiя правого передсердя
 • Гiпертрофiя лiвого передсердя
 • Гiпертрофiя лiвого шлуночка
 • Збільшення діастолічного розходження стулок мітрального клапану, збільшення порожнини лівого передсердя
 • Зменшення діастолічного розходження стулок мітрального клапану, збільшення порожнини лівого передсердя
 • Зменшення діастолічного розходження стулок мітрального клапану, збільшення порожнини лівого шлуночка
 • Систолiчний шум на верхiвцi серця
 • Дiастолiчний шум на основі серця
 • Систолічний шум під лівою лопаткою
 • Систоло-діастолічний шум на верхівці
 • Систолічне тремтіння на вертушці серця
 • Систолічний та мезодіастолічний шум на верхівці
 • Перший тон послаблений, вислуховується ІІІ тон
 • Акцент ІІ тону на на орті
 • Порушення ритму у вигляді екстрасистолії та миготливої аритмії
 • Акцент ІІ тону на легеневій артерії
 • Ревматичний ендокардит
 • Травми голови
 • Інфекційний ендокардит
 • Системні хвороби сполучної тканини
 • Як ускладнення вродженої вади серця
 • Травми грудної клітки
 • Приступи задишки ("мітральна астма»)
 • Звучний, хлопаючий І тон, клацання відкриття мітрального клапану після ІІ тону ("ритм перепілки»)
 • Рентгенологічна ознака венозної та артеріальної легеневої гіпертензії
 • Периферійні набряки
 • Гiпертрофiя правого передсердя
 • Гiпертрофiя лiвого передсердя
 • Зменшення звучності І тону на верхівці, зменшення тривалості систолічного шуму, з’являється пізній діастолічний шум
 • Підсилення І тону на верхівці (хлопаючий), зменшення тривалості систолічного шуму, з’являється пресистолічний шум та "котяче муркотіння»
 • Збільшуються розміри лівого шлуночка за даними рентгенограми, ЕХО-КГ
 • Систолiчний та дiастолiчний шум в 2-му мiжребер’ї справа бiля краю грудини
 • Систолiчний та дiастолiчний шум в 2-му мiжребер’ї злiва вiд грудини
 • Скарги відсутні, протодіастолічний шум над аортою
 • Скарги відсутні, систолічний шум на протязі лівого краю грудини
 • Підвищення пульсового тиску, "танець каротид»
 • Гiпертрофiя лiвого шлуночка
 • Гiпертрофiя правого шлуночка
 • Гiпертрофiя лiвого передсердя
 • Наявність аортальної діастолічної регургітації на самому початку діастоли
 • Трансмітральний діастолічний тік крові в кінці діастоли
 • Наявність турбулентного току крові на аортальному клапані
 • Ціаноз обличчя, акроціаноз, розширення шийних вен
 • Набряки на ногах, асцит
 • Збільшення печінки та її пульсація
 • Набряки на обличчі, збільшення пульсового тиску
 • Розширення порожнини правого шлуночка, парадоксальний рух міжшлуночкової перетинки
 • Наявність трикуспідальної регургітації ІІІ ступеня
 • Розширення порожнини правого правого шлуночка
 • Порушення структури i функцiї клапанного апарату серця, систолiчне провисання стулок у порожнину лiвого передсердя
 • Недостатнiсть мiтрального клапану
 • Дiастолiчне незмикання мiтрального клапану
 • Вроджена вада серця
 • Набута вада серця
 • Синдром Марфана
 • Синдром Шерешевського-Тернера
 • Елерса- Данлоса
 • Додатний клацаючий звук
 • Низький систолiчний шум
 • Дiастолiчний шум
 • Систолiчний шум
 • Систолічне вибухання стулок клапану в порожнину лівого передсердя
 • Систолічне не змикання стулок мітрального клапану
 • Систолічне тремтіння стулок мітрального клапану
 • Ревматичний кардит
 • Вiруснi ураження серцевих м’язiв
 • Травми серця
 • Дифузні захворювання сполучної тканини
 • Послаблення першого тону серця над верхiвкою, систолiчний шум з епiцентром над верхiвкою серця i в четвертому мiжребер’ї злiва бiля грудини
 • Посилення першого тону над верхiвкою, або хлопаючий перший тон, дiастолiчний шум
 • ЕКГ- ознаки гiпертрофiї та перевантаження лiвого шлуночка
 • Вiдхилення електричної осi серця вправо
 • Неповна блокада правої нiжки пучка Гiсу
 • ЕКГ- ознаки гiпертрофiї лiвого передсердя
 • Наявність провисання стулок мітрального клапану під час систоли шлуночку
 • Наявність неодночасового змикання стулок мітрального клапану під час систоли шлуночку
 • Наявність незмикання стулок мітрального клапану під час систоли шлуночку
 • Задишка, втомлюванiсть при фiзичному навантаженнi, " котяче муркотiння" над дiлянкою серця
 • Задишка, втомлюванiсть при фiзичному навантаженнi, систолічний шум в другому між ребер»ї зліва
 • Задишка при фізичному навантаженні, систолічний шум на верхівці серця