• Вазодепресорний /вазовагальний /
 • За типом ортостатичної гiпотензiї
 • За типом синдрому гiперчутливостi каротидного синусу
 • Кардіальний
 • Раптовий перехiд iз горизонтального положення у вертикальне, тривале стояння
 • Перевтома, емоцiйне перенапруження, перебування в душному примiщеннi
 • Раптове повертання голови , тугий комiрець, гiперактивнiсть каротидного рефлексу
 • Раптовий перехiд iз горизонтального положення у вертикальне, тривале стояння
 • Перевтома, емоцiйне перенапруження , перебування в душному примiщеннi
 • Раптове повертання голови, тугий комiрець, гiперактивнiсть каротидного рефлексу
 • Раптовий перехiд iз горизонтального положення у вертикальне , тривале стояння
 • Перевтома, емоцiйне перенапруження, перебування у душному примiщеннi
 • Раптове повертання голови , носiння тугого комiрця, гiперактивнiсть каротидного рефлекса
 • Забезпечити достатнiй доступ свiжого повiтря, покласти хворого та злегка опустити головний кiнець лiжка
 • Покласти хворого та дещо пiдняти головний кiнець лiжка, забезпечити вiльне дихання
 • Надати можливість дихати зволоженим киснем
 • Різке зниження артерiального та венозного тиску
 • Гiпоксiя головного мозку та пригнічення життєво важливих функцiй
 • Нормальні показники артерiального та венозного тиску
 • Виражена тахiкардiя , порушення периферичного кровообiгу через спазм артерiол, артерiальний тиск може бути навiть незначно пiдвищений
 • Незначна брадикардiя , рiзке падiння артерiального тиску
 • Тахiкардiя , ниткоподiбний пульс, досить значне зниження артерiального тиску
 • Виражена тахiкардiя, порушення периферичного кровообiгу через спазм артерiол, артерiальний тиск спочатку може бути навiть незначно пiдвищеним
 • Незначна брадикардiя, рiзке падiння артерiального тиску
 • Тахiкардiя ,ниткоподiбний пульс, досить значне зниження артерiального тиску
 • Виражена брадикардія, порушення периферичного кровообiгу через спазм артерiол, артерiальний тиск спочатку може бути навiть незначно пiдвищеним
 • Незначна брадикардiя, рiзке падiння артерiального тиску
 • Тахiкардiя , ниткоподiбний пульс, досить значне зниження артерiального тиску
 • Збереження свiдомостi
 • Вiдсутнiсть свiдомостi
 • Гарячi на дотик, загальна гiперемiя шкiри
 • Блiдi , холоднi на дотик, акроцiаноз
 • Особливостей немає
 • Прискорений пульс малого наповнення, поверхневе прискорене дихання
 • Сповiльнений пульс доброго наповнення, глибоке ритмiчне дихання
 • Глибоке прискорене дихання, нормальний пульс
 • Загальний неспокiй, короткочасне незначне пiдвищення артерiального тиску, прискорення пульсу та дихання
 • Значне падiння артерiального тиску, пригнiчення всiх функцiй органiзму, прискорення пульсу
 • Подальше критичне зниження артерiального тиску, пульс ледве пальпується, тони серця практично не вислуховуються
 • Загальний неспокiй, короткочасне незначне пiдвищення артерiального тиску, прискорення пульсу та дихання
 • Значне падiння артерiального тиску, пригнiчення всiх функцiй органiзму, прискорення пульсу
 • Подальше критичне зниження артерiального тиску, пульс ледве пальпується, тони серця практично не вислуховуються
 • Загальний неспокiй, короткочасне незначне пiдвищення артерiального тиску, пригнiчення всiх функцiй органiзму, прискорення пульсу
 • Подальше критичне зниження артерiального тиску, пульс ледве пальпується, тони серця практично не вислуховуються
 • Гостре зменшення об’єму кровi в артерiальному судинному руслi, артерiальна вазоконстрiкцiя, зниження перфузiї тканин та серцевого викидання
 • Збiльшення об’єму кровi в судинному руслi, швидке та значне збiльшення серцевого викидання
 • Гостре зменшення об’єму кровi у венозному судинному руслi, венозна вазоконстрiкцiя, зниження перфузiї тканин
 • Призначення еуфiлiну, лазиксу, обзiдану, анаприлiну
 • Введення допамiну, норадреналiну, преднiзолону, укладання хворого з дещо пiднятим головним кiнцем лiжка, постiйна подача зволоженого кисню
 • Допамiн , норадреналiн, мезатон
 • Адреналiн , дігоксин, фуросемід
 • Адреналiн , дігоксин, фуросемід
 • Нейровегетативна блокада, лiквiдацiя дефiциту об’єму циркулюючої кровi, допамiн, седативнi препарати
 • Стеноз вiчка аорти
 • Гiпертрофiчна кардiомiопатiя з обструкцiєю
 • Мiксома передсердь
 • Критична коарктація аорти
 • Відкрите овальне вікно
 • Зомління, судоми, зупинка дихання
 • Непритомнiсть / зомлiння/ ,колапс ,шок
 • Тахікардія, тахіпное, судоми
 • Раптова короткочасна втрата свiдомостi , рiзка блiдiсть , значне послаблення серцевих тонiв
 • Сонливість, блiдi, холоднi на дотик шкiрянi покриви, акроцiаноз , прискорений пульс малого наповнення , рiзке зниження артерiального тиску
 • Сильний головний біль, втрата свідомості, ретроградна амнезія
 • Раптова короткочасна втрата свiдомостi, рiзка блiдiсть, значне послаблення серцевих тонiв
 • Збереження свiдомостi, блiдi, холоднi на дотик шкiрянi покриви, акроцiаноз, прискорений пульс малого наповнення , рiзке зниження артерiального тиску
 • Втрата свідомості, поверхневе, прискорене дихання, судоми
 • Звуження зіниць
 • Розширення зіниць
 • Зіниці не змінюються
 • Внутрiшньочерепна гiпертензiя
 • Набряк тканин головного мозку
 • Гостра гiпоксiя головного мозку
 • Приступ непароксизмальної тахікардії