• Анатомо - фiзiологiчними особливостями серця та судин здорових дiтей, прискореним током кровi, рiзними стресовими впливами
 • Токсико - iнфекцiйними впливами, анемiєю, ендокринно - обмiнними захворюваннями
 • Змiна стулок клапанiв та дiаметру отворiв
 • Завихрення, змiна швидкостi току та в'язкостi кровi
 • Наявність регургітації внаслідок незмикання стулок клапанів
 • Ламінарний тік крові у віхідних трактів шлуночків
 • Вигнання, регургiтацiї (зворотного току кровi), наповнення
 • Тиску, напруги, руху
 • Утворюються при зворотному току кровi з шлуночкiв у передсердя
 • Утворюються при зворотному току кровi з аорти та легеневої артерiї в шлуночки
 • Утворюються при викиданнi кровi у звичайному напрямку через звужений отвiр
 • Утворюються при зворотному току кровi з шлуночкiв у передсердя чи iз аорти або легеневої артерiї у шлуночки
 • Утворюються при викиданнi кровi у звичайному напрямку через звужений отвiр
 • При недостатностi клапанiв аорти та легеневої артерiї
 • При недостатностi лiвого та правого передсердно - шлуночкового клапанiв
 • При недостатностi клапанiв аорти та легеневої артерiї
 • При недостатностi лiвого та правого передсердно - шлуночкового клапанiв
 • Стенозi вiчка аорти та стенозi легеневої артерiї
 • Пасивному наповненнi кров'ю шлуночкiв пiд час дiастоли у хворих зi стенозом правого чи лiвого передсердно - шлуночкових отворiв
 • При недостатностi лiвого та правого передсердно - шлуночкового клапанiв
 • Стенозi вiчка аорти та стенозi легеневої артерiї
 • Пасивному наповненнi кров'ю шлуночкiв пiд час дiастоли у хворих зi стенозом правого чи лiвого передсердно - шлуночкових отворiв
 • Верхівка серця
 • ІУ міжребер'я зліва біля грудини
 • З боку спини у між лопатковому просторі
 • На каротидні артерії
 • В ліву пахову ділянку
 • На верхівку серця
 • На каротидні артерії
 • В ліву верхню частину спини
 • На верхівку серця
 • В ліву верхню частину спини
 • На каротидні артерії
 • З боку спини у міжлопатковий простір
 • В ліву пахвову область
 • Мiсця формування шуму
 • Провiдностi шуму через оточуючi тканини
 • Стану вгодованостi хворого
 • Частоти серцевих скорочень
 • Недостатностi правого передсердно - шлуночкового клапана
 • Стенозу легеневої артерiї
 • Вираженої мiтральної недостатностi
 • Вiдкритого артерiального протоку
 • Недостатностi правого передсердно - шлуночкового клапана
 • Стенозу легеневої артерiї та вiдкритого артерiального протоку
 • Вираженої мiтральної недостатностi
 • Вираженої мiтральної недостатностi
 • Стенозу легеневої артерiї
 • Стенозу вiчка аорти та недостатностi клапанiв аорти
 • Стенозу легеневої артерiї
 • Дефекту мiжшлуночкової перетинки
 • Дефекту мiжпередсердної перетинки
 • Стенозу легеневої артерiї
 • Вiдкритого артерiального протоку
 • Недостатностi чи стенозу тристулкового клапану
 • Майже завжди систолiчнi, не проводяться за межi серця, зникають чи слабнуть у вертикальному положеннi
 • Можуть бути систолiчними i дiастолiчними, проводяться за межi серця, не залежать вiд положення хворого
 • Майже завжди систолiчнi, не проводяться за межi серця, зникають чи слабнуть у вертикальному положеннi
 • Можуть бути систолiчними i дiастолiчними, проводяться за межi серця, не залежать вiд положення хворого
 • Вроджених, набутих пороках серця, ураженнях оболонок серця в результатi запального процесу
 • Вогнищах хронiчної iнфекцiї, анемiях, ендокринно - обмiнних захворюваннях
 • Турбулентному тоці крові у судинах
 • Вроджених, набутих вадах серця, ураженнях оболонок серця в результатi запального процесу
 • Вогнищах хронiчної iнфекцiї, анемiях, ендокринно - обмiнних захворюваннях
 • Систолiчний шум при мiтральнiй недостатностi
 • Дiастолiчний шум при недостатностi клапанiв аорти
 • Шум вiдносної недостатностi клапанiв легеневої артерiї (Грехема - Стiлла) при мiтральному стенозi
 • Анатомо-фiзiологiчними особливостями серця та судин здорових дiтей, прискореним током кровi, рiзними стресовими впливами
 • Токсико-iнфекцiйними впливами, анемiєю, ендокринно - обмiнними захворюваннями