База тестів

 • Тiльки переднi роги
 • Тiльки заднi роги
 • Провiдники
 • Переднi i заднi роги i корiнцi
 • Тiльки альфа-великi мотонейрони
 • Тiльки альфа-малi мотонейрони
 • Гамма-мотонейрони
 • Альфа-великi та малi мотонейрони
 • Тiльки альфа-великi мотонейрони
 • Тiльки альфа-малi мотонейрони
 • Гамма мотонейрони
 • Альфа-великi i малi мотонейрони
 • Заднiх рогах
 • Мiжхребетному вузлi
 • Заднiх канатиках
 • Другий нейрон всiх видiв чутливостi
 • Другий нейрон глибокої чутливостi
 • Другий нейрон больової i температурної чутливостi
 • Руховi
 • Глибокої чутливостi
 • Больової i температурної чутливостi
 • Симпатичнi
 • Парасимпатичнi
 • Чутливi
 • Глiальнi
 • Руховi
 • C4 сегментом
 • C5-C6 сегментами
 • C7-D1 сегментами
 • C8-D1 сегментами
 • L1-L4 сегментами
 • C4 сегментом
 • C5-С6 сегментами
 • C7-D1 сегментами
 • C8-D1 сегментами
 • L1-L4 сегментами
 • C4 сегментом
 • C5-С6 сегментами
 • C7-D1 сегментами
 • C8-D1 сегментами
 • L1-L4 сегментами
 • C4 сегментом
 • C5-С6 сегментами
 • C7-D1 сегментами
 • C8-D1 сегментами
 • L1-L4 сегментами
 • C4 сегментом
 • C5-С6 сегментами
 • C7-D1 сегментами
 • C8-D1 сегментами
 • L1-L3 сегментами
 • Заднiх канатиках
 • Бiчних канатиках
 • Передньо-бокових канатиках
 • Переднiх канатиках
 • Заднiх канатиках
 • Бiчних канатиках
 • Передньо-бокових канатиках
 • Переднiх канатиках
 • Заднiх канатиках
 • Бiчних канатиках
 • Передньо-бокових канатиках
 • Переднiх канатиках
 • Заднiх канатиках
 • Бiчних канатиках
 • Передньо-бокових канатиках
 • Переднiх канатиках
 • Заднiх канатиках
 • Бiчних канатиках
 • Передньо-бокових канатиках
 • Переднiх канатиках
 • Заднiх канатиках
 • Бiчних канатиках
 • Передньо-бокових канатиках
 • Переднiх канатиках
 • Заднiх канатиках
 • Бiчних канатиках
 • Передньо-бокових канатиках
 • Переднiх канатиках
 • Заднiх канатиках
 • Бiчних канатиках
 • Передньо-бокових канатиках
 • Переднiх канатиках
 • Заднiх канатиках
 • Бiчних канатиках
 • Передньо-бокових канатиках
 • Переднiх канатиках
 • Повний перехрест
 • Частковий перехрест
 • Перехресту немає
 • Повний перехрест у спинному мозку
 • Повний перехрест
 • Частковий перехрест
 • Перекресту немає
 • Повний перехрест у спинному мозку
 • Повний перехрест
 • Частковий перехрест
 • Перехресту немає
 • Повний перехрест у спинному мозку
 • Повний перехрест
 • Частковий перехрест
 • Перехресту немає
 • Повний перехрест у спинному мозку
 • Ядра черепних нервiв
 • Медiальна i латеральна петлi, спинно-таламiчний шлях
 • Трапецiєвидне тiло, ретикулярна формацiя
 • Рубро-спiнальний, текто-спінальний шляхи
 • Кiрково-спинномозковий шлях
 • Переднi i заднi горбики
 • Хробак мозочка
 • Колiнчатi тiла
 • Верхнi нiжки мозочка
 • Верхнi i нижнi горбики
 • Червоне ядро
 • Чорна субстанцiя
 • Оливи
 • Чечевицеподiбне ядро
 • Хвостате ядро
 • Нижнi горбики i внутрiшнє колiнчате тiло
 • Нижнi горбики i зовнiшнє колiнчате тiло
 • Верхнi горбики i зовнiшнє колiнчате тiло
 • Верхнi горбики i внутрiшнє колiнчате тiло
 • Довгастого мозку
 • Мозкового мосту
 • Спинного мозку
 • Середнього мозку
 • Всiх видiв чутливостi
 • Тільки болевої чутливостi
 • Тільки глибокої чутливостi
 • Тільки поверхневої чутливостi
 • Каудальному вiддiлi
 • Областi зовнiшнiх кутiв
 • Оральному вiддiлi
 • Центральнiй частини
 • Тiльки спiнальне ядро
 • Тiльки церебральне ядро
 • Спiнальне i бульбарне ядра
 • Мостове ядро
 • Поворот голови
 • Пiдйом надплiччя
 • Пiднiмання плеча вище горизонтального рiвня
 • Приведення руки
 • Приведення лопатки
 • Тiльки рухову
 • Рухову, чутливу i парасимпатичну
 • Рухову, чутливу i симпатичну
 • Рухову i чутливу
 • Поперечносмугасті м'язи глотки
 • М'язи м'якого пiднебiння
 • Гладкi м'язи стравоходу
 • Поперечносмугасті м'язи гортанi
 • Повний перехрест
 • Частковий перехрест
 • Перехреста не виконує
 • Перехрест у нiжцi мозку
 • Зменшення частоти серцевих скорочень
 • Розширення артерiй шкiри i звуження вiнцевих артерiй
 • Звуження бронхiол i зменшення частоти дихання
 • Сповiльнення перистальтики
 • Посилення енергетичних витрат
 • У нижнiй частинi довгастого мозку
 • На межi довгастого мозку i мозкового мосту
 • У базисi моста
 • У переднiх вiддiлах мозкового моста
 • Хробаком мозочка
 • Пiвкулею мозочка на протилежнiй сторонi
 • Пiвкулею мозочка на своїй сторонi
 • Лобною корою
 • Тiльки верхнi горбики
 • Тiльки нижнi горбики
 • Нижнi горбики i медiальнi колiнчатi тiла
 • Латеральне колiнчате тiло i нижнi горбики
 • Мiж пiрамiдою та оливою
 • За оливою
 • У мосто-мозочковому кутi
 • В областi середнiх нiжок мозочка
 • Мiж довгастим мозком i мостом
 • Мiж пiрамiдою та оливою
 • За оливою
 • У мосто-мозочковому кутi
 • В областi середнiх нiжок мозочка
 • Мiж довгастим мозком i мостом
 • Мiж пiрамiдою та оливою
 • За оливою
 • У мосто-мозочковому кутi
 • В областi середнiх нiжок мозочка
 • Мiж довгастим мозком i мостом
 • Мiж пiрамiдою та оливою
 • За оливою
 • У мосто-мозочковому кутi
 • В областi середнiх нiжок мозочка
 • Мiж довгастим мозком i мостом
 • Мiж пiрамiдою та оливою
 • За оливою
 • У мосто-мозочковому кутi
 • В областi середнiх нiжок мозочка
 • Мiж довгастим мозком i мостом
 • Мiж пiрамiдою та оливою
 • За оливою
 • У мосто-мозочковому кутi
 • В областi середнiх нiжок мозочка
 • Мiж довгастим мозком i мостом
 • У центрi моста
 • У нижнiй частинi моста
 • В областi середнiх нiжок мозочка
 • У верхнiй частинi моста
 • Змiшане
 • Має руховi i симпатичнi клiтини
 • Має руховi i смаковi клiтини
 • Має лише руховi клiтини