• Стенозi вiчка аорти , стенозi легеневої артерiї
 • Недостатностi мiтрального клапану, недостатностi клапану аорти
 • Стенозі трикуспідального клапана
 • Відкритому овальному вікні
 • Вiдсутнiсть тахiкардiї та задишки в спокою та їх поява тiльки пiсля фiзичного навантаження
 • Наявнiсть вираженої тахiкардiї та задишки в спокою
 • Наявність периферійних набряків
 • Наявність рідини в серозних порожнинах
 • Рефлекторно, направлена на пiдтримку адекватного тиску:
 • В результаті активації симпатико-адреналової системи
 • Компенсаторна реакція для підтримки адекватної оксигенації крові
 • В результаті активації ренін-ангіотензинової системи
 • Постiйна ознака недостатностi правих вiддiлiв серця
 • Постiйна ознака недостатностi лiвих вiддiлiв серця
 • Ознака комбінованої (тотальної) серцевої недостатності
 • Стенозом легеневої артерії, дефектом міжпередсердної перетинки, тромбоємболією легеневої артерії
 • Міокардитом
 • Артеріальною гіпертензією
 • Коарктацією аорти
 • Значне збiльшення частоти серцевих скорочень та числа дихань за хвилину
 • Збiльшення печiнки на 2-3 см. із- пiд краю реберної дуги
 • Виражені периферичні набряки
 • Виражене накопичення рідини в серозних порожнинах
 • Збiльшення частоти серцевих скорочень
 • Збiльшення печiнки на 2-3 см. із- пiд краю реберної дуги
 • Різкий набряк шийних вен
 • Анасарка
 • Збільшення частоти дихань за хвилину
 • Значне збiльшення частоти серцевих скорочень та числа дихань за хвилину, настирливий кашель, вологi хрипи в легенях, можливий акроцiаноз
 • Збiльшення печiнки на 3-5см з пiд краю реберної дуги, пастознiсть, набухання шийних вен
 • Анасарка
 • Значне збiльшення частоти серцевих скорочень та числа дихань за хвилину, настирливий кашель, вологi хрипи в легенях, можливий акроцiаноз
 • Збiльшення печiнки на 3-5 см з пiд краю реберної дуги, пастознiсть , набухання шийних вен
 • Виражений набряковий синдром,анасарка
 • Гепатомегалiя, набряковий синдром, анасарка
 • Рiзко виражена тахiкардiя та задишка в спокої, клiнiка переднабряку та набряку легень
 • Гепатомегалiя, набряковий синдром, анасарка
 • Рiзко виражена тахiкардiя та задишка в спокої , клiнiка переднабряку та набряку легень
 • Стеноз легеневої артерiї , хвороба Ебштейна, тромбоемболiя легеневої артерiї, ексудативний та злипний перикардит
 • Мiокардити, кардiомiопатiї, коарктацiя та стеноз аорти ,артерiальнi гiпертензiї, аритмiї
 • Стеноз легеневої артерiї, хвороба Ебштейна, тромбоемболiя легеневої артерiї , ексудативний та злипний перикардит
 • Мiокардити, кардiомiопатiї, коарктацiя та стеноз аорти, артерiальнi гiпертензiї, аритмiї
 • Лівошлуночкова (серцева астма,набряк легень
 • Правошлуночкова
 • Аритмогенна
 • Тотальна
 • Коронарна
 • 0,007 мг/кг маси тiла
 • 0,035 -0,06 мг/кг маси тіла
 • 0,01 мг/кг маси тіла
 • 0,007 мг/кг маси тiла
 • 0,025- 0,035 мг/кг маси тіла
 • 0,01 мг/кг маси тіла
 • Пiнисте харкотиння , вологi хрипи в легенях у великiй кiлькостi, розвивається на протязi декiлькох днiв
 • Розвивається на протязi 1-4-х годин, поодинокi вологi хрипи в легенях, переважно в нижнiх вiддiлах
 • Почащують ритм серцевих скорочень, послабляють скоротливу здатнiсть мiокарда
 • Пiдвищують скоротливу здатнiсть мiокарда, сповiльнюють ритм серця та провiдностi
 • 10-15 мкг/кг за хв. внутрішньовенно за 4 години
 • 1-5 мкг/кг за хв. внутрішньовенно за 4 години
 • 0,1-0,5 мкг/кг за хв. внутрішньовенно за 4 години
 • 5-15 мкг/кг за хв. внутрішньовенно за 4 години
 • 1-5 мкг/кг за хв. внутрішньовенно за 4 години
 • 0,5-1 мкг/кг за хв. внутрішньовенно за 4 години
 • Тахiкардiя, задишка, послаблення тонiв серця
 • Збiльшення печiнки
 • Периферичнi та порожниннi набряки
 • Збільшення селезінки
 • Парези, паралiчi
 • Слабкiсть, адинамiя, судоми
 • Хореїчні гіперкінези
 • Iнфiльтрати в прикореневих зонах
 • Тотальне затемнення легеневих полів
 • Повiтрянi чи заповненi рiдиною порожнини
 • Мiлiарна дисемiнацiя
 • До 4 - х годин
 • До 12 годин
 • До декiлькох дiб
 • Тяжкою недостатнiстю лiвого шлуночка
 • Пiдвищенням тиску в легеневих капiлярах
 • Зниженням гiдростатичного тиску в легеневих капiлярах
 • Пiдвищеною скоротливою здатнiстю лiвого шлуночка
 • Зниженням тиску в легеневих артеріях
 • Дифузний пневмофiброз, деформацiя бронхiв, значно пiдвищена прозорiсть легень
 • Зниження прозоростi прикореневих зон, пiдвищення та нечiткiсть легеневого рисунка
 • Розширення мiждолевих перетинок, лiнiї Керлi по периферiї легень
 • Збільшенні частоти серцевих скорочень та посиленні скоротливості міокарду
 • Бронходилятації
 • Вазоконстрикції
 • Вазоділятації реальних і мезентеріальних артерій, збільшенні діурезу
 • Екстрасистолiчна аритмiя
 • Брадикардiя
 • Мерехтiння та трiпотiння передсердь
 • Тахікардія
 • Швидке збiльшення розмiрiв печінки
 • Виражене набухання шийних вен, набряки
 • Тахiкардiя, виражена задишка, набряк легень
 • Набряк легень
 • Цiаноз
 • Набухання шийних вен
 • Збiльшення розмiрiв печінки
 • Збільшення селезінки
 • Iнтерстицiальний набряк
 • Сiре зпечiнкування
 • Альвеолярний набряк
 • Вологi хрипи в легенях не вислуховуються зовсiм
 • Вологi хрипи вислуховуються тiльки в нижнiх вiддiлах легень в незначнiй кiлькостi
 • Велика кiлькiсть вологих хрипiв у всiх вiддiлах легень
 • Тяжка задуха
 • Цiаноз
 • Незначна кiлькiсть або вiдсутнiсть хрипiв в легенях
 • Пiнисте харкотиння iз рота
 • В низьких дозах (0,5-5 мг/кг/хв.)
 • В середніх дозах (5-10 до 15 мг/кг/хв.)
 • В високих дозах (більше 10-15 мг/кг/хв.)
 • Еуфiлiн, антигiстамiннi препарати
 • Серцевi глiкозиди, дiуретики
 • Антибiотики
 • Активацiя симпатоадреналової системи
 • Уповільнення системи ренiн - ангiотензин - альдостерон
 • Розвиток вираженого набрякового синдрому
 • Пiдвищення скоротливої здатностi мiокарду та тонусу периферiйних судин
 • Зниження скоротливої здатностi мiокарду та тонусу периферiйних судин
 • При констриктивному перикардитi
 • При гiпертрофiчнiй кардiомiопатiї
 • При субаортальному стенозi
 • При брадиаритмії
 • При тахікардії
 • Важка фiзична робота не забороняється
 • Фiзична робота забороняється
 • Фiзична робота не забороняється, але вона не повинна бути iнтенсивною та тривалою
 • Какао, мигдаль
 • Молоко, сир
 • Горох, арахiс
 • Телятина, яловичина
 • Курага, чернослив, горіхи, мед
 • Збільшення частоти серцевих скорочень (позитивна хронотропна дія) та посилення скоротливості міокарду (позитивна інотропна дія)
 • Вазодилятацію реальних і мезентеріальних артерій та збільшення діурезу
 • Системну вазоконстрикцію, підвищують артеріальний тиск (альфа адренергічний ефект)
 • Системну вазоконстрикцію, підвищують артеріальний тиск (альфа адренергічний ефект)
 • Збільшення частоти серцевих скорочень (позитивна хронотропна дія) та посилення скоротливості міокарду (позитивна інотропна дія)
 • Вазодилятацію реальних і мезентеріальних артерій та збільшення діурезу
 • Підвищене положення в ліжку, венозні доступи на нижні кінцівки
 • Оксигенотерапія з піногасниками, за показаннями – ШВЛ
 • Фуросемід (лазикс) в дозах від 2 до 5 мг/кг
 • Внутрішньовенно крапельно 2% розчин еуфіліну з розрахунку 1 мл на рік життя (не більше 5 мл.)
 • Блокатори АПФ